GassnovaGassnova

Rekordinteresse for klimarelatert konferanse i Oslo

Del

Verdens fremste forskere innen karbonfangst, -transport og -lagring (CCS) er i dag samlet på Soria Moria hotell og konferansesenter i Oslo. Konferansen er fullbooket, og det er satt opp venteliste for å kunne delta.

   –  Jeg er svært stolt over å ønske så mange ledende CCS-forskere velkommen hit til Soria Moria i dag. Uten teknologiene dere utvikler, når vi ikke klimamålene fra Paris, sier leder for CLIMIT-programmet Hans Jørgen Vinje.

I år vil CLIMIT fokusere på sin nye programplan og vise hvordan norsk og internasjonal forskning bidrar til at CCS kan tas i bruk i stor skala og på denne måten bidrar til å realisere et av de viktigste klimatiltakene verden kjenner til. Norge har ambisjon om å realisere et fullskala CCS-prosjekt i 2022 og ligger med dette an til å få den første fullskala CCS-verdikjeden i Europa.

   –  Langsiktig forsknings- og utviklingsarbeid støttet av CLIMIT har gjort dette mulig. Da  CLIMIT ble startet opp i 2005 var målet å få fram bedre og mer bærekraftig teknologi for fangst, transport og lagring av CO2. De mest modne teknologiene er nå klare til å tas i bruk, men vi trenger fortsatt teknologiutvikling for å få kostnadene ned, sier Vinje.

CLIMIT SUMMIT er blitt en viktig møteplass for fagfolkene i verden som arbeider med CCS. I år har blant annet CCS-ledere fra det amerikanske energidepartementet (DoE), EUs Zero Emission Platform og EUs forskningsprogram ACT ønsket å komme til Norge. Årets program vil blant annet inneholde presentasjoner fra CLIMITs prosjektportefølje, som blant annet inkluderer selskapene Aker Solutions, GE, InflowControl, NORSAR og SINTEF. Det forventes nærmere 260 deltakere fra forskning, næringsliv og offentlige institusjoner på årets #SUMMIT2017.

CCS er et av de tre viktigste klimatiltakene vi kjenner til, i tillegg til fornybar energi og energieffektivisering. Ifølge IEA og FNs klimapanel er CCS helt essensielt for å nå klimamålene man ble enige om i Paris.

Om CLIMIT:

CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova og Norges Forskningsråd.

Utsiktene for hvordan CO2-håndtering skal tas i bruk globalt og nasjonalt har endret seg siden CLIMIT-programmet ble etablert for 12 år siden. Fra å fremme CO2-fangstløsninger for gasskraftverk har i dag programmet dreiet mer mot fangstløsninger fra andre kilder som for eksempel industriutslipp. CLIMIT-sekretariatet har i 2016 arbeidet frem en ny programplan som vil målrette forskningsmidlene mot den nye virkeligheten. Programplanen ble vedtatt i desember 2016.

I programplanen pekes det på tre hovedsatsingsområder frem mot 2022:

  • Tidlig fullskala CO2-verdikjeder i Europa
  • Storskala lagring av CO2 på norsk sokkel i Nordsjøen
  • Fremtidige løsninger for CO2-håndtering

Kontakter

Camilla Bergsli
pressekontakt

E-post: cb@gassnova.no
Tlf.: +47 996 91 185

Om Gassnova

Gassnova
Gassnova
Dokkvegen 10
3920 PORSGRUNN

400 05 908http://www.gassnova.no/

Statsforetaket Gassnova arbeider med teknologiutvikling innen fangst, transport og lagring av CO2 gjennom forskningsprogrammet CLIMIT og gjennom Teknologisenteret på Mongstad (TCM). Gassnova koordinerer og følger opp arbeidet med fullskala CO2-håndtering i Norge og er rådgiver overfor Olje- og energidepartementet i spørsmål knyttet til CO2-håndtering.

Følg saker fra Gassnova

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Gassnova på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Gassnova