Den norske kirke

Rekordmange på valg i kirken

Del

I høst er det kirkevalg, og kandidater til bispedømmeråd/Kirkemøtet er nå klare. Nær 400 mennesker står på liste for å velges inn i kirkens øverste organ, 50 fler enn for fire år siden.

8.-9. september er det altså Kirkevalg. 3,1 millioner medlemmer i Den norske kirke kan stemme inn personer til menighetsråd der de bor og til bispedømmeråd i ett av de 11 bispedømmene. Bispedømmerådene utgjør Kirkemøtet.

I år stiller rekordmange personer opp til bispedømmeråd, til sammen 383 personer.

- Det er flott at så mange vil være med og bestemme hvordan kirken skal ledes og styres i årene framover. Det vitner om et stort engasjement for kirken og for hvordan vi framstår i samfunnet både lokalt og nasjonalt. For fire år siden var det også mange som stilte til valg og for første gang fikk vi to ulike lister. Tallene i dag vitner om at kirken fortsatt mobiliserer bredt, og det er veldig gledelig, sier Kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen.

Bispedømmerådsvalget er et listevalg. Det innebærer at de 383 kandidatene representerer tre ulike lister; Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke. I åtte av 11 bispedømmer er alle tre listene representert, i Møre, Sør-Hålogaland og Oslo har ikke Bønnelista kandidater. Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke har liste i alle bispedømmer.

Ved forrige valg hadde to bispedømmer kun ei liste, mens de ni andre hadde to lister. Nå kan altså de aller fleste velgerne velge mellom tre lister.

- Dette betyr at alle velgerne får flere kandidater som har ulike standpunkter å velge mellom, jeg håper og tror at dette gjør at mange bruker stemmeretten i september, avslutter direktør Vad Nilsen.

Bispedømmerådene utgjør sammen Kirkemøtet, der også alle biskopene og valgte blant ansatte sitter. Kirkemøtet samles en gang i året, og er kirkens øverste representative organ.

Kirkevalget arrangeres samtidig som kommune- og fylkestingsvalget, altså 8.-9. september, og i tilstøtende lokaler til det offentlige valget. Forhåndsstemming starter 10. august. Alle medlemmer over 15 år som er bosatt i soknet har stemmerett.

Noen klagesaker er under behandling, det innebærer at det kan bli endringer i antall lister og kandidater. Dette vil bli avgjort i løpet av mai.

Les mer på www.kirkevalget.no

Kontakter

Bilder

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke

Priv. til red.: Pressekonferanse 25. januar med nytilsatt biskop i Stavanger bispedømme23.1.2019 11:09:43 CETPresseinvitasjon

På møtet i Kirkerådet blir det torsdag kveld, 24. januar, tilsatt ny biskop i Stavanger bispedømme. Den nye biskopen møter pressen i Stavanger domkirke, Haakon VIIs gate 2 i Stavanger fredag 25. januar kl. 10.00. Se overføring via Facebook På pressekonferansen deltar disse sammen med den nytilsatte biskopen: Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum. Leder i Stavanger bispedømmeråd, Marie Klakegg Grastveit. Preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien.