Samferdselsministeren inviterer til presentasjon av sårbarhetsanalyse av ekom-sektoren

Del

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inviterer media til ein presentasjon av rapporten EkomROS 2016 frå Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom), torsdag 28. april kl. 09.30.

Statsråden vil saman med Nkom-direktør Torstein Olsen legge fram ambisjonar, tanker og funn frå den første omfattande ROS-analysen Nkom har gjort av nokre av dei viktigaste elementa i ekom-Norge.

Senioringeniør Alexander Iversen og Torstein Olsen vil saman presentere arbeidet og funna i rapporten. Statsråden vil deretter få overlevert rapporten. Media er velkomne til å kommentera og stille spørsmål.

Kontaktpersonar i Samferdselsdepartementet, kommunikasjon:
Merete Bergeland Jebsen, tlf. 932 56 552, mbj@sd.dep.no

Kontaktpersonar i Nkom:
Avdelingsdirektør Einar Lunde, tlf. 480 06 811, elu@nkom.no
Senioringeniør Alexander Iversen, aiv@nkom.no, tlf. 922 85 202

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Byvekstavtaler: Startskudd for spleiselag som kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag14.2.2018 13:24Pressemelding

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Ny konkurranse om drift av helikopterruten Værøy-Bodø med kontraktoppstart 1. august 20198.2.2018 12:31Pressemelding

– For øysamfunnet Værøy er helikopterruten mellom Værøy og Bodø av stor betydning for befolkning og næringsliv. Statens kostnader ved rutedriften er imidlertid betydelige. I dag subsidierer staten hver tur/retur-billett på ruten Værøy-Bodø med over 10 000 kroner. Hovedmålet i arbeidet med ny konkurranse om Værøy-ruten har derfor vært å sikre et tilfredsstillende rutetilbud og samtidig hindre en fortsatt vekst i statens utgifter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom