LO

Revidert nasjonalbudsjett 2018. Strakskommentar fra LO

Del

Til tross for at regjeringen Solberg har hatt et rekordhøyt oljepengebruk, har sysselsettingsandelen falt mye under dens regjeringstid. Nå er norsk økonomi i en forsiktig oppgang og sysselsettingen øker. Anslagene fra regjeringen er mer optimistiske enn andre prognoser. Sysselsettingsveksten er imidlertid konsentrert til sektorer der sosial dumping og midlertidighet har fått feste.

- LO er derfor bekymret for at manglende tiltak for å bekjempe sosial dumping og useriøsitet fører til at vi ikke klarer å utnytte veksten vi nå ser i norsk økonomi til å sikre grupper som har falt utenfor innpass i det høyproduktive norske arbeidslivet. Tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er svakt i dette budsjettet. Norge og staten taper på den utstrakte lavlønnskonkurransen vi nå opplever, sier LOs leder Hans-Christian Gabrielsen.

- Regjeringen inviterer til en inkluderingsdugnad. Samtidig rammes arbeidslivet av useriøsitet uten at regjeringen følger opp med virkningsfulle tiltak. Dessuten kutter regjeringen i 1100 tiltaksplasser i andre halvår i år. Det er vanskelig å se regjeringens bidrag i denne dugnaden, sier Gabrielsen

Regjeringen legger opp til at pensjonistene i år vil oppleve en reell inntektsnedgang for fjerde året på rad. Det var ikke hensikten med pensjonsreformen.

- Det er viktig at også pensjonistene sikres inntektsvekst og vi legger til grunn at Stortinget gjør nødvendige grep for at også denne gruppen skal ta del i den økonomiske utviklingen i Norge.

LO er bekymret for kommuneøkonomien, der de frie inntektene reduseres samtidig med at befolkningens tjenestebehov øker. Det er imidlertid positivt at regjeringen innfører norm for lærertetthet i grunnskolen fra høsten 2018. Samtidig er det en klar utfordring å tilby vilkår som fører til at skolen klarer å beholde og rekruttere nok lærere for å sikre lærertettheten.

Forslaget om å kutte antall helikoptre hos hæren i Troms fra ni til tre vil svekke Forsvaret og samfunnsberedskapen i Nord-Norge.

Det er et viktig tiltak for å øke sysselsettingen og hindre utstøting fra arbeidslivet å styrke satsingen på yrkesfaglige studieløp. LO reagerer derfor på at fagskolesatsingen svekkes med 7,1 mill kroner. Dette er midler som skulle gå til kvalitetsutvikling i fagskolesektoren.

Sukkeravgiften har hatt svært uheldige virkninger. Den har økt grensehandelen og svekket næringsmiddelindustrien og varehandelen. Arbeidsplasser er satt i fare. LO mener Stortinget må reversere denne avgiften.

LO mener Norge må realisere minst to fullskala fagstanlegg for CCS. LO er positiv til at Regjeringen foreslår at Norcem går videre med et forprosjekt, men beklager at Fortum ennå ikke er klarert for å fortsette med et forprosjekt.

Fangst og lagring av CO2 er svært viktig for å nå klimamålene, for utvikling av norsk industri og kompetanse innen dette feltet, og for å sikre og skape arbeidsplasser. System og struktur for transport og lagring blir styrket av et større fangstvolum. Det senker barrieren for nye prosjekter. Derfor må vi minst realisere to fullskala fangstanlegg, sier HCG.

LO vil komme tilbake med en nærmere vurdering av forslagene, sier Hans- Christian Gabrielsen.

Kontakter

Om LO

LO
LO
Torggata 12
0181 Oslo

23 06 10 00http://www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 920 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

Følg saker fra LO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra LO

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom