Fafo

Samarbeidet om fagopplæringen fungerer ikke godt nok

Del

I Norge er lærlingordningen en del av videregående opplæring. Fag- og yrkesopplæringen er et delt ansvar mellom myndighetene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Men samarbeidet fungerer ikke slik det var tenkt, viser en ny undersøkelse fra Fafo.

En viktig utfordring er å finne en god balanse mellom utdanningspolitiske hensyn og arbeidslivets behov for kompetanse. Dette er tema på et Fafo-seminar med blant andre politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet, og representanter fra LO og NHO.

Seminaret holdes torsdag 24. november fra 0830 til 0945.

Seminaret strømmes. Se direktesendingen på Fafo-tv

Påmelding innen 23. november

Det er etablert et samarbeid mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet for styringen av fagopplæringen på nasjonalt og regionalt nivå. Fafo har undersøkt samarbeidet som finner sted på nasjonalt nivå: Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene (SRY).

Et hovedfunn i et nytt Fafo-notat er at dette samarbeidsrådet ikke fungerer etter hensikten, som et strategisk, overordnet organ for utvikling av fag- og yrkesopplæringen.

På seminaret vil Fafo-forskerne Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder peke på aktuelle utfordringer og mulige veivalg.

Statssekretær Magnus Thue (H) i Kunnskapsdepartementet, LO-sekretær Trude Tinnlund og Kristian Ilner, seniorrådgiver i NHO vil kommentere.

Deretter blir det paneldebatt med representanter fra Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY): Bente Søgaard (YS), Olav Kvam (Spekter), Anne K. Eggen Lervik (Virke) og Jorunn Leegaard (KS).

Det nye Fafo-notatet Partssamarbeidet i fagopplæringen. En intervjuundersøkelse om Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene offentliggjøres på seminardagen.

Notatet er forfattet av Fafo-forskerne:
Torgeir Nyen, tny@fafo.no, mobiltlf: 950 68 232
Anna Hagen Tønder, anh@fafo.no, mobiltlf:996 98 644

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg saker fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fafo

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom