Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Rekordmange oppsøker krisesentrene for samtale og rådgivning

Del

(Oslo 30.06.2017) Aldri før har så mange personer oppsøkt krisesentrene for samtaler og rådgivning etter å ha blitt utsatt for vold. Det viser ny statistikk fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). I 2016 var det en stor økning i antall dagsbesøk sammenlignet med tidligere år, og antallet er det høyeste siden 2005.

–Økningen i bruk av dagtilbudet er veldig positivt, og viser at kompetansen ved krisesentrene verdsettes. Det er også interessant at det har vært en særlig økning i antall dagbrukere som ikke har vært i kontakt krisesenter tidligere, og at mange oppgir tidligere ektefelle eller samboer som voldsutøver. Det viser at mange har behov for krisesentrenes samtaletilbud etter et brudd med partner, sier direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Mari Trommald.


Statistikken viser at det i 2016 var en økning i antall dagsbesøk og dagbrukere sammenlignet med tidligere år. I alt var det nærmere 11.000 dagsbesøk ved krisesentrene rundt om i landet. Dagtilbudet retter seg både mot personer som tidligere har bodd på senteret og som trenger støtte i en reetableringsfase, og mot personer som kun bruker krisesentertilbudet for samtale og rådgivning. Til sammen 1844 voksne bodde på krisesentrene en eller flere ganger dette året.


Menn er særlig utsatt for psykisk vold


Det var 131 mannlige beboere og 205 mannlige dagbrukere i krisesentertilbudet i 2016, og tallet har vært nokså stabilt de senere årene, etter lovfesting av krisesentertilbudet i 2010. En studie fra Proba Samfunnsanalyse (2017) viser at menn i hovedsak er fornøyde med tilbudet de får ved krisesenteret.  Forskning har samtidig vist at tilbudet til menn noen steder er av dårligere kvalitet enn tilbudet til kvinner. I tillegg holder flere til i midlertidige lokaler. Rapporteringen fra 2016 viser at dette fortsatt er tilfelle, selv om forskjellene er mindre enn før.

Barn på krisesenter opplever avbrudd i skolegang og barnehage


Tilsammen 1490 barn bodde på krisesenter i 2016. De fleste kom i følge med mor, mens 36 kom i følge med far. Rapporteringen viser en positiv trend ved at flere krisesentre foretar en systematisk kartlegging av barnas hjelpe- og beskyttelsesbehov, og økt samarbeid med barneverntjenesten.

– Det er bekymringsfullt at nesten halvparten av barna på krisesenter opplever helt eller delvis brudd i barnehage eller skole, noe som oftest skyldes hensyn til barnets sikkerhet, men også lang reisevei og manglende transportmuligheter. Det er likevel positivt at det oftere enn før opprettes samarbeid med barnets skole eller barnehage, noe som kan gjøre det lettere å lage ordninger for at barnet kan fortsette i skole eller barnehage under oppholdet», fortsetter Mari Trommald.

Krisesentrene jobber mer systematisk og strukturert


Krisesenterloven pålegger kommunen å sørge for at voldsutsatte får helhetlig oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre tjenester (§ 4). I tillegg til samtaler og hjelp til å ta kontakt med andre tjenester, tilbyr sentrene systematisk kartlegging av hjelpe- og beskyttelsesbehov, plan for oppfølging under og etter oppholdet og annen praktisk hjelp. Rapporteringen viser en positiv utvikling når det gjelder mer systematikk i oppfølging av både voksne og barn.

 
Informasjonstiltak


For å støtte opp om en videre positiv utvikling i krisesentertilbudet, utarbeider direktoratet nå en digital fagveileder for innhold og kvalitet i tilbudet, som vil omhandle alle deler av kommunenes krisesentertilbud. Direktoratet har også under planlegging informasjonstiltak om hva vold i nære relasjoner er og hvilke hjelpetilbud som finnes, både for kvinner og menn. 

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Stensberggata 27
0170 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Ny barnevernsmonitor gir oversikt over tilstanden i de lokale barnevernstjenestene13.12.2017 19:00Pressemelding

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lanserer 14. desember barnevernsmonitoren [https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/]. Nettressursen holder oversikt over kvalitet, økonomi og drift i de kommunale barnevernstjenestene. - I monitoren kan du sjekke tilstanden i alle Norges barnevernstjenester og få informasjon om barnevernsarbeidet i Norge. Dette er første gang vi har data og statistikk på interkommunalt nivå og kan analysere på barnevernstjenester, og ikke bare kommuner. Det er positivt å se at stadig flere små barnevernstjenester innleder samarbeid med andre for å styrke tjenesten, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir. De fleste tallene er hentet fra SSB, men monitoren inneholder også tall og statistikk fra kommunenes halvårsrapportering og Sentralenheten for fylkesnemnda og sosiale saker. Kommunale tilstandsrapporter Det er totalt 75 interkommunale samarbeid i landet, noe som utgjør 235 kommuner. Totalt er det 295 barnevernstjenester i Norge. H

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom