Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Trollheim kraftverk i Surna

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å innføre nye og meir miljøvennlege konsesjonsvilkår for Surna (Trollheim kraftverk) i Surnadal kommune i Møre og Romsdal.

NVE tilrår fleire tiltak som etter vår meining vil betre forholda for fiskebestandane i det nasjonale laksevassdraget Surna. Trollheim kraftverk, eigd av Statkraft Energi, er viktig for kraftforsyninga i regionen og tiltak er vurdert i lys av det. NVE tilrår å sleppe minstevassføring frå inntaket i Rinna og i Store Bulu heile året, å redusere døgnbasert effektkjøring vinterstid og å justere vassinntaket i Follsjø for å få ein meir naturlig vasstemperatur nedanfor Trollheim kraftverk. Vi tilrår også å legge teknisk revisjon av kraftverket utanom hovudperioden for utvandring av smolt, og at standardvilkår for naturforvaltning vert teke med i vilkåra. Trollheim kraftverk vil fortsatt være regionalt viktig for kraftforsyninga.

Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare sakshandsaminga.

Les meir om vedtaket her

Kontaktpersonar:

Avdelingsdirektør Rune Flatby, mobil 41 67 82 03

Seksjonssjef Carsten Jensen, tlf 22 95 92 90

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vær oppmerksom på tynn is i lavlandet i vinterferieuke15.2.2019 15:30:00Pressemelding

Ved inngangen til første vinterferieuke er vannene i fjellet nå stort sett farbare, men noen unntak finnes. Vær særlig oppmerksom på steder der vann strømmer under isen slik som innløp, utløp og i trange sund med gjennomstrømning. Tenk også på egen sikkerhet om du planlegger å krysse et vann. Kasteline, ispigger og tørre klær i sekken er enkle ting som kan være avgjørende for å overleve om du går gjennom isen.

Fusjoner og ny teknologi kan spare strømkundene for mer enn 2,6 milliarder kroner i året15.2.2019 09:00:00Pressemelding

Analyse av gjennomførte fusjoner viser betydelige kostnadsgevinster hos nettselskapene. I tillegg venter bransjen gevinster fra digitale løsninger. Ved å anta en ytterligere samling av nettselskap, og bruk av digitale løsninger, viser beregninger at strømkundene kan spare mer enn 2,6 milliarder i året, beregnet fra år 2025. På lengre sikt kan utsatte og reduserte investeringer bidra til en ytterligere kostnadsreduksjon.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom