Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren besøker Vestby, Moss, Horten og Holmestrand

Del

I forbindelse med møte i Mobilitets- og teknologirådet onsdag 22. august, besøker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ulike bedrifter for å bli oppdatert på hvordan ny teknologi brukes i transportsektoren.

Program

  • 09.00 – Vestby: ASKOs sentrallager – grønn tungtransport.

  • 11.30 – Moss: Fergeselskapet Bastø Fosen – autonome fartøyer og samarbeidet med Kongsberg Maritime.

  • 13.00 – Horten: Møte i Mobilitets- og teknologirådet, kombinert med besøk hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som demonstrerer maritim forsvarsteknologi som kan bli viktig for norsk sivil sjøfart.

  • 16.00 – Holmestrand stasjon: Demonstrasjon av TravelCompanion – en universelt utformet app fra Next Signal som kan hjelpe synshemmede til enklere å finne frem på kollektivknutepunkt, og som gir mulighet for å knytte ulike transportmidler sammen.

Mobilitets- og teknologirådet

Rådet ledes av samferdselsministeren og har medlemmer fra blant annet næringsliv, industri, forskning og transportsektoren, og skal bidra til en felles forståelse av de mulighetene og utfordringene som ny teknologi i samferdselssektoren gir.

PRIV. TIL RED.: Presseinformasjon

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver i Samferdselsdepartementet Tor Livius Midtbø: 90 60 69 19.

NB! Presse som ønsker å delta på demonstrasjon hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) må innen kl. 15.30 tirsdag 21. august kontakte kommunikasjonssjef i FFI Anne-Lise Hammer for nærmere påmeldingsdetaljer: 41 40 92 12.

Presse som ønsker å delta på demonstrasjonen på Holmestrand stasjon kan ta direkte kontakt med daglig leder Einar Myreng i Next Signal: 95 00 50 08. Oppmøte ved inngangen ca. kl. 16.10.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Transport21: Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar18.2.2019 14:55:23Pressemelding

- Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom