DIBS

Rykende fersk DIBS-rapport: Nordmenn vil i år handle på nett for NOK 144,8 mrd. – en vekst på svimlende 17% siden i fjor.

Del

I den årlige, toneangivende rapporten Norsk E-handel har man i 2018 satt søkelys på nordmenns samlede forbruk på nettet. Man ser her en sterkt stigende kurve, samtidig som konkurransen fra utlandet øker: Mer enn halvparten av nordmenn handler på nett fra land som Kina, Tyskland, USA og Storbritannia.

2018 ser ut til å bli nok et rekordår for norsk e-handel: Ifølge nye tall fra 12. utgave av rapporten Norsk E-Handel, kommer norske forbrukere til å handle for totalt NOK 144,8 mrd. i løpet av året, noe som utgjør en økning på hele 17% sett i forhold til 2017. Tallene er basert på en YouGov-undersøkelse som ble gjennomført blant 7.000 respondenter fra Norden.

«Nordmenns kjøpelyst på nett er på topp, og det er mye å glede seg over i 2018. Abonnementer blir stadig mer populære. Selv om det fortsatt er TV- og musikkstrømming det går mest i, dukker det stadig opp nye forretningsideer. Årets analyse viser for eksempel at det er populært å abonnere på dyrefôr, og at det fra 2017 til 2018 har blitt 40% flere nordmenn som abonnerer på matvarer. Mange e-forhandlere har forstått kunsten å gjøre det enkelt for forbrukeren og samtidig skape en forretningsmodell som sikrer løpende inntjening», forteller Johanna Tell, Head of Sales i DIBS Payment Services, som er den delen av Nets som står bak den årlige rapporten.


E-handelen har blitt global

Rapporten – som gir et detaljert og statistisk bilde av e-handelen og hvordan den utvikler seg i Norge, Danmark, Sverige og Finland – har i årets utgave større fokus på nordmenns forbruk fremfor omsetningen i norske nettbutikker. Den gjenspeiler dermed i høyere grad forbrukeratferden enn bransjeutviklingen, og understreker en viktig trend: E-handelen anno 2018 har blitt global. 

«Ifølge undersøkelsen har 56% av norske forbrukere handlet hos utenlandske nettbutikker de siste 3 månedene. Det kan ikke understrekes tydelig nok hvor stor betydning utlandet og gigantiske internasjonale konkurrenter som Amazon, Ebay og Zalando har fått for norsk e-handel. Vi markerer dette i rapporten ved hjelp av en ny målemetode som utelukkende gjenspeiler nordmenns forbruk, og dermed hvor internasjonalisert og grenseløs nordmenns e-handel virkelig er», påpeker Johanna Tell, Head of Sales i DIBS Payment Services. Hun minner videre om at årets forbrukstall ikke kan sammenlignes med siste års omsetningstall.


Dagligvarer, parkering og sommerferie

Sammenligningsgrunnlaget for fordelingstallene er imidlertid det samme som før, og årets resultater føyer seg inn forbruksmønsteret vi har sett de siste 12 årene: «Reiser», som fortsatt er nordmenns største forbrukspost på nett, ligger an til å utgjøre 45% eller opp imot NOK 65 mrd. av det samlede forbruket. På andreplass kommer kategorien «varer» med 34% eller NOK 50 mrd. Kategorien «tjenester» er på tredjeplass med 21% eller NOK 30 mrd. av det samlede nettforbruket.

«Det er fortsatt reiser som er livet for oss nordmenn, selv om også vare- og tjenesteforbruket går på høygir. Det gjelder e-handelen totalt sett, og forskjellene i fordelingstallene viser derfor i større grad i hvilke sektorer av næringslivet digitaliseringen har kommet lengst: At 26% av norske forbrukere nå kjøper parkering på nett, samtidig som hele 20% handler dagligvarer via nettet, sier noe om at nordmenn er villige til å endre vaner – selv i bransjer man tradisjonelt har forbundet med detaljhandel, sedler og mynter. Dette er svært spennende å observere», utdyper Johanna Tell.


Trusselen fra Amazon

I år kommer vi til å se en fortsatt vekst i den utenlandske netthandelen. Hele 56% av nordmenn handler i dag hos utenlandske nettbutikker, og store globale aktører som Ebay, Amazon, Wish og Zalando har et godt grep om de norske forbrukerne. Flere av de globale aktørene er flinke til å tilpasse nettbutikkene sine til de lokale markedene ved å oversette til lokalt språk, vise priser i lokal valuta og tilby kundestøtte på lokalt språk. I mange tilfeller kan det dermed være svært vanskelig å legge merke til at man faktisk handler i utlandet. Den største av alle aktørene, amerikanske Amazon, har ennå ikke tatt steget inn på det norske markedet, selv om mange nordmenn allerede handler derfra.

«Nordiske forbrukere vil snart bli presentert for en ny aktør på e-handelsmarkedet: Den amerikanske giganten Amazon. I USA sitter Amazon på 44% av all e-handel, og i Tyskland på imponerende 46%. I de kommende årene vil Amazon også sette sitt preg på det nordiske markedet, og konkurransen vil selvsagt bli tøff for de nordiske nettbutikkene», spår Patrik Müller, e-handelsekspert hos DIBS Payment Services. Han sier videre: «Men Amazons inntreden i Norden er ikke nødvendigvis noe negativt. Tvert imot. I andre land har vi sett at Amazon får e-handelen til å akselerere voldsomt, rett og slett fordi de er til stede, og fordi de gjør online shopping enklere. Samtidig kan nordiske forbrukere se frem til raskere levering, lavere priser og et stort utvalg av produkter. Det er ikke den ting du ikke kan få på Amazon.»

-END-

De 10 bud fra Norsk E-Handel 2018 

1. Lykken i livet er fremdeles å reise: Hele 45% av nordmenns nettforbruk går til kategorien «Reiser». Henholdsvis 44% og 35% av oss har bestilt flybilletter og hotell i løpet av de siste 3 månedene, og hele 46% av oss kjøper tog- og bussbilletter på nett. I år kommer vi til å kjøpe tog- og bussbilletter på nett for mer enn NOK 6,5 mrd., som er en økning på formidable 51% siden i fjor. Hos transportselskapet Ruter går faktisk hele 60% av billettsalget gjennom selskapets egen app. Salget av flybilletter (den største posten målt etter omsetning) på nett vil komme på NOK 25 mrd., som er det samme som i fjor (se mer på side 20–23). 

2. Klær, elektronikk og dagligvarer: Hele 58% av norske forbrukere handler klær, sko og tilbehør på nett, og disse produktene utgjør den mest populære varekategorien med god margin. Samlet kommer vi i år til å bruke mer enn NOK 9 mrd. på nett på denne posten. Målt i kroner og ører er det imidlertid elektronikken som inntar førsteplassen: i løpet av 2018 kommer vi til å bestille datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, fjernsyn, høyttalere mv. for mer enn NOK 10 mrd. På tredjeplass finner vi mat og dagligvarer, som 20% av oss fra tid til annen handler på nett. Det er en økning fra i fjor, da 15% svarte det samme. Samlet kommer vi i år til å bruke mer enn NOK 6,5 mrd. på dagligvarehandel på nett – 26% mer enn fjoråret (se mer på side 16-19).

3. Tjenester har et kjempepotensiale: Norsk E-handel 2018 viser at nye innovative tjenester resulterer i høyere nettforbruk. I 2018 utgjør tjenester 21% av det samlede forbruket vårt på nett. Flere konsepter ser dagens lys, og markedet er langt fra mettet. Blant annet vinner parkeringsappene terreng, og det blir stadig flere som tegner og betaler telefonabonnement på nett. 26% av nordmenn kjøper i dag parkering på nett, og målt i omsetning ser vi en vekst på 25% (samlet beløp per 2018 er NOK 900 millioner). Telecom vokser med 32%, og vil dermed utgjøre NOK 3,6 mrd. av vårt samlede nettforbruk (se mer på side 10-13).

4. Nettabonnementer vinner frem: Når vi ser på abonnementer, er det strømming av TV og video som tar førsteplassen. Hele 48% av oss abonnerer eller har abonnert på tjenester som Netflix, HBO og TV2 Sumo. Stømmingtjenester som Spotify, Tidal og Apple Music tar en knepen andreplass med 44% som enten abonnerer eller tidligere har abonnert på strømming av musikk. Det er aldersgruppen 24–44 år som strømmer mest musikk og video. Nettabonnement på transport er også en populær kategori som hele 32% av oss har erfaring med. Noe annet som er morsomt å se, er at det blir mer vanlig med abonnementer på dyrefôr – dette har 8% av oss hatt. Vi ser vi også en stor økning innenfor abonnementer på måltidskasser, som 10% av oss enten abonnerer eller tidligere har abonnert på. Det er en vekst på hele 40% siden i fjor, og mye tyder på at abonnementer på matvarer bare vil bli enda mer populært i årene som kommer (se mer på side 14-15).

5. Komfort er alfa omega: Hele 25% av oss oppgir at vi handler på nett først og fremst fordi det er enkelt og sparer tid. 13% sier at de handler på nett primært fordi en nettbutikk alltid er åpen. Dette stemmer godt med fremgangen som dagligvarehandelen opplever på nett: man slipper f.eks. å lete etter parkeringsplass, stå i kø og kanskje måtte drasse handleposene opp fire etasjer (se mer på side 33).

6. Mobil shopping: Netthandelen fra mobile enheter fortsetter å vokse, og i dag handler 60% av oss fra enten mobil eller nettbrett. Dette er mer enn dobbelt så mange som for fem år siden, da 27% svarte det samme. Går vi ett år lenger tilbake i tid, var det bare 18% av norske forbrukere som handlet på nett fra mobil og nettbrett. Trenden er ventet å fortsette de neste årene, og det har derfor aldri vært viktigere for kjøpmenn på nett å tilpasse nettbutikkene sine til mobil. Av de som handler på nett fra mobil, svarer 47% at de velger mobilen når den er lettest tilgjengelig. 62% oppgir å ha handlet via en app på smarttelefon. 24% synes det er enklere å handle via mobil og nettbrett. Kvinner handler oftere på mobil og nettbrett enn menn, og det er forbrukerne i aldersgruppen 25–44 år som er mest tilbøyelige til å bruke mobil og nettbrett når de handler på nett. Blant de eldre forbrukerne i alderen 65–74 år er det 34% som handler via mobil og nettbrett. I 2012 var det kun 4% i denne aldersgruppen som svarte det samme (se mer på side 42-43).

7. Mr. Big Spender: Hvis vi ser på gjennomsnittet av de 10% av forbrukerne som svir av mest på netthandel, finner vi Mr. Big Spender, som er en mann i alderen 35–44 år, bosatt i Oslo/Akershus eller Trøndelag. Han bruker NOK 16.000 i måneden på netthandel, og en stor del av dette går til mat. Han har abonnement på TV-strømming og handler ofte fra utlandet – særlig Kina og USA (se mer på side 36).

8. Ms. Shop A Lot: Ser vi på de 9,5% av forbrukerne som handler oftest (mer enn 25 ganger på tre måneder), finner vi Ms. Shop A Lot. Hun er en kvinne på 45–54 år som bor i Trøndelag eller Nord-Norge. Hun bruker mest penger på klær, har nettabonnement på skjønnhetsprodukter, og er i likhet med Mr. Big Spender glad i å handle fra USA og Kina. Ms. Shop A Lot bruker NOK 4.062 i måneden på netthandel (se mer på side 37).

9. Utenlandske nettbutikker lokker med pris og utvalg: 56% av oss handler hos utenlandske nettbutikker, og dette er en liten økning fra i fjor. Den fremste beveggrunnen til å handle fra utlandet er lavere priser, og deretter kommer større utvalg. 28% oppgir at de handler et produkt eller en tjeneste som ikke er mulig å få hos norske leverandører. Den største grunnen til ikke å handle hos utenlandske butikker er usikkerhet rundt toll og moms. Det kan dessuten være vanskeligere å returnere varer, og mange er usikre på rettighetene de har som forbrukere. Overraskende nok ser vi også et element av «patriotisme», da 15% svarer at de ønsker å støtte norske nettbutikker (se mer på side 44–45).

10. Ebay, Amazon, Wish og Zalando: Globale nettgiganter som Amazon, Wish og Zalando opplever stor suksess i Norge, og hver av dem selger varer til mer enn 20% av nordmenn som handler fra utlandet. Ingen kan likevel måle seg med Ebay, som selger varer til 41% av nordmenn som handler fra utlandet. Hvis vi ser vi på hvilke shoppingdestinasjoner som er mest populære, er det Kina som tar førsteplassen, etterfulgt av England, USA, Sverige og Tyskland (se mer på side 47).

Om Norsk E-handel 2018


Norsk E-handel er en årlig statistisk rapport som gir et detaljert bilde av e-handelen og hvordan den utvikler seg i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Mens man i rapportene fra de siste 11 årene har estimert omsetningen fra norske nettbutikker, gir rapporten for 2018 en estimering av nordmenns totale forbruk både hos norske og utenlandske nettbutikker. Rapporten reflekterer dermed i høyere grad forbrukeratferden, og understreker en viktig trend: E-handelen anno 2018 blitt global.

Rapporten og resultatene bygger på en undersøkelse som YouGov utførte i første kvartal av 2018, der man intervjuet 7.000 respondenter i alderen 15–74 år fra Danmark, Norge, Sverige og Finland. Rundt 1.000 av respondentene er bosatt i Norge.

I tidligere versjoner av rapporten har man også inkludert faktiske nettbutikkdata fra DIBS’ egne databaser. For at konklusjonene i rapporten skal gjenspeile forbrukeratferden best mulig, baseres rapporten i år utelukkende på respondentenes svar om eget forbruk. Du kan laste ned rapporten digitalt på www.dibs.no/norskehandel. Her finner du også en engelsk versjon der tallene fra de norske, svenske, danske og finske utgavene er samlet.

DIBS er ledende på nettbetaling og er en del av Nets. DIBS har det bredeste utvalget av enkle og sikre betalingsløsninger på nettet i Norden. Bedriften har siden grunnleggelsen i 1998 vært en pioner innenfor nettbetalinger. I dag har DIBS nådd 2 milliarder gjennomførte transaksjoner, har mer enn 15.000 nettbutikker som kunder, og velges hvert år av tusenvis av nye nettbutikker. Totalt har DIBS mer enn 100 medarbeidere i Sverige, Danmark og Norge, som hver dag jobber for å gjøre det enkelt å motta betalinger på nett.

Kontakt

For mer informasjon, supplerende uttalelser eller intervjuforespørsler vennligst kontakt:

2018 ser ut til å bli nok et rekordår for norsk e-handel: Ifølge nye tall fra 12. utgave av rapporten Norsk E-Handel, kommer norske forbrukere til å handle for totalt NOK 144,8 mrd. i løpet av året, noe som utgjør en økning på hele 17% sett i forhold til 2017. Tallene er basert på en YouGov-undersøkelse som ble gjennomført blant 7.000 respondenter fra Norden.

«Nordmenns kjøpelyst på nett er på topp, og det er mye å glede seg over i 2018. Abonnementer blir stadig mer populære. Selv om det fortsatt er TV- og musikkstrømming det går mest i, dukker det stadig opp nye forretningsideer. Årets analyse viser for eksempel at det er populært å abonnere på dyrefôr, og at det fra 2017 til 2018 har blitt 40% flere nordmenn som abonnerer på matvarer. Mange e-forhandlere har forstått kunsten å gjøre det enkelt for forbrukeren og samtidig skape en forretningsmodell som sikrer løpende inntjening», forteller Johanna Tell, Head of Sales i DIBS Payment Services, som er den delen av Nets som står bak den årlige rapporten.


E-handelen har blitt global

Rapporten – som gir et detaljert og statistisk bilde av e-handelen og hvordan den utvikler seg i Norge, Danmark, Sverige og Finland – har i årets utgave større fokus på nordmenns forbruk fremfor omsetningen i norske nettbutikker. Den gjenspeiler dermed i høyere grad forbrukeratferden enn bransjeutviklingen, og understreker en viktig trend: E-handelen anno 2018 har blitt global. 

«Ifølge undersøkelsen har 56% av norske forbrukere handlet hos utenlandske nettbutikker de siste 3 månedene. Det kan ikke understrekes tydelig nok hvor stor betydning utlandet og gigantiske internasjonale konkurrenter som Amazon, Ebay og Zalando har fått for norsk e-handel. Vi markerer dette i rapporten ved hjelp av en ny målemetode som utelukkende gjenspeiler nordmenns forbruk, og dermed hvor internasjonalisert og grenseløs nordmenns e-handel virkelig er», påpeker Johanna Tell, Head of Sales i DIBS Payment Services. Hun minner videre om at årets forbrukstall ikke kan sammenlignes med siste års omsetningstall.


Dagligvarer, parkering og sommerferie

Sammenligningsgrunnlaget for fordelingstallene er imidlertid det samme som før, og årets resultater føyer seg inn forbruksmønsteret vi har sett de siste 12 årene: «Reiser», som fortsatt er nordmenns største forbrukspost på nett, ligger an til å utgjøre 45% eller opp imot NOK 65 mrd. av det samlede forbruket. På andreplass kommer kategorien «varer» med 34% eller NOK 50 mrd. Kategorien «tjenester» er på tredjeplass med 21% eller NOK 30 mrd. av det samlede nettforbruket.

«Det er fortsatt reiser som er livet for oss nordmenn, selv om også vare- og tjenesteforbruket går på høygir. Det gjelder e-handelen totalt sett, og forskjellene i fordelingstallene viser derfor i større grad i hvilke sektorer av næringslivet digitaliseringen har kommet lengst: At 26% av norske forbrukere nå kjøper parkering på nett, samtidig som hele 20% handler dagligvarer via nettet, sier noe om at nordmenn er villige til å endre vaner – selv i bransjer man tradisjonelt har forbundet med detaljhandel, sedler og mynter. Dette er svært spennende å observere», utdyper Johanna Tell.


Trusselen fra Amazon

I år kommer vi til å se en fortsatt vekst i den utenlandske netthandelen. Hele 56% av nordmenn handler i dag hos utenlandske nettbutikker, og store globale aktører som Ebay, Amazon, Wish og Zalando har et godt grep om de norske forbrukerne. Flere av de globale aktørene er flinke til å tilpasse nettbutikkene sine til de lokale markedene ved å oversette til lokalt språk, vise priser i lokal valuta og tilby kundestøtte på lokalt språk. I mange tilfeller kan det dermed være svært vanskelig å legge merke til at man faktisk handler i utlandet. Den største av alle aktørene, amerikanske Amazon, har ennå ikke tatt steget inn på det norske markedet, selv om mange nordmenn allerede handler derfra.

«Nordiske forbrukere vil snart bli presentert for en ny aktør på e-handelsmarkedet: Den amerikanske giganten Amazon. I USA sitter Amazon på 44% av all e-handel, og i Tyskland på imponerende 46%. I de kommende årene vil Amazon også sette sitt preg på det nordiske markedet, og konkurransen vil selvsagt bli tøff for de nordiske nettbutikkene», spår Patrik Müller, e-handelsekspert hos DIBS Payment Services. Han sier videre: «Men Amazons inntreden i Norden er ikke nødvendigvis noe negativt. Tvert imot. I andre land har vi sett at Amazon får e-handelen til å akselerere voldsomt, rett og slett fordi de er til stede, og fordi de gjør online shopping enklere. Samtidig kan nordiske forbrukere se frem til raskere levering, lavere priser og et stort utvalg av produkter. Det er ikke den ting du ikke kan få på Amazon.»

-END-

De 10 bud fra Norsk E-Handel 2018 

1. Lykken i livet er fremdeles å reise: Hele 45% av nordmenns nettforbruk går til kategorien «Reiser». Henholdsvis 44% og 35% av oss har bestilt flybilletter og hotell i løpet av de siste 3 månedene, og hele 46% av oss kjøper tog- og bussbilletter på nett. I år kommer vi til å kjøpe tog- og bussbilletter på nett for mer enn NOK 6,5 mrd., som er en økning på formidable 51% siden i fjor. Hos transportselskapet Ruter går faktisk hele 60% av billettsalget gjennom selskapets egen app. Salget av flybilletter (den største posten målt etter omsetning) på nett vil komme på NOK 25 mrd., som er det samme som i fjor (se mer på side 20–23). 

2. Klær, elektronikk og dagligvarer: Hele 58% av norske forbrukere handler klær, sko og tilbehør på nett, og disse produktene utgjør den mest populære varekategorien med god margin. Samlet kommer vi i år til å bruke mer enn NOK 9 mrd. på nett på denne posten. Målt i kroner og ører er det imidlertid elektronikken som inntar førsteplassen: i løpet av 2018 kommer vi til å bestille datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, fjernsyn, høyttalere mv. for mer enn NOK 10 mrd. På tredjeplass finner vi mat og dagligvarer, som 20% av oss fra tid til annen handler på nett. Det er en økning fra i fjor, da 15% svarte det samme. Samlet kommer vi i år til å bruke mer enn NOK 6,5 mrd. på dagligvarehandel på nett – 26% mer enn fjoråret (se mer på side 16-19).

3. Tjenester har et kjempepotensiale: Norsk E-handel 2018 viser at nye innovative tjenester resulterer i høyere nettforbruk. I 2018 utgjør tjenester 21% av det samlede forbruket vårt på nett. Flere konsepter ser dagens lys, og markedet er langt fra mettet. Blant annet vinner parkeringsappene terreng, og det blir stadig flere som tegner og betaler telefonabonnement på nett. 26% av nordmenn kjøper i dag parkering på nett, og målt i omsetning ser vi en vekst på 25% (samlet beløp per 2018 er NOK 900 millioner). Telecom vokser med 32%, og vil dermed utgjøre NOK 3,6 mrd. av vårt samlede nettforbruk (se mer på side 10-13).

4. Nettabonnementer vinner frem: Når vi ser på abonnementer, er det strømming av TV og video som tar førsteplassen. Hele 48% av oss abonnerer eller har abonnert på tjenester som Netflix, HBO og TV2 Sumo. Stømmingtjenester som Spotify, Tidal og Apple Music tar en knepen andreplass med 44% som enten abonnerer eller tidligere har abonnert på strømming av musikk. Det er aldersgruppen 24–44 år som strømmer mest musikk og video. Nettabonnement på transport er også en populær kategori som hele 32% av oss har erfaring med. Noe annet som er morsomt å se, er at det blir mer vanlig med abonnementer på dyrefôr – dette har 8% av oss hatt. Vi ser vi også en stor økning innenfor abonnementer på måltidskasser, som 10% av oss enten abonnerer eller tidligere har abonnert på. Det er en vekst på hele 40% siden i fjor, og mye tyder på at abonnementer på matvarer bare vil bli enda mer populært i årene som kommer (se mer på side 14-15).

5. Komfort er alfa omega: Hele 25% av oss oppgir at vi handler på nett først og fremst fordi det er enkelt og sparer tid. 13% sier at de handler på nett primært fordi en nettbutikk alltid er åpen. Dette stemmer godt med fremgangen som dagligvarehandelen opplever på nett: man slipper f.eks. å lete etter parkeringsplass, stå i kø og kanskje måtte drasse handleposene opp fire etasjer (se mer på side 33).

6. Mobil shopping: Netthandelen fra mobile enheter fortsetter å vokse, og i dag handler 60% av oss fra enten mobil eller nettbrett. Dette er mer enn dobbelt så mange som for fem år siden, da 27% svarte det samme. Går vi ett år lenger tilbake i tid, var det bare 18% av norske forbrukere som handlet på nett fra mobil og nettbrett. Trenden er ventet å fortsette de neste årene, og det har derfor aldri vært viktigere for kjøpmenn på nett å tilpasse nettbutikkene sine til mobil. Av de som handler på nett fra mobil, svarer 47% at de velger mobilen når den er lettest tilgjengelig. 62% oppgir å ha handlet via en app på smarttelefon. 24% synes det er enklere å handle via mobil og nettbrett. Kvinner handler oftere på mobil og nettbrett enn menn, og det er forbrukerne i aldersgruppen 25–44 år som er mest tilbøyelige til å bruke mobil og nettbrett når de handler på nett. Blant de eldre forbrukerne i alderen 65–74 år er det 34% som handler via mobil og nettbrett. I 2012 var det kun 4% i denne aldersgruppen som svarte det samme (se mer på side 42-43).

7. Mr. Big Spender: Hvis vi ser på gjennomsnittet av de 10% av forbrukerne som svir av mest på netthandel, finner vi Mr. Big Spender, som er en mann i alderen 35–44 år, bosatt i Oslo/Akershus eller Trøndelag. Han bruker NOK 16.000 i måneden på netthandel, og en stor del av dette går til mat. Han har abonnement på TV-strømming og handler ofte fra utlandet – særlig Kina og USA (se mer på side 36).

8. Ms. Shop A Lot: Ser vi på de 9,5% av forbrukerne som handler oftest (mer enn 25 ganger på tre måneder), finner vi Ms. Shop A Lot. Hun er en kvinne på 45–54 år som bor i Trøndelag eller Nord-Norge. Hun bruker mest penger på klær, har nettabonnement på skjønnhetsprodukter, og er i likhet med Mr. Big Spender glad i å handle fra USA og Kina. Ms. Shop A Lot bruker NOK 4.062 i måneden på netthandel (se mer på side 37).

9. Utenlandske nettbutikker lokker med pris og utvalg: 56% av oss handler hos utenlandske nettbutikker, og dette er en liten økning fra i fjor. Den fremste beveggrunnen til å handle fra utlandet er lavere priser, og deretter kommer større utvalg. 28% oppgir at de handler et produkt eller en tjeneste som ikke er mulig å få hos norske leverandører. Den største grunnen til ikke å handle hos utenlandske butikker er usikkerhet rundt toll og moms. Det kan dessuten være vanskeligere å returnere varer, og mange er usikre på rettighetene de har som forbrukere. Overraskende nok ser vi også et element av «patriotisme», da 15% svarer at de ønsker å støtte norske nettbutikker (se mer på side 44–45).

10. Ebay, Amazon, Wish og Zalando: Globale nettgiganter som Amazon, Wish og Zalando opplever stor suksess i Norge, og hver av dem selger varer til mer enn 20% av nordmenn som handler fra utlandet. Ingen kan likevel måle seg med Ebay, som selger varer til 41% av nordmenn som handler fra utlandet. Hvis vi ser vi på hvilke shoppingdestinasjoner som er mest populære, er det Kina som tar førsteplassen, etterfulgt av England, USA, Sverige og Tyskland (se mer på side 47).

Om Norsk E-handel 2018


Norsk E-handel er en årlig statistisk rapport som gir et detaljert bilde av e-handelen og hvordan den utvikler seg i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Mens man i rapportene fra de siste 11 årene har estimert omsetningen fra norske nettbutikker, gir rapporten for 2018 en estimering av nordmenns totale forbruk både hos norske og utenlandske nettbutikker. Rapporten reflekterer dermed i høyere grad forbrukeratferden, og understreker en viktig trend: E-handelen anno 2018 blitt global.

Rapporten og resultatene bygger på en undersøkelse som YouGov utførte i første kvartal av 2018, der man intervjuet 7.000 respondenter i alderen 15–74 år fra Danmark, Norge, Sverige og Finland. Rundt 1.000 av respondentene er bosatt i Norge.

I tidligere versjoner av rapporten har man også inkludert faktiske nettbutikkdata fra DIBS’ egne databaser. For at konklusjonene i rapporten skal gjenspeile forbrukeratferden best mulig, baseres rapporten i år utelukkende på respondentenes svar om eget forbruk. Du kan laste ned rapporten digitalt på www.dibs.no/norskehandel. Her finner du også en engelsk versjon der tallene fra de norske, svenske, danske og finske utgavene er samlet.

DIBS er ledende på nettbetaling og er en del av Nets. DIBS har det bredeste utvalget av enkle og sikre betalingsløsninger på nettet i Norden. Bedriften har siden grunnleggelsen i 1998 vært en pioner innenfor nettbetalinger. I dag har DIBS nådd 2 milliarder gjennomførte transaksjoner, har mer enn 15.000 nettbutikker som kunder, og velges hvert år av tusenvis av nye nettbutikker. Totalt har DIBS mer enn 100 medarbeidere i Sverige, Danmark og Norge, som hver dag jobber for å gjøre det enkelt å motta betalinger på nett.

Grafer fra rapporten kan lastes ned som zip fil: https://info.dibs.no/hubfs/Norsk%20e-handel%202018/Grafer/Norsk%20E-handel_Grafer_2018.zip 

Abonnerring og nett-handel
Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om DIBS

DIBS
Hoffsveien 1E
0213 Oslo

21 55 44 00http://www.dibs.no
DIBS er ledende innenfor nettbetaling og er en del av Nets. DIBS har det bredeste
utvalget av enkle og sikre betalingsløsninger på nettet i Norden. Bedriften ble etablert
i 1998 og har siden den gang vært en pioner innenfor nettbetalinger.
I dag har DIBS nådd 2 milliarder gjennomførte transaksjoner, har mer enn 15 000
nettbutikker som kunder og velges hvert år av tusenvis av nye nettbutikker. Totalt har DIBS mer enn 100 medarbeidere i Sverige Danmark og Norge, som hver dag jobber
for å gjøre det enkelt å motta betalinger online.

Følg saker fra DIBS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DIBS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra DIBS