NHO Service

Saltpartnerskap løfter mat-norge

7.10.2015 09:25 | NHO Service

Del

NHO Service er meget tilfreds med at saltpartnerskapet mellom helsemyndighetene, matbransjen, interesseorganisasjoner og forskningsinstitusjoner som ble undertegnet mandag. Medlemsbedrifter som drifter kantiner eller annen matomsorg er engasjert i tiltakene.

NHO Service nedsetter nå en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som vil bli ledet av Camilla Husby fra ISS og består av fagspesialister fra ulike medlemsbedrifter. De vil, sammen med fagsjefen for kantine og matomsorg, utarbeide en konkret strategi og handlingsplan for bedriftenes videre arbeid med Saltpartnerskapet.

Sentrale  oppgaver vil være:

  • Utarbeide konkrete mål for satsingen
  • Planer og tilhørende  materiell for opplæring av ansatte
  • Informasjonsmateriell til bruk for gjester i kantinene
  • Dokumentasjon

Arbeidsgruppen starter sitt arbeide 04.11.15 og forventer å kunne gå ut med konkrete planer og hjelpemidler til medlemsbedriftene før nyttår. 

Bakgrunnen for satsingen er at nordmenn spiser dobbelt så mye salt som anbefalt. For mye salt fører til økt blodtrykk, og økt blodtrykk øker risikoen for hjerte-/karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag.

«Saltpartnerskapet» forplikter bedriftene til å jobbe for å redusere saltinnholdet i produktene sine. Det første nasjonale målet i Norge er en 15 prosents reduksjon innen utgangen av 2018. Innen 2025 er målet 30 prosent mindre salt enn i dag.

- For mye salt er en trussel mot folkehelsa. Det er en betydelig risikofaktor for blant annet hjerteinfarkt og hjerneslag, sier Lasse Tenden som koordinerer satsingen blant medlembedrifter i NHO Service.

Hovedmål for partnerskapet er:
♦ Økt bevisstheten om at saltreduksjon gir bedre folkehelse
♦ Redusere mengden salt i bearbeidet mat

I tillegg er kompetanseheving, forskning og utviklingsoppgaver, overvåking av saltinnholdet i matvarer, bedre merking og informasjon til forbrukere sentrale oppgaver. Som et første konkret prosjekt har bedrifter innen samme bransje i felleskap utarbeidet mål for saltinnhold i ca 100 matvarekategorier.

Organisasjoner som støtter tiltaksplanen er:
Animalia, Baker- og konditorbransjens landsforening (BKLF), Diabetesforbundet, Sjømat Norge (FHL), Forbrukerrådet, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Kost- og ernæringsforbundet, Kreftforeningen, LHL, Nasjonalforeningen for folkehelse, NHO Mat og Drikke, NHO Service, Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), Virke. FoU-miljøer: Bioforsk, Nofima, Sintef Fiskeri og havbruk.

Lasse Tenden
Mobil: 930 91 100
  

Nøkkelord

Kontakter

NHO Service
Baard Fiksdal, informasjonssjef
Postboks 5473, Majorstuen N - 0305 Oslo
Tlf.: +47 23 08 86 63 Mobil: +47 930 88 777

Lenker

Om NHO Service

NHO Service
NHO Service
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

23 08 86 50http://www.nhoservice.no
NHO Service består av følgende bransjer: • Bemanning • Renhold • Sikkerhet • Eiendomsdrift (samlet) • Helse og Velferd (samlet) • Attføring NHO Service består pr. mars 2015 av 647 bedrifter med 3.569 virksomheter. Medlemsbedriftene sysselsatte 64.500 årsverk. I 2013 hadde våre bedrifter en samlet omsetning på 50 mrd. kr.

Følg saker fra NHO Service

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Service på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Service

Revidert: Bekymret for tikkende uførebombe.11.5.2016 11:01Pressemelding

– Jeg er faktisk mer bekymret for de 140.000 personene med nedsatt arbeidsevne som står uten arbeidsrettede tilbud enn for de 85.000 ordinært arbeidsledige. Vel og bra at regjeringen og Stortinget kappes om å gjøre mest for å skape flere arbeidsplasser og redusere arbeidsledigheten, men vi står foran en tikkende uførebombe når man ikke satser på flere og bedre tilbud til dem som står langt fra arbeidslivet, sier Johan Martin Leikvoll direktør i NHO-foreningen Arbeid & Inkludering.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom