Akademikerne

Rikslønnsnemnda med skuffende kjennelse: Akademikerne tar sykehuskonflikten til Arbeidsretten

Del

- Rikslønnsnemnda kan ikke videreføre legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven mot arbeidstakersidens vilje og dermed sette seg utover norsk lov, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Rune Frøyland leder i Akademikerne helse
Rune Frøyland leder i Akademikerne helse

Historiens lengste sykehusstreik ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd i oktober i fjor. I dagens kjennelse viderefører Rikslønnsnemnda den gamle overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne, inkludert legenes vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene. Dette reagerer Akademikerne svært sterkt på. 

- Det vil få vidtrekkende konsekvenser for norsk arbeidsliv dersom denne kjennelse blir stående. Det er ingen arbeidstakerorganisasjoner som i fremtiden vil avtale generelle unntak fra arbeidsmiljølovens vernebestemmelser, dersom man senere kan bli tvunget til å videreføre unntakene av en nemnd. Unntak fra lovverket forutsetter jo enighet mellom partene, sier Frøyland. 

Han understreker at regjeringen i høst satte ned et partssammensatt utvalg som skal vurdere arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Ett av temaene som er oppe, er spørsmålet om landsdekkende arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner kan avtale mer omfattende unntak enn det dagens lov åpner for. Dette for å utvikle lov- og vernebestemmelser som er bedre tilpasset de ulike sektorenes og bransjenes særegenheter. 

- Regjeringens ambisjoner om at partene kan avtale mer fleksibilitet, får sitt banesår hvis denne kjennelsen blir stående. Det er den norske arbeidslivsmodellen med et tett samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter som nå står på spill. Den norske modellen er et sterkt konkurransefortrinn for Norge og vi arbeidstakere kan ikke sitte rolig å se på at dette ødelegges av arbeidsgivere og nemnder. Jeg forventer derfor at dette blir et hett tema i den kommende stortingsvalgkampen, sier Frøyland. 

Han mener et reelt kollektivt vern ved fastsetting av arbeidstidsordninger ut over arbeidsmiljølovens grenser er av avgjørende betydning for et velfungerende arbeidsliv. Derfor et det mer enn problematisk at en fagforening tvinges til å videreføre vidtgående unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel, uten at arbeidstakerne sikres slikt kollektivt vern. Akademikerne mener Rikslønnsnemnda ikke har kompetanse til å fastsette unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, og tar derfor tvisten til Arbeidsretten. 

- Jeg er også skuffet over at årets lønnstillegg på 2,4 prosent først utbetales fra det tidspunkt streiken ble stoppet av tvungen lønnsnemnd. Denne konflikten har ikke dreid seg om lønn, og lønnstilleggene burde derfor ha vært utbetalt som normalt. Dagens kjennelse vil utvilsomhet føre til mer uro og mer mistillit i sykehus. Det er svært alvorlig, sier Frøyland. 

For ytterligere opplysninger, kontakt:
Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522
President Marit Hermansen, Legeforeningen, mob. 916 41 239
Pressekontakt Knut E. Braaten, Legeforeningen, mob. 980 47 951
Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760

Kontakter

Bilder

Rune Frøyland leder i Akademikerne helse
Rune Frøyland leder i Akademikerne helse
Last ned bilde

Lenker

Om Akademikerne

Akademikerne
Akademikerne
Fridtjof Nansens plass 6
0160 OSLO

95 30 90 90http://www.akademikerne.no

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede. Organisasjonen ble stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne består av 13 foreninger og disse har i alt ca 194 000 medlemmer.

Følg saker fra Akademikerne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Akademikerne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Akademikerne

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom