Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren besøker Rogaland

Del

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker Rogaland 2. og 3. mars. På programmet står blant annet bygg- og anleggsbransjen, to havner og en attføringsbedrift. Og Barnas transportplan.

– Rogaland er det fylket som er hardest rammet av den turbulensen vi nå ser i oljenæringen. Onsdag og torsdag reiser jeg til fylket for blant annet å treffe aktører som er rammet av krisen. I tillegg skal snakke med folk, både store og små, om samferdselsprosjekter som er viktige for Rogaland, sier Solvik-Olsen.

Her er programmet til statsråden:

2. mars:

  • 10:00 Besøke Bø skole på Jæren - om Barnas transportplan.
  • 11:00 Besøke Risa AS – om infrastukturutvikling og rammevilkår for bygg- og anleggsbransjen.
  • 12:40 Møte med Margrete Dysjaland – besøk til Dysjaland gård.
  • 13:45 Åpne nye Westport – om godstransport fra land til sjø.
  • 15:30 Besøke bilverkstedet til Tor Åge Tengesdal
  • 16:15 Besøke Velde industri AS – om miljøvennlig produksjon av pukk, asfalt og betong.

3. mars:

  • 10:30  Åpning av bulkterminal ved Karmsund Havn
  • 12:15  Besøk hos Aski – om å hjelpe mennesker ut i arbeidslivet.
  • 14:00  Besøke Polytec – om bølgevarsling for utsatte strekninger langs kysten.
  • 15:15  Besøke Haugaland vekst – om regionalt utviklingsarbeid.

Kontaktpersoner på turen:

Politisk rådgiver Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, tlf. 472 51 338 Kommunikasjonssjef i Samferdselsdepartementet Susanne Moen Stephansen, tlf. 480 32 792

Nøkkelord

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nå kutter staten bompengegjelden med 500 millioner kroner14.12.2017 10:50Pressemelding

- Regjeringen har som mål å redusere bompengeandelen i veisektoren. Andelen er allerede redusert fra toppnivået i 2012/13, og nå tas nye skritt. Det er klart for å utbetale det første årlige tilskuddet til reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Med dette kuttes gjelden i rundt 30 bompengeprosjekt med til sammen 500 millioner kroner. Det gir rom for å redusere takster ved en rekke bompengepasseringer i tiden framover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringa opprettar nytt forum for norsk vegtransportnæring13.12.2017 16:30Pressemelding

- Det er eit klart mål å sikre konkurranseevna til norsk transportnæring. Det er viktig for å sikre investeringar og rekruttering. Vi har allereie i dag eit godt samarbeid med bransjen. No ønskjer vi å formalisere det med eit eige vegtransportforum Målet er å få ei fortløpande skildring av situasjonen i vegtransportmarknaden og å få vite kva slags utfordringar næringa og arbeidstakarane står overfor i det daglege, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Igangsetter arbeid for å endre drosjereguleringen11.12.2017 12:49Pressemelding

- Drosjenæringen er en viktig del av kollektivtilbudet. Regjeringen ønsker å legge til rette for velfungerende konkurranse i drosjemarkedet, samtidig som vi sikrer et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet. Vi må både ivareta de reisendes sikkerhet og bidra til ryddige arbeidsforhold for drosjesjåførene. Nå igangsettes et viktig arbeid for å endre på regelverket i sektoren, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Mer båndbredde for bedre mobile tjenester8.12.2017 13:58Pressemelding

– Gode mobiltjenester og en robust digital infrastruktur er avgjørende for stadig flere av dagens gjøremål både på jobb og privat. Denne uken har regjeringen besluttet at frekvensressurser i 700 MHz-båndet skal gjøres tilgjengelig for interesserte kommersielle ekomtilbydere i Norge. Dette er bra for utviklingen av mobilmarkedet, og det vil gjøre det mulig å tilby mobilbrukerne bedre tjenester. I tillegg vil frekvensene legge til rette for den fremtidige utbredelsen av 5G, noe som er viktig for en vellykket digitalisering i både privat og offentlig sektor, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom