Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren besøker Vestby, Moss, Horten og Holmestrand

Del

I forbindelse med møte i Mobilitets- og teknologirådet onsdag 22. august, besøker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ulike bedrifter for å bli oppdatert på hvordan ny teknologi brukes i transportsektoren.

Program

  • 09.00 – Vestby: ASKOs sentrallager – grønn tungtransport.

  • 11.30 – Moss: Fergeselskapet Bastø Fosen – autonome fartøyer og samarbeidet med Kongsberg Maritime.

  • 13.00 – Horten: Møte i Mobilitets- og teknologirådet, kombinert med besøk hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som demonstrerer maritim forsvarsteknologi som kan bli viktig for norsk sivil sjøfart.

  • 16.00 – Holmestrand stasjon: Demonstrasjon av TravelCompanion – en universelt utformet app fra Next Signal som kan hjelpe synshemmede til enklere å finne frem på kollektivknutepunkt, og som gir mulighet for å knytte ulike transportmidler sammen.

Mobilitets- og teknologirådet

Rådet ledes av samferdselsministeren og har medlemmer fra blant annet næringsliv, industri, forskning og transportsektoren, og skal bidra til en felles forståelse av de mulighetene og utfordringene som ny teknologi i samferdselssektoren gir.

PRIV. TIL RED.: Presseinformasjon

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver i Samferdselsdepartementet Tor Livius Midtbø: 90 60 69 19.

NB! Presse som ønsker å delta på demonstrasjon hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) må innen kl. 15.30 tirsdag 21. august kontakte kommunikasjonssjef i FFI Anne-Lise Hammer for nærmere påmeldingsdetaljer: 41 40 92 12.

Presse som ønsker å delta på demonstrasjonen på Holmestrand stasjon kan ta direkte kontakt med daglig leder Einar Myreng i Next Signal: 95 00 50 08. Oppmøte ved inngangen ca. kl. 16.10.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert19.9.2018 17:42Pressemelding

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar.

Samferdselsminister Dale til verdskongress om ny transportteknologi14.9.2018 12:43Pressemelding

– Heile verda ser til Norge når det er snakk om robuste og raske mobilnett, og elbil. Vi har særs gode føresetnader for å vere i tet i den transportrevolusjonen som no er i gang, og det er viktig at norsk industri tek del i utviklinga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Han deltek tysdag 18. og onsdag 19. september på ITS World Congress i København der ny transportteknologi og digitalisering er tema.

Betre rutetilbod og store miljøgevinstar i ny kontrakt på ferjestrekninga Halsa-Kanestraum i Møre og Romsdal5.9.2018 12:39Pressemelding

- Regjeringa satsar på ei grøn framtida i norsk ferjedrift. Derfor stiller vi strenge miljøkrav i den nye kontrakten på ferjestrekninga Halsa-Kanestraum. I tillegg sørgjer vi for fleire avgangar, spesielt i helgane og på nattetid. Slik knyter vi regionane på kvar side av fjorden betre saman og sørgjer for ein enklare reisekvardag for folk flest, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom