Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Sira-Kvina-reguleringene

Del

NVE tilrår Olje og energidepartementet å innføre nye og meir miljøvennlege konsesjonsvilkår for reguleringen av Sira- og Kvinavassdraget.

NVE tilrår fleire tiltak som etter NVE si meining vil betre miljøforholda i Kvinavassdraget og i Siravassdraget i Vest-Agder. Sira-Kvina kraftselskap er regulant. Reguleringane med tilhøyrande kraftverk er viktig for kraftforsyninga regionalt og nasjonalt, og tiltaka er vurdert i lys av det. NVE rår til at det må sleppast minstevassføring i Kvina, Sira og i enkelte sidebekker til Sira. Saman med andre tiltak som lokkeflommar, biotoptiltak og fjerning av krypsiv og sediment, vil miljøforholda i begge vassdrag verte betre. NVE gir ikkje løyve til å regulere Skreåvatn. NVE si tilråding tek utgangspunkt i resultata frå eit omfattande miljødesignprosjekt.

Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare sakshandsaminga.

Les meir her

Kontaktpersonar:

Avdelingsdirektør Rune Flatby, mobil 41 67 82 03

Seksjonssjef Carsten Jensen, tlf 22 95 92 90

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom