Innovasjon Norge

Rekordhøy etablererstøtte i Rogaland i 2015

Del

Innovasjon Norge støttet i 2015 næringslivet i Rogaland med 351 millioner kroner til næringsutvikling. Den største økningen var i etablererstøtte og tilskudd til miljøteknologi. Ifølge en undersøkelse sier ni av ti bedrifter at støtten fra Innovasjon Norge har vært utslagsgivende for realisering av prosjektene.

Skjermdump årsrapport Innovasjon Norge.
Skjermdump årsrapport Innovasjon Norge.

Av den samlede Innovasjon Norge-innsatsen i Rogaland gikk 59,1 millioner koner til etablererstøtte fordelt på 220 gründere og oppstartbedrifter i fylket. Det tilsvarer en økning på hele 86 prosent, mer enn noen annen region i Norge. Direktør Kari Holmefjord Vervik ved Innovasjon Norges kontor for Rogaland er svært godt fornøyd med den økte satsing på entreprenørskap i 2015.

 - 2015 var et veldig vanskelig år for mange Rogalendinger. Men tallene viser at en ser nye muligheter når det blir frigjort arbeidskapasitet. Rogaland topper listen over tildelt etablerertilskudd som nesten ble doblet fra 2014 til 2015. Og trykket på utviklingsarbeid i etablerte bedrifter økte også, og det fortsetter enda mer nå i 2016.

Stor satsing på miljø
Årsrapporten for 2015 fra Innovasjon Norge viser også stor investeringslyst innenfor miljøteknologi i Rogaland. I alt ble det gitt 41,5 millioner kroner i støtte innen miljøteknologi 2015, det er en fordobling i forhold til 2014.

- Våre rammer til å bidra til å utnytte kommersielt potensiale i mer bærekraftige produkt og tjenester innenfor alle bransjer er kraftig styrket, så her er det spesielt gode muligheter for bedrifter i Rogaland, sier direktør Kari Holmefjord Vervik.

Skaper effekter
I følge kundeeffektundersøkelsene som Oxford Research utfører for Innovasjon Norge, svarer flere enn ni av ti bedrifter at Innovasjon Norges bidrag var utslagsgivende for realiseringen prosjektene. Samtidig indikerer en ny analyse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) at effekten av støtten fra Innovasjon Norge er betydelig. I følge beregningene har gründere og bedrifter som har fått støtte fra Innovasjon Norge i gjennomsnitt hele 12,6 prosentpoeng høyere årlig vekst i omsetning, og 5,4 prosentpoeng høyere årlig vekst i antall ansatte, sammenlignet med tilsvarende bedrifter som ikke har fått slik støtte.

Utløste over 16 milliarder kroner 
I 2015 fikk Innovasjon Norge bevilget totalt 3,4 milliarder fra Stortinget og fylkene til næringsutvikling over hele landet. Bevilgningene ga sammen med låneordninger en samlet næringsrettet innsats på 6,1 milliarder kroner for landet som helhet. Denne støtten bidro igjen til å utløse nesten to ganger så mye innsats fra andre finansieringsinstitusjoner og fra næringslivet selv. Medregnet pengene fra Innovasjon Norge ble det i alt investert 16,3 milliarder kroner i innovasjonsaktiviteter i 2015 mot 15, 7 milliarder året før.

1 Vedlegg:

  • Tilskudd og lån fra Innovasjon Norge i 2015 fordelt på ordninger og fylker samt totalt
  • Oversikt over etablerertilskudd for årene 2013, 2014 og 2015 per fylke og totalt

Les mer i årsrapport 2015: http://www.innovasjonnorge.no/aarsrapport/2015/index.html

Kontaktpersoner:

Kari Holmefjord Vervik, direktør Innovasjon Norge Rogaland, mob 958 58 545
kari.holmefjord.vervik@innovasjonnorge.no

Kristin Welle-Strand, kommunikasjonsdirektør i Innovasjon Norge, mob. 93 45 83 30, krwel@innovasjonnorge.no

Faktaboks:
Skaper mervekst – effekter og resultater

  • Ni av ti bedrifter sier støtten fra Innovasjon Norge har vært utslagsgivende for realisering av prosjektene deres.

  • Bedrifter som har fått støtte fra Innovasjon Norge, har i gjennomsnitt 12,6 prosentpoeng høyere årlig vekst i omsetning sammenlignet med tilsvarende bedrifter som ikke har fått slik støtte.

  • Bedrifter som har fått støtte av Innovasjon Norge, har 5,4 prosentpoeng høyere årlig vekst i antall ansatte sammenlignet med tilsvarende bedrifter som ikke har fått slik støtte.

  • Gründerbedrifter som fikk støtte fra Innovasjon Norge, hadde i gjennomsnitt 14 prosentpoeng høyere vekst i årlig omsetning sammenlignet med en kontrollgruppe bestående av sammenlignbare oppstartsbedrifter uten støtte fra Innovasjon Norge.
  • Antall tilsagn (tilskudd og lån) til gründere økte fra 1800 i 2014 til 2480 i 2015. Dette var en økning på 38 prosent og utgjorde totalt 1,6 milliarder kroner.

  • Antall etablerertilskudd til gründere økte med 73 prosent fra 867 i 2014 til 1498 i 2015. I alt ble det tildelt 399 millioner i etablerertilskudd, en økning på 49 prosent fra året før.

  • Vekstbedrifter som fikk støtte fra Innovasjon Norge, hadde i gjennomsnitt 6,1 prosentpoeng høyere årlig omsetningsvekst sammenlignet med en kontrollgruppe bestående av tilsvarende bedrifter uten slik støtte.

  • Bedrifter som deltar i et klyngeprosjekt, har i løpet av de første tre årene en gjennomsnittlig høyere årlig vekst i omsetning på 6,6 prosentpoeng, og 4,9 prosentpoeng vekst i antallet ansatte sammenlignet med bedrifter som ikke er med i klynger.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Oxford research og Innovasjon Norge

Nøkkelord

Bilder

Skjermdump årsrapport Innovasjon Norge.
Skjermdump årsrapport Innovasjon Norge.
Last ned bilde
Direktør Innovasjon Norge Rogaland, Kari Holmefjord Vervik
Direktør Innovasjon Norge Rogaland, Kari Holmefjord Vervik
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom