Samferdselsministeren inviterer til presentasjon av sårbarhetsanalyse av ekom-sektoren

Del

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inviterer media til ein presentasjon av rapporten EkomROS 2016 frå Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom), torsdag 28. april kl. 09.30.

Statsråden vil saman med Nkom-direktør Torstein Olsen legge fram ambisjonar, tanker og funn frå den første omfattande ROS-analysen Nkom har gjort av nokre av dei viktigaste elementa i ekom-Norge.

Senioringeniør Alexander Iversen og Torstein Olsen vil saman presentere arbeidet og funna i rapporten. Statsråden vil deretter få overlevert rapporten. Media er velkomne til å kommentera og stille spørsmål.

Kontaktpersonar i Samferdselsdepartementet, kommunikasjon:
Merete Bergeland Jebsen, tlf. 932 56 552, mbj@sd.dep.no

Kontaktpersonar i Nkom:
Avdelingsdirektør Einar Lunde, tlf. 480 06 811, elu@nkom.no
Senioringeniør Alexander Iversen, aiv@nkom.no, tlf. 922 85 202

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Jernbanereformen: Konkurransen om Trafikkpakke 1 Sør: Bedre togtilbud på Sørlands-, Jær- og Arendalsbanen12.10.2017 13:53Pressemelding

- Regjeringen har en offensiv satsing på jernbanen, med mål om et stadig bedre tilbud til de reisende. Konkurranse om driften av persontogtilbudene er en viktig del av regjeringens jernbanereform. Dette vil kunne bidra til et bedre togtilbud og sikrer at staten kjøper togtjenester til riktig pris. I dag har Jernbanedirektoratet sendt ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 1 Sør, som omfatter togtilbudene på Sørlandet. Vi er opptatt av å høste erfaringer og lære underveis, og derfor skal konkurransene om de øvrige persontogtilbudene lyses ut suksessivt de kommende årene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom