Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren besøker Vestby, Moss, Horten og Holmestrand

Del

I forbindelse med møte i Mobilitets- og teknologirådet onsdag 22. august, besøker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ulike bedrifter for å bli oppdatert på hvordan ny teknologi brukes i transportsektoren.

Program

  • 09.00 – Vestby: ASKOs sentrallager – grønn tungtransport.

  • 11.30 – Moss: Fergeselskapet Bastø Fosen – autonome fartøyer og samarbeidet med Kongsberg Maritime.

  • 13.00 – Horten: Møte i Mobilitets- og teknologirådet, kombinert med besøk hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som demonstrerer maritim forsvarsteknologi som kan bli viktig for norsk sivil sjøfart.

  • 16.00 – Holmestrand stasjon: Demonstrasjon av TravelCompanion – en universelt utformet app fra Next Signal som kan hjelpe synshemmede til enklere å finne frem på kollektivknutepunkt, og som gir mulighet for å knytte ulike transportmidler sammen.

Mobilitets- og teknologirådet

Rådet ledes av samferdselsministeren og har medlemmer fra blant annet næringsliv, industri, forskning og transportsektoren, og skal bidra til en felles forståelse av de mulighetene og utfordringene som ny teknologi i samferdselssektoren gir.

PRIV. TIL RED.: Presseinformasjon

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver i Samferdselsdepartementet Tor Livius Midtbø: 90 60 69 19.

NB! Presse som ønsker å delta på demonstrasjon hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) må innen kl. 15.30 tirsdag 21. august kontakte kommunikasjonssjef i FFI Anne-Lise Hammer for nærmere påmeldingsdetaljer: 41 40 92 12.

Presse som ønsker å delta på demonstrasjonen på Holmestrand stasjon kan ta direkte kontakt med daglig leder Einar Myreng i Next Signal: 95 00 50 08. Oppmøte ved inngangen ca. kl. 16.10.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Eit desentralisert Statens vegvesen for framtida24.6.2019 17:31:23 CESTPressemelding

- Statens vegvesen gjennomgår store endringar for å tilpasse seg framtidas arbeidsoppgåver. Dagens regioninndeling vert bytta ut med divisjonar med ansvar for ulike fagfelt. No har vi avgjort kvar hovudkontora for dei nye fagdivisjonane skal ligge. Vi følger Statens vegvesens eige forslag om lokalisering i Arendal, Bergen, Tromsø, Trondheim, Drammen og Moss. Med dette gjennomfører vi ei av dei største utflyttingane av statlege arbeidsplassar frå Oslo på mange år, og sørger med det for at Statens vegvesen er til stades i heile landet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsministeren ber Nye Veier vurdere hvilke veistrekninger som gir mest vei for pengene24.6.2019 14:02:57 CESTPressemelding

- Regjeringen ønsker mer vei for pengene, og Nye Veier har vist at det er mulig å få til. I neste NTP vil vi gi Nye Veier større ansvar for veibyggingen i landet. Nå ber jeg dem vurdere hvilke strekninger de ser for seg å kunne bygge mest effektivt. Vi må bruke den kompetansen og kapasiteten vi har både i Nye Veier og Statens vegvesen på best mulig måte. Slik at vi får vi raskere løsninger av de viktigste oppgavene og mer vei for skattepengene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Presseinvitasjon: Signering av byvekstavtale for Trondheimsområdet, tirsdag 25. juni, Trondheim sentralstasjon24.6.2019 12:09:15 CESTPressemelding

Priv. til red.: Pressen inviteres til signering av byvekstavtale for Trondheimsområdet tirsdag kl. 1500 på Trondheim S. Tilstede er kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, kulturminister Trine Skei Grande og statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders B. Werp, samt representanter fra Trøndelag fylkeskommune og Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal kommuner.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom