Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Rødt farenivå for Veslemannen: Store bevegelser etter nedbør i går kveld og natt til torsdag

Del

På bakgrunn av de store bevegelsene i fjellpartiet opprettholder NVE rødt farenivå for Veslemannen.

- Hastighetene i fjellet økte mye etter nedbøren i går kveld og natt, både i øvre og nedre del. Hastigheten i et parti i øvre del har hatt døgnhastigheter på opp i 60 cm/døgn. I nedre del har døgnhastighetene økt 6 til 7 ganger fra i går og er nå 2 cm/døgn, sier seksjonssjef i NVE Lars Harald Blikra. 

Det har kommet mindre nedbør enn varslet, og hittil 10 mm nedbør det siste døgnet. Fjellet reagerer altså svært kraftig på selv små nedbørsmengder. 

Det er fremdeles varslet mer nedbør de neste dagene, både som regn og snø. 

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. De årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få cm i året, mens den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg mer enn 2 m det siste året og nedre delen 16 cm. 

Veslemannen har et volum på 120 000 - 180 000 m3, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

Det skal fortsette å regne fram til tirsdag, men med lavere temperaturer. 

Hastighetene i fjellet er nå over 60 cm/d i øvre del av fjellpartiet og rundt 2 cm/d i nedre del av Veslemannen.

Neste rapport kommer torsdag kl. 18.00. Det blir også organisert en pressebrief på Rauma kulturhus kl. 18.00. NVE og Rauma kommune vil være til stede.

Dagsrapporter for bevegelsene blir publisert her

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom