Innovasjon Norge

Rogalandsbedriftene samler seg om videre utvikling og vekst

Del

Innovasjon Norge Rogaland ga finansiering til 10 nye bedriftsnettverk og klynger i 2017. Etter en tid der regionen ble hardt rammet av fallende oljepriser samarbeider nå det lokale næringslivet om nyskaping og kompetansedeling.

Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

-Vi ser noen trender i den tøffe perioden Rogalandsbedriftene har bak seg: I 2015 var det en tydelig gründerboom, i 2016 kom mange etablerte bedrifter på banen for å arbeide med utvikling og vekst i nye markeder og bransjer. og i 2017 var det et ønske om og behov for å samarbeide om utviklingen som var mest tydelig, med mange gode initiativ knyttet til bedriftsnettverk og klyngesatsinger, sier Kari Holmefjord Vervik i Innovasjon Norge Rogaland.

Fjorårets fokus på bedriftsnettverk har hatt en tydelig mobiliseringseffekt. Innovasjon Norge Rogaland har allerede fått inn et rekordhøyt antall søknader om bedriftsnettverk i 2018. I tillegg til et ønske om samarbeid viser både nye og etablerte bedrifter stor aktivitet innenfor nye prosjekter. I 2017 ble det bevilget over 100 millioner kroner i tilskudd til utviklings- og miljøteknologiprosjekter, og 110 millioner kroner i lån til vekst og internasjonalisering. På gründersiden er det også stor etterspørsel, og hvert 6. oppstartlån i 2017 ble gitt til en Rogalandsbedrift.

-Når det nå ser ut til at ting løsner litt innenfor petroleumsnæringen blir det spesielt viktig å fortsette å samarbeide om å løfte denne næringen videre, samtidig som regionen utvikler nye bein å stå på, sier Holmefjord Vervik.

Innovasjon Norge leverer 24 prosent mer til næringslivet

I 2017 leverte Innovasjon Norge tjenester for 7,3 milliarder kroner til norsk næringsliv. Det er en økning på 24 prosent fra 2014 til 2017. Samtidig reduserte selskapet driftskostnadene med seks prosent. - På vegne av alle mine kolleger er det gledelig å kunne presentere 2017-resultatene, vårt beste resultat så langt, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. 

Økt tilgang på risikokapital, eksport og internasjonalisering 

I 2017 har selskapets fokus vært å øke tilgangen på risikokapital til næringslivet, og å bidra til økt eksport og internasjonalisering gjennom risikoavlastning og eksportbistand. Totalt ga Innovasjon Norge 1,5 milliarder i risikolån i 2017, en økning på rundt 50 prosent fra 2016. Ved å inngå en avtale med Det europeiske investeringsfondet (EIF) på totalt 1,2 milliarder kroner, kunne Innovasjon Norge øke risikolån til norske bedrifter med 500 millioner i 2017.  

Innovasjon Norge har i 2017 jobbet målrettet sammen med norsk næringsliv i deres arbeid for styrket internasjonal konkurransekraft. Kundeeffektundersøkelsen viser at andelen kunder som sier at Innovasjon Norges bistand har hatt stor betydning for eksport, har økt fra 22 prosent i 2014 til 35 prosent i 2017.

-Ni av ti bedrifter oppgir at Innovasjon Norges bidrag i høy grad har vært utslagsgivende for at deres prosjekt ble satt i gang. Det viser at vi bidrar til omstillingen av norsk næringsliv, gjennom at nye og etablerte bedrifter utvikler seg. Det er vår rolle, sier Traaseth. 

Større vekst  

Den samlede bevilgningen til Innovasjon Norge i 2017 var 3,8 milliarder kroner sammenlignet med 3,7 milliarder kroner i 2016.  I tillegg til de årlige bevilgningene bidro utlånsvirksomheten til en samlet innsats i form av tilskudd og lån til næringslivet fra Innovasjon Norge på i alt 7,3 milliarder kroner i 2017 sammenlignet med 6,7 i 2016. Når private investorer og andre går inn med kapital i tillegg, betyr det i alt 20,8 milliarder kroner til innovative virksomheter. Dette er en økning sammenlignet med 2016, hvor vi utløste 20,1 milliarder kroner. 

Utgjør en forskjell  

Analyser fra SSB indikerer at støtte fra Innovasjon Norge gjør en forskjell for bedriftene. Beregningene for 2017 viser at bedrifter som benytter Innovasjon Norge har over seks prosent gjennomsnittlig høyere årlig vekst i verdiskaping, sammenlignet med bedrifter som ikke gjør det, målt over en treårsperiode. Produktiviteten har økt 2 prosentpoeng mer hos dem som har benyttet seg av Innovasjon Norges støtte. 

-Økt verdiskaping og produktivitet er kanskje de beste indikatorene på at virkemidlene har ønsket effekt på omstillingen av norsk næringsliv.  Effekten av finansiering fra Innovasjon Norge holder seg stabilt på et høyt nivå, avslutter Traaseth. 

Innovasjon Norges resultater 2014 – 2017

 • Innovasjon Norges kunder vokser mer enn bedrifter som ikke er kunder. Salgsinntektene øker med 12,7 (2016: 12,3) prosentpoeng mer, verdiskaping 6,1 prosentpoeng (2016: 6,2) og produktivitet 2,1 prosentpoeng (2016: 2,2) mer enn de som ikke er kunder av Innovasjon Norge.
 • Ni av ti sier at Innovasjon Norge har vært utslagsgivende for deres innovasjonsprosjekter.
 • Vi har økt andelen av våre samlede tilsagn til miljøprosjekter fra 47 prosent til 49 prosent. 
 • Innovasjon Norge tilbakebetalte i perioden 2014 – 2017 800 millioner kroner i utbytte og overføringer til eierne.
 • 94 prosent av alle saker ble besluttet lokalt, nær kundene i 2017.
 • Økt risikokapital til norsk næringsliv: i 2017 finansierte vi rundt 1,5 milliarder kroner i risikolån. Det er en økning på rundt 50 prosent fra 2016. 
 • Mer til gründere: i 2017 ga Innovasjon Norge mer enn 100 millioner kroner i oppstartslån til gründere. 
 • I 2017 gikk 2,7 milliarder kroner, tilsvarende 39 prosent av alle tilsagn om finansiering, til prosjekter med innovasjon på internasjonalt nivå.
 • Vi har i 2017 levert ni prosent økning i våre tjenester til norsk næringsliv (7,3 mrd) med uendret kostnadsnivå. 
 • I 2017 deltok 900 norske bedrifter Innovasjon Norges Go Global arrangementer og 750 bedrifter mottok rådgivning eller deltok på kurs i regi av Eksportsenteret. 600 bedrifter mottok internasjonal markedsrådgivning fra våre utekontorer.  
 • Sykefraværet for i 2017 er på 2,92 prosent (2016: 3,6 prosent) Til sammenligning var sykefraværet i offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 6,4 prosent.
 • Innovasjon Norge vurderes som en attraktiv arbeidsplass. Selskapet ble i 2017 kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver blant økonomiutdannede i en survey gjennomført av Universum.
 • Kvinneandelen i Innovasjon Norge var 55 prosent ved utgangen av 2017. Kvinneandelen av de nyansatte i løpet av 2017 var på nærmere 60 prosent. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom