Kompetanse Norge

Rekordstor interesse for opplæring på jobben

Del

Det ble søkt om nesten 360 millioner kroner i støtte fra Kompetansepluss denne vinteren. Det er ny rekord for tilskuddsordningen, som deler ut penger til kurs i arbeidslivet og frivilligheten.

Foto: Terje Heiestad/Kompetanse Norge.
Foto: Terje Heiestad/Kompetanse Norge.

 – Interessen for Kompetansepluss viser at dette er en ordning som er ønsket og at behovet for opplæring er stort. Det sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I alt ble det sendt inn godt over 1200 søknader med ett eller flere ulike kurs. Også dette er ny rekord.

Kompetansepluss gir støtte til kurs for dem som trenger å styrke sine grunnleggende ferdigheter, blant annet personer som er spesielt utsatt når roboter og annen teknologi stiller nye krav på arbeidsplassen.

Et stort behov i arbeidslivet

Den internasjonale undersøkelsen PIAAC viste blant annet at 480 000 voksne i Norge har svake ferdigheter i regning.

–  Stadig flere ser at læring på arbeidsplassen er avgjørende for å henge med i dagens arbeidsmarked, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge som forvalter støtteordningen.

Kompetansepluss skiller seg fra annen opplæring gjennom at kursene i grunnleggende ferdigheter er knyttet opp mot arbeidsoppgavene til den ansatte.

– Disse kursene er viktig for den daglige driften og styrker tilknytningen de ansatte har til arbeidslivet. Ikke minst blir de ansatte bedre i stand til å ta videre utdanning, slår Lund fast.

Stortinget bestemmer de endelige rammene for tilskuddsordningen, og svar på søknadene vil komme i annen halvdel av januar.

Fakta om Kompetansepluss:

• Over 70 000 voksne i Norge har så langt fått glede av Kompetansepluss.

• Kompetanse Norge forvalter tilskuddsordningen, som deler ut penger til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk.

• Kompetansepluss skal bidra til at flere voksne kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

• Det er dokumentert at ordningen fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev.

• Sju millioner kroner er øremerket til bruk i samiske språkforvaltningskommuner.

Kontakter

Senior kommunikasjonsrådgiver Thomas Theis-Haugan, Kompetanse Norge. Tlf.: 936 72 879 E-post: thomas.theis-haugan@kompetansenorge.no.

Bilder

Foto: Terje Heiestad/Kompetanse Norge.
Foto: Terje Heiestad/Kompetanse Norge.
Last ned bilde

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk er underlagt Kunnskapsdepartementet, Vårt nasjonale oppdrag er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Vi skal løfte og synliggjøre kompetansepolitikkens betydning for Norges utvikling. For å få til dette, samarbeider vi med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner.

Følg saker fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom