Felleskjøpet Agri

Rekordresultat fra Felleskjøpet Agri

Del

Felleskjøpet Agri satte rekord for både omsetning og overskudd i 2015 etter omfattende investeringer og effektiviseringsarbeid de senere årene.

Konsernet Felleskjøpet Agri omsatte i 2015 for 13,4 milliarder kroner, en økning på 10,7 prosent fra 2014 (12,1 mrd).

Resultat før skatt økte med 43 prosent til 431 millioner kroner, fra 301 millioner kroner i 2014. Resultatet er positivt påvirket av gevinster fra eiendomsvirksomheten, men tynget av valutaeffekter som skyldes en svakere norsk krone. Omsetningsutviklingen er positivt påvirket med ca. to prosentpoeng som følge av fusjonen med Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal.

Investerer for fremtiden

De siste årene har Felleskjøpet investert i fastlandsindustri gjennom utvikling av fabrikker, nye bakerier, miljøvennlig teknologi, nye butikker og landbrukssentre. I tillegg har selskapet investert betydelige midler i forskning og utvikling.

 – De gode tallene for 2015 forteller to ting. For det første har vi gjort en grundig jobb med å effektivisere Felleskjøpet. For det andre har vi de seneste årene foretatt store investeringer som vi nå ser resultater av. Matproduksjon er en fremtidsrettet næring hvor Felleskjøpet skal være bondens viktigste partner, sier konsernsjef John Arne Ulvan.

Siden 2012 har Felleskjøpet i tillegg gjennomført en rekke effektiviseringstiltak. Dette har gitt gevinster på nær 450 millioner kroner sammenliknet med kostnadsnivået i 2011, hvorav 191 millioner kom i 2015.

– Vi skal utvikle virksomheten så godt som overhodet mulig på vegne av våre 44 000 medlemmer. Tallene for 2015 er de beste i vår 120 år lange historie og viser at vi har lykkes godt med våre effektiviseringsprogrammer, sier Ulvan.

Sterk vekst i forbrukermarkedet

Felleskjøpet er totalleverandør av teknologi, driftsmidler og utstyr til norsk landbruk, en fullt integrert mel- og bakerivirksomhet, Norges største kornhandler og har en av landets mest kjente butikkjeder. Felleskjøpet satser strategisk på å etablere butikker nærmere de store byene og i kjøpesentre.

– De siste årene har Felleskjøpet hatt stor vekst i forbrukermarkedet. Detaljhandelvirksomheten vår har økt med 37 prosent de siste fire årene. Dette viser at stadig nye målgrupper oppdager Felleskjøpet. Vi har høy troverdighet på områder hvor bonden har stor kunnskap, og det bidrar til å skape lønnsom vekst på nye områder som hage, friluftsliv og kjæledyrfôr. Det bidrar til verdiskapning for eierne våre, sier Ulvan. 

Sterkt fra datterselskaper

Felleskjøpets datterselskap Cernova AS eier virksomheter innen matmel og bakeriprodukter, blant annet under merkenavnene Møllerens og Mesterbakeren. Disse virksomhetene omsatte i 2015 for 2 milliarder og har en fremgang på 3,2 prosent fra året før som følge av mer effektiv drift og investering i nye bakerier.

Datterselskapet Grønt AS hadde i 2015 en samlet omsetning på 817 millioner kroner, en vekst på 4,5 prosent fra 2014. Grønt viser et årsresultat før skatt på 25,3 millioner. Dette er en fremgang på 38 % fra 2015. 

Nøkkeltall

(Mill. kroner)

2015

2014

Omsetning

13 387

12 086

Driftsresultat

579

448

Resultat før skatt

431

301

Egenkapitalandel

34,1%

31,4%

Egenkapitalavkastning etter skatt

14,5%

10,3%

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no
Felleskjøpet har en omsetning på 13,4 milliarder og 2500 ansatte. Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler til norsk landbruk og har i ca. 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere. Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. I tillegg arbeider selskapet for å bedre bondens rammevilkår. Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Følg saker fra Felleskjøpet Agri

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Felleskjøpet Agri på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Felleskjøpet Agri

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom