Institutt for samfunnsforskning

Rettferdig pensjon?

Del

Det er mye usikkerhet rundt egen pensjon og ulike syn på de kjønns- og familierelaterte ordningene i det nye pensjonssystemet, viser en ny studie med fokusgruppeintervjuer fra Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Sitat fra deltaker i fokusgrupper.
Sitat fra deltaker i fokusgrupper.

Usikkerheten rundt egen pensjon i folketrygden handlet om flere ting:

  • En opplevelse av at dagens regelverk er komplisert.
  • Mangel på kunnskap om detaljer.
  • En bekymring for at dagens system kan bli endret før de selv blir pensjonister.

Hovedelementene i pensjonssystemet var kjent, men fokusgruppene uttrykte at det kunne være vanskelig å sette seg inn i reglene og betingelsene for sin egen pensjon. Det var også usikkerhet om hvorvidt reglene vil bli endret før man selv når pensjonsalder.

– Pensjonsrettigheter er et komplisert tema. Det var forståelse for at man burde sette seg bedre inn i disse spørsmålene, men samtidig ble dette opplevd som vanskelig. Forventningen om at systemet kan endres, kan også redusere motivasjonen til å lære mer om dagens regler, sier ISF-forsker Ragni Hege Kitterød, som er en av forskerne bak studien.

Stor oppslutning om garantipensjon

Både blant kvinner og menn var det stor enighet om at pensjonssystemet bør inneholde en form for minstesikring, slik at ingen ender opp som fattige i pensjonsalder. Det var også stor oppslutning om ordningen med kjønnsnøytralt delingstall, som gjør at pensjonen regnes ut likt for kvinner og menn, selv om kvinner i gjennomsnitt lever lengre.  

Derimot var det ulike syn på om ordningen med pensjonsopptjening for omsorgsarbeid er god og rettferdig, og om det bør være en ordning med arv av pensjonsrettigheter mellom ektefeller.     

Ulike syn på deling av pensjonsopptjening

Det var også ulike syn i fokusgruppene på mulige ordninger med deling av pensjonsrettigheter ved skilsmisse og løpende felles opptjening av pensjonsrettigheter for par. På den ene siden betraktet man et par som et arbeidsfellesskap, hvor det var rettferdig å dele pensjonsrettighetene. På den andre siden ble det understreket at karriere kan være et resultat av individuelle prioriteringer, og at den som satser mye i yrkeslivet ikke nødvendigvis skal betale for at partneren satser mindre.

Ikke felles planer for pensjon

Deltakerne beskrev økonomien i parforholdet sitt som helt eller delvis felles. Når det gjelder pensjonsrettigheter, var det større tendens til å tenke individuelt.

– Det var ulike syn på om det er riktig å ha regler om at par skal dele pensjonsrettighetene likt. Det ble etterlyst mer informasjon for å kunne gjøre gode valg om pensjon tidlig i karrieren, sier Kitterød. 

Klikk her for å lese mer på nettsidene til Institutt for samfunnsforskning. 

Studien er basert på fokusgruppeintervjuer med 30 deltakere i alderen 30 til 50 år, som har barn og er, eller har vært, gift eller samboende. Deltakerne er spurt om pensjonsreformen fra 2009, som trådte i kraft i 2011. Målet med studien var å undersøke hvordan individer og par tilpasser seg pensjonssystemet og hvilke oppfatninger de har av de kjønns- og familiebaserte ytelseskomponentene i folketrygden.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sitat fra deltaker i fokusgrupper.
Sitat fra deltaker i fokusgrupper.
Last ned bilde
Sitat fra deltaker i fokusgrupper.
Sitat fra deltaker i fokusgrupper.
Last ned bilde
Sitat fra deltaker i fokusgrupper.
Sitat fra deltaker i fokusgrupper.
Last ned bilde
Sitat fra deltaker i fokusgrupper.
Sitat fra deltaker i fokusgrupper.
Last ned bilde
Sitat fra deltaker i fokusgrupper.
Sitat fra deltaker i fokusgrupper.
Last ned bilde
Sitat fra deltaker i fokusgrupper.
Sitat fra deltaker i fokusgrupper.
Last ned bilde
Sitat fra deltaker i fokusgrupper.
Sitat fra deltaker i fokusgrupper.
Last ned bilde

Om Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning
Institutt for samfunnsforskning
Munthes gate 31
0260 Oslo

23 08 61 00http://www.samfunnsforskning.no

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo.

Siden opprettelsen i 1950 har instituttet spilt en avgjørende rolle for utviklingen av norsk samfunnsforskning. 

Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom grunnforskning og anvendt forskning. Målet er å frambringe kunnskap og forståelse på områder som er viktige for samfunnsutviklingen og arbeide i nær tilknytning til den internasjonale forskningsfronten.

Følg saker fra Institutt for samfunnsforskning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Institutt for samfunnsforskning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Institutt for samfunnsforskning

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom