NBBL - Norske Boligbyggelag

Renteoppgangen kjøler ned boligmarkedet

Del

Boligmarkedsbarometeret faller fra 11,0 i august til 6,8 i september. Etter tiltagende optimisme på våren, har barometeret nå falt to måneder på rad. Det er stadig flere som tar innover seg renteoppgangen og det ser ut til å dempe boligprisforventningene.

Seniorrådgiver Christian Frengstad Bjerknes sier at folk flest forventer økende rente, men tallene viser at de eldre er bedre forberedt enn de yngre til tross for at yngre har mest lån (foto: Nadia Frantsen).
Seniorrådgiver Christian Frengstad Bjerknes sier at folk flest forventer økende rente, men tallene viser at de eldre er bedre forberedt enn de yngre til tross for at yngre har mest lån (foto: Nadia Frantsen).

53 prosent tror på stigende boligpriser

Andelen som tror på stigende boligpriser har falt fra 58 til 53 prosent den siste måneden. Det er fortsatt få som tror på boligprisfall, men andelen har økt fra seks til ni prosent. Regionalt er optimismen fortsatt noe høyere på Østlandet, men forskjellene til resten av landet har blitt mindre.

Åtte av ti forventer økt boliglånsrente

20. september økte Norges Bank styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent. Sjelden har vi opplevd en tydeligere kommunisert og forhåndsannonsert renteoppgang. Dette reflekteres i Boligmarkedsbarometeret hvor hele 83 prosent forventer høyere rente. Det er imidlertid noen «djevler i detaljene». Mens 94 prosent av de over 50 år forventer høyere rente, er andelen «kun» 64 prosent blant de mellom 20-30 år. Yngre låntagerne har gjennomgående høyere gjeldsgrad og er mer utsatt for økt rente.

Optimisme i arbeidsmarkedet

Positiv utvikling i norsk økonomi fører til optimisme i arbeidsmarkedet. Kun seks prosent er noe eller veldig bekymret for å miste jobben det neste året. Det vil fungere som en motvekt mot renteoppgangen. Boligmarkedsbarometeret ligger dermed fortsatt i positivt territorium.

Dette kommer frem i den femte publiseringen av NBBLs boligmarkedsbarometer. Barometeret måler stemningen i boligmarkedet og baserer seg på befolkningens forventninger til boligprisene, rentenivået og arbeidsmarkedet. 

Boligmarkedsbarometeret

Fakta om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 11.09-17.095. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret = (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (44,2-81,7+58,0) / 3 = 6,8

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Seniorrådgiver Christian Frengstad Bjerknes sier at folk flest forventer økende rente, men tallene viser at de eldre er bedre forberedt enn de yngre til tross for at yngre har mest lån (foto: Nadia Frantsen).
Seniorrådgiver Christian Frengstad Bjerknes sier at folk flest forventer økende rente, men tallene viser at de eldre er bedre forberedt enn de yngre til tross for at yngre har mest lån (foto: Nadia Frantsen).
Last ned bilde

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag.41 boligbyggelag er tilsluttet NBBL.Boligbyggelagene har 1.020.000 medlemmer og forvalter omlag 510.000 boliger i over 12.700 boligselskap over hele landet.

Følg saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Presseinvitasjon til NBBLs boligpolitiske konferanse 13. juni11.6.2019 10:59:19 CESTPresseinvitasjon

Hva ligger i begrepet om en sosial og økonomisk bærekraftig boligpolitikk? På årets boligpolitiske konferanse er temaet bærekraftig boligpolitikk, og vi skal stille noen fundamentale spørsmål rundt dette. Svarene på disse vil kunne si oss om norsk økonomi og næringsliv er klare for omstillingen vi står ovenfor når det kommer til fremtidens boligbehov og -marked, teknologi, klima og miljø.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom