Helse Midt-Norge RHF

Samarbeidsavtale prehospitale tjenester

Del

I dag signerte de fire regionale helseforetakene en samarbeidsavtale med Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp for å legge til rette for innsats i prehospital helseberedskap.

F.v.: Adm. dir. i Helse Vest Herlof Nilssen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norges Røde Kors Bernt G. Apeland, adm. dir. i Helse Sør-Øst Cathrine Lofthus og adm. dir. i Helse Midt-Norge Stig A. Slørdahl.
F.v.: Adm. dir. i Helse Vest Herlof Nilssen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norges Røde Kors Bernt G. Apeland, adm. dir. i Helse Sør-Øst Cathrine Lofthus og adm. dir. i Helse Midt-Norge Stig A. Slørdahl.

Avtalen er en oppfordring til alle helseforetak om å inngå egne samarbeidsavtaler med lokale frivillige lag.

Lokale avtaler

Samarbeidsavtalen skal danne grunnlag for inngåelse av eventuelle lokale avtaler mellom helseforetak og Røde Kors(RK)/ Norsk Folkehjelp(NF) sine distrikts- og lokalorganisasjoner.

- De frivillige organisasjonene spiller en viktig rolle i førstelinje ved akuttberedskap, og det er viktig og bra for befolkningen og spesialisthelsetjenesten at vi nå har denne samarbeidsavtalen på plass, sier Stig A. Slørdahl som er administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF 

Samarbeidsområder

Følgende oppdrag/samarbeidsområder har blitt inkludert i arbeidet med samarbeidsavtalen:

  • Beredskapsambulanse (behov for ekstra ambulanseressurser)
  • Akutthjelper (førstehjelp)
  • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten når organisasjonene har:

-          Sanitetsvakt på arrangement

-          Tilstedevakt på egne etablerte vaktsteder uten forutbestemt oppdrag eller oppdragsgiver

-          Bistand ved katastrofer og større ulykker

  • Oppdrag utenfor vei

Følger lokalt regelverk

«Akuttutvalget» NOU 2015:17, «Først og fremst» anbefaler å bruke de frivillige organisasjonene aktivt i prehospital helseberedskap. 

Dersom de enkelte helseforetak velger å inngå lokale avtaler, skal disse regulere rutiner og forutsetninger for samarbeid basert på samarbeidsavtalen, og til enhver tid det gjeldende regelverk på området.

Kontakter

Bilder

F.v.: Adm. dir. i Helse Vest Herlof Nilssen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norges Røde Kors Bernt G. Apeland, adm. dir. i Helse Sør-Øst Cathrine Lofthus og adm. dir. i Helse Midt-Norge Stig A. Slørdahl.
F.v.: Adm. dir. i Helse Vest Herlof Nilssen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norges Røde Kors Bernt G. Apeland, adm. dir. i Helse Sør-Øst Cathrine Lofthus og adm. dir. i Helse Midt-Norge Stig A. Slørdahl.
Last ned bilde

Lenker

Om Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal

74 83 99 00https://helse-midt.no/

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Følg saker fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom