Senter for IKT i utdanningen

Ruster elever for framtiden - vant Innovasjonsprisen

Del

Sandvika videregående skole og Teglverket skole mottar Senter for IKT i utdanningens innovasjonspris for sitt arbeid med å utnytte IKT i læring på en helhetlig måte.

– Senteret er opptatt av å løfte fram skoler som bruker IKT integrert i fagene, og som har gitt lærerne sine nødvendig kompetanse på området. Både Sandvika og Teglverket er skoler som har fått til dette, sier direktør Trond Ingebretsen ved Senter for IKT i utdanningen.

Senteret deler ut Innovasjonsprisen for tredje gang, og i år deles den ut til to ulike skolenivåer, både en videregående og en grunnskole. I fjor var vinneren Jong skole, som ble premiert med at elevene fikk presentere skolens arbeid ved Nordic@BETT, det nordiske fellesarrangementet under undervisningsmessen BETT i London.

Målet med Innovasjonsprisen har vært å finne skoler som har utviklet en helhetlig praksis, der IKT utgjør en viktig faktor i undervisning og læring.

Helhetlig plan på Sandvika

Sandvika videregående skole har i ti år satset på en helhetlig og innovativ pedagogisk praksis. Skolen er kontinuerlig på søk etter gode pedagogiske måter å bruke teknologi på, og de sørger for at alle lærerne har kompetanse til å gjøre det. Skolen arbeider med å gjøre IKT til en viktig faktor i undervisning og læring. Blant annet har de innført blogg, Twitter og Skype i norskundervisningen.  

– Alle lærerne er opptatt av å sette tydelige pedagogiske mål på hvordan de skal bruke teknologien. For elevene er det for eksempel naturlig å levere tekster på blogger som er åpne for andre elever og lærere, sier engelsklærer og pedagogisk utviklingsleder Ann Sørum Michaelsen ved Sandvika videregående skole.

Elevene ved Sandvika blir invitert til å presentere skolen og hvordan de arbeider på Nordic@BETT i England, et internasjonalt arrangement med 700 deltakere som Senter for IKT i utdanningen er ansvarlig for.

Digital kompetanse på Teglverket skole

Teglverket skole har en tydelig strategi på hvordan skolen ønsker å utvikle digital kompetanse hos både elever og lærere. Læring står i sentrum, og IKT-verktøy benyttes hele tiden som et sentralt virkemiddel i læringsprosessen. Teglverket vinner Innovasjonsprisen 2017 for sin helhetlige satsing med tydelig forankring i skoleledelsen og hele kollegiet.

– Skolen ser det som sitt hovedoppdrag å ruste elevene for fremtiden. Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Å utvikle digital kompetanse fremheves som sentralt fremover, både av norske organisasjoner og i internasjonal litteratur om fremtidskompetanser. Vi skal derfor sette våre elever i stand til å benytte IKT som et godt verktøy og et godt læremiddel i læringsprosessen. Samtidig ønsker vi å gi elevene digital fagkompetanse, som for eksempel kunnskap om koding og programmering, skriver skolen i sin søknad.  

Lærerne lykkes i stor grad fordi de lar læringen stå i sentrum, ikke teknikken eller de digitale verktøyene.

- Tanken er at vi i all hovedsak skal kunne drive med digital læring uten å være bundet til ett bestemt digitalt verktøy.

Teglverket skole premieres med midler til å videreutvikle sin digitale satsing.

Nøkkelord

Kontakter

Vibeke Kløvstad - mobil: 934 59 860, e-post vibeke.klovstad@iktsenteret.no

Bilder

Lenker

Om Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen
Senter for IKT i utdanningen
Postboks 530
9256 Tromsø

854 19 000http://www.iktsenteret.no

Fakta om Senter for IKT i utdanningen

  • Kunnskapsdepartementets Senter for IKT i utdanningen skal bidra til økt kvalitet i opplæringen med bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
  • Senteret arbeider langsiktig, analytisk og praktisk og skal være en tydelig bidragsyter til en kunnskapsbasert politikkutvikling.
  • Hovedmålet for senterets arbeid er bedre bruk av IKT for økt kvalitet, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier i utdanningen.

Følg saker fra Senter for IKT i utdanningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Senter for IKT i utdanningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Senter for IKT i utdanningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom