Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Røde Kors gir Fjellskikkprisen 2016 til varsom.no

Del

Rune Engeset fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) takker for tildelingen. - At Røde Kors tildeler Fjellskikkprisen til varsom.no, er en stor anerkjennelse til nettstedet og de som hver dag videreutvikler nettstedet og fyller det med viktig informasjon for å forebygge ulykker.

Varsom.no brukes til å publisere snøskredvarsler og isvarsler, og flom- og jordskredvarsler. Mandag 21. mars var NVE på Golsfjellet for å motta Fjellskikkprisen 2016 fra Røde Kors.
     – Varsom.no har vært med på å skape oppmerksomhet om sikkerhet i fjellet. Dette gjelder både når det kommer til forebyggende arbeid og hvordan forholde seg til et mulig snøskred. Oppbyggingen av varsom.no oppleves som pedagogisk og informativ når det kommer til fjellvett og turplanlegging, skriver Røde Kors i sin begrunnelse.

Mange som bidrar 
     
– Det er svært viktig for oss at varsom.no er blitt et nyttig nettsted for mange. Det er utrolig mange som bidrar til varsom.no. Takk til alle involverte – til utviklerne, til alle brukerne, til alle frivillige som bidrar med observasjoner, og til de som bruker varslene og skolesidene til kurs og opplæring. En spesiell takk går til alle observatørene og varslerne.

Prisen forplikter samfunnet til å gjøre enda mer fremover for å unngå ulykker, samtidig som vi har et aktivt friluftsliv, sier Rune Engeset fra NVE.

Godt etatssamarbeid
Varsom er utviklet, og driftes, av NVE i samarbeid med Statens vegvesen, Meteorologisk institutt og Jernbaneverket. Varsom.no ble lansert i januar 2013 og finnes både som nettsted, app og API.

  – Tett samarbeid mellom etatene, dyktige fagfolk og finansiering fra Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet har vært viktig for å få dette til, forteller Engeset.

Daglige oppdateringer
Snøskredvarsler publiseres daglig for 24 regioner, mens isvarslene kommer ukentlig. Det er 75 observatører og 25 varslere som står bak snøskredvarslingen. De siste årene er det også etablert 43 nye værstasjoner i fjellet for å styrke datagrunnlaget. Varsom hadde 426 295 unike brukere i 2015, dette var 19 % mer enn 2014 og 215 % mer enn i 2013. Varslene bygger i stor grad på informasjon fra observatører, samarbeidspartnere og frivillige i felt.

Nettstedet inneholder også Snøskredskolen og Isskolen, som begge er rettet mot opplæring i sikker ferdsel i naturen. Varsom.no gir brukerne hjelp når de skal bruke fjellvettregel nummer 3; ”Ta hensyn til vær- og skredvarsel” og nummer 6; ”Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.”. Varsom gir også nyttige råd for å planlegge og tilpasse turen (regel nummer 1 og 2), utstyr (nummer 5) og snu i tide (nummer 8). I tillegg har snøskredvarslene et eget værvarsel tilpasset fjellet.

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom