Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren besøker Rogaland

1.3.2016 15:07 | Samferdselsdepartementet

Del

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker Rogaland 2. og 3. mars. På programmet står blant annet bygg- og anleggsbransjen, to havner og en attføringsbedrift. Og Barnas transportplan.

– Rogaland er det fylket som er hardest rammet av den turbulensen vi nå ser i oljenæringen. Onsdag og torsdag reiser jeg til fylket for blant annet å treffe aktører som er rammet av krisen. I tillegg skal snakke med folk, både store og små, om samferdselsprosjekter som er viktige for Rogaland, sier Solvik-Olsen.

Her er programmet til statsråden:

2. mars:

  • 10:00 Besøke Bø skole på Jæren - om Barnas transportplan.
  • 11:00 Besøke Risa AS – om infrastukturutvikling og rammevilkår for bygg- og anleggsbransjen.
  • 12:40 Møte med Margrete Dysjaland – besøk til Dysjaland gård.
  • 13:45 Åpne nye Westport – om godstransport fra land til sjø.
  • 15:30 Besøke bilverkstedet til Tor Åge Tengesdal
  • 16:15 Besøke Velde industri AS – om miljøvennlig produksjon av pukk, asfalt og betong.

3. mars:

  • 10:30  Åpning av bulkterminal ved Karmsund Havn
  • 12:15  Besøk hos Aski – om å hjelpe mennesker ut i arbeidslivet.
  • 14:00  Besøke Polytec – om bølgevarsling for utsatte strekninger langs kysten.
  • 15:15  Besøke Haugaland vekst – om regionalt utviklingsarbeid.

Kontaktpersoner på turen:

Politisk rådgiver Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, tlf. 472 51 338 Kommunikasjonssjef i Samferdselsdepartementet Susanne Moen Stephansen, tlf. 480 32 792

Nøkkelord

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Muligheter for kostnadsreduksjon og økt samfunnsnytte for nye veiprosjekter på E6 og E16 skal kartlegges18.8.2017 14:48Pressemelding

- Det er viktig å bygge ut nye motorveistrekninger for å bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten. Samtidig er vi i er opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Prosjektene E6 Ringebu – Otta og E16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk har hatt store kostnadsøkninger og for å kartlegge mulighetene for å redusere kostnadene eller øke samfunnsnytten ønsker vi å trekke på kompetansen til både Statens vegvesen og Nye Veier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vil gjøre det enklere å bygge ekomnett langs veier og jernbanelinjer11.8.2017 11:16Pressemelding

- Elektronisk kommunikasjon blir en stadig viktigere del av hverdagen vår. For å gjøre ekomnettene mer robuste, er det derfor behov for å etablere flere alternative nett og føringer over hele landet med god kapasitet. Her er det i dag et uutnyttet potensial i vei- og baneinfrastrukturen vår. Vi ønsker derfor at ledig kapasitet til fibernett og føringsveier skal bli lettere tilgjengelig for tilbydere av ekomnett ved bygging og oppgradering av veier og jernbanelinjer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vossebanen: Strekningen Arna-Stanghelle planlegges som tidligere forutsatt11.8.2017 11:08Pressemelding

- Jeg er opptatt av at infrastrukturprosjekter skal planlegges så effektivt som mulig. Avtalen om planleggingsmidler til jernbanestrekningen Arna-Stanghelle som Jernbanedirektoratet og Bane NOR nå har undertegnet, sikrer at prosjektet planlegges uten opphold, akkurat slik vi har forutsatt hele tiden. Dette bidrar til at byggingen kan komme i gang så tidlig som mulig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Signerte ny belønningsavtale om bedre kollektivtransport i Grenland9.8.2017 14:38Pressemelding

- Regjeringen ønsker at kollektivtransporten skal ta en større del av dagens persontransport med bil i byområdene. Grenland er blant de største byområdene i landet, og det er derfor viktig at kollektivtilbudet er attraktivt. Utviklingen de siste årene har vært god, og med den nye belønningsavtalen legger vi til rette for at enda flere skal velge kollektivtransport istedenfor bil i byområdet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Betre og meir miljøvennlig ferjesamband i indre Sogn13.7.2017 12:00Pressemelding

- Regjeringa ønsker ein meir fleksibel kvardag for folk og næringsliv i heile landet. No styrkar vi riksvegferjesambanda Mannheller-Fodnes og Hella-Vangsnes-Dragsvik i Sogn og Fjordane slik at det får betre løysing for reserveferje. Det skal vere på plass tidlegare enn i dag ved driftsbrot, for å sikre gode tilbod til ei kvar tid. Fartøya skal òg driftast på låg- eller nullutsleppsteknologi, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom