Utdanningsdirektoratet

Resultatene fra nasjonale prøver på 5. trinn er publisert

Del

Denne høsten gjennomførte 60 000 elever nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn. Resultatene for landet, fylker, kommuner og skoler er tilgjengelige på skoleporten.no.

Nasjonale prøver måler om skoler og kommuner lykkes med å gjøre elevene gode i lesing, regning og engelsk. Dette er grunnleggende ferdigheter som er viktig for læring på tvers av fag.

Poeng og mestringsnivå

Elevenes resultater er regnet om til poeng på en fast skala. Elevene plasseres også på et mestringsnivå fra 1 til 3, der 1 er lavest. Vi anbefaler å se gjennomsnittsresultat og fordeling av elever på mestringsnivå i sammenheng.

Små skoler og kommuner er sårbare for enkeltprestasjoner

Én elev som presterer svært godt eller svært dårlig, påvirker gjennomsnittet mye mer på en liten skole enn på en stor skole. Man må derfor være forsiktig når man sammenlikner gjennomsnittsresultater basert på få elever.

Utvikling over tid

I år kan resultatene i engelsk og regning for første gang sammenlignes med resultatene fra året før. Det betyr at det i årene som kommer blir lettere for skoler og kommuner å se effekten av lokale lærings- og utviklingstiltak. Leseprøvene gjennomføres på papir og er foreløpig ikke tilrettelagt for å måle utvikling over tid.

Her finner du resultatene

Resultatene i Skoleporten 
Beskrivelse av mestringsnivåer
Analyse av resultatene
Mer om nasjonale prøver

Nøkkelord

Kontakter

Marit Dorothea BjørnstadSpør meg om prøver, statistikk, Elevundersøkelsen og læringsmiljø

959 70 718mdb@udir.no

Marianne NordengenSpør meg om forskning, internasjonale undersøkelser, læreplaner og spesialundervisning

907 65 748mno@udir.no

Om Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo

23 30 12 00http://www.udir.no

Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Slik får barn, unge og voksne et barnehagetilbud og en opplæring av høy kvalitet. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Molde og Hamar.

Følg saker fra Utdanningsdirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utdanningsdirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Utdanningsdirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom