Den norske kirke

Religionspolitikk høyere på dagsorden

Del

- Med denne plattformen forplikter regjeringen seg på en politikk som både sikrer likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn og som anerkjenner folkekirkens viktige rolle i samfunnet. Men vi stiller oss undrende til å overføre livssynsansvaret fra Kulturdepartementet til Barne- og familiedepartementet. Det er også et annet signal enn det plattformen for øvrig legger opp til, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet.

Fra presentasjonen av den nye regjeringen 22. januar. (Foto: Skjermkopi fra direktesending - NRK)
Fra presentasjonen av den nye regjeringen 22. januar. (Foto: Skjermkopi fra direktesending - NRK)

- Regjeringsplattformens mange offensive innsteg for å sette tros- og livssynsspørsmål høyt opp på dagsordenen, viser at sektoren blir regnet som viktig i samfunnet. Det er bra at regjeringen så tydelig uttrykker dette, sier Raaum, og trekker frem en formulering den nye politiske plattformen: «Regjeringen vil føre en helhetlig og aktivt støttende tros- og livssynspolitikk, som anerkjenner tros- og livssamfunnenes rolle og betydning for enkeltmennesker og som samfunnsskapende kraft.»

Men hun er kritisk til at både tros- og livssynsfeltet og likestilling skifter departement.

- Å overføre livssynsansvaret fra sivilsamfunn og kultur til den private sfære er ikke en ønsket utvikling. Det er også et motsatt signal av det plattformen ellers legger opp til. At likestilling og LHBT-politikk fjernes fra familiefeltet er et også et skritt i feil retning. Begge disse områdene handler ikke minst også om familiepolitikk og hører derfor hjemme i det departementet, sier Raaum.

I disse dager har regjeringen en bred gjennomgang av offentlig tros- og livssynspolitikk, og den vil legge frem en stortingsmelding for tros- og livssynsfeltet i løpet av våren 2019. I plattformen heter det at kirken må ha «ressurser som gjør at den kan være til stede i hele landet, utføre kirkens oppdrag og gi mennesker gode tjenester i alle livssituasjoner.»

- Dette er et nødvendig grunnlag for at Den norske kirke fortsatt skal kunne være folkekirke. Men det er avgjørende nå at saker som er planlagt over tid, kommer til Stortinget slik at vi kjenner rammevilkårene for årene fremover, sier kirkerådslederen.

Kristin Gunleiksrud Raaum peker også på at dokumentet sier regjeringen vil legge fram en strategi for hvordan alle fredede og verneverdige kirker kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå. - Dette er viktige signaler, men foreløpig dessverre nokså uforpliktende, sier Kirkerådets leder.

Bilder

Fra presentasjonen av den nye regjeringen 22. januar. (Foto: Skjermkopi fra direktesending - NRK)
Fra presentasjonen av den nye regjeringen 22. januar. (Foto: Skjermkopi fra direktesending - NRK)
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke

Forslag til ny tros- og livssynslov og OVF-melding: Godt grunnlag for å være folkekirke fremover21.6.2019 13:52:53 CESTPressemelding

Den norske kirke er glad for at regjeringens fremlegg til ny tros- og livssynslov (trossamfunnsloven) nå er klart, og for at tros- og livssyn løftes frem som en positiv verdi i samfunnet. Kirken er også positiv til å få to konkrete alternativer til eierskap av Opplysningsvesenets fond (OVF), og vil legge opp til en åpen og konstruktiv dialog med departementet.