Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren besøker Rogaland

Del

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker Rogaland 2. og 3. mars. På programmet står blant annet bygg- og anleggsbransjen, to havner og en attføringsbedrift. Og Barnas transportplan.

– Rogaland er det fylket som er hardest rammet av den turbulensen vi nå ser i oljenæringen. Onsdag og torsdag reiser jeg til fylket for blant annet å treffe aktører som er rammet av krisen. I tillegg skal snakke med folk, både store og små, om samferdselsprosjekter som er viktige for Rogaland, sier Solvik-Olsen.

Her er programmet til statsråden:

2. mars:

  • 10:00 Besøke Bø skole på Jæren - om Barnas transportplan.
  • 11:00 Besøke Risa AS – om infrastukturutvikling og rammevilkår for bygg- og anleggsbransjen.
  • 12:40 Møte med Margrete Dysjaland – besøk til Dysjaland gård.
  • 13:45 Åpne nye Westport – om godstransport fra land til sjø.
  • 15:30 Besøke bilverkstedet til Tor Åge Tengesdal
  • 16:15 Besøke Velde industri AS – om miljøvennlig produksjon av pukk, asfalt og betong.

3. mars:

  • 10:30  Åpning av bulkterminal ved Karmsund Havn
  • 12:15  Besøk hos Aski – om å hjelpe mennesker ut i arbeidslivet.
  • 14:00  Besøke Polytec – om bølgevarsling for utsatte strekninger langs kysten.
  • 15:15  Besøke Haugaland vekst – om regionalt utviklingsarbeid.

Kontaktpersoner på turen:

Politisk rådgiver Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, tlf. 472 51 338 Kommunikasjonssjef i Samferdselsdepartementet Susanne Moen Stephansen, tlf. 480 32 792

Nøkkelord

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Byvekstavtaler: Startskudd for spleiselag som kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag14.2.2018 13:24Pressemelding

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Ny konkurranse om drift av helikopterruten Værøy-Bodø med kontraktoppstart 1. august 20198.2.2018 12:31Pressemelding

– For øysamfunnet Værøy er helikopterruten mellom Værøy og Bodø av stor betydning for befolkning og næringsliv. Statens kostnader ved rutedriften er imidlertid betydelige. I dag subsidierer staten hver tur/retur-billett på ruten Værøy-Bodø med over 10 000 kroner. Hovedmålet i arbeidet med ny konkurranse om Værøy-ruten har derfor vært å sikre et tilfredsstillende rutetilbud og samtidig hindre en fortsatt vekst i statens utgifter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom