Innovasjon Norge

Rekordhøy bruk av Innovasjon Norges tjenester i 2017

Del

I 2017 krysset Innovasjon Norge for første gang en halv milliard kroner i tilskudd og lån til bedrifter i Buskerud, Vestfold og Telemark. Dette er en økning på 21 prosent fra 2016.

- Dette viser at det lokale næringslivet investerer i vekst og innovasjon, og at Innovasjon Norge har gode ordninger for å bistå dem med dette, sier Anniken Fægri Damm-Larsen, regiondirektør i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Stor økning i innovasjonslån
Den største økningen i 2017 har vært i innovasjonslån, ordningen har opplevd en økning på 58 prosent til 157 millioner kroner totalt det siste året.

-Vi har styrket låneordningene som næringslivet kan bruke til investering i bedriftsutvikling og internasjonal vekst. Som tallene viser har responsen vært meget god. Vi opplever også et godt samspill med de regionale bankene, og benytter ofte våre lån til samfinansiering på store prosjekter, sier Fægri Damm-Larsen.

Investeringslyst i landbruket
Landbruket er fortsatt en viktig næring i regionen og samlet ble det tildelt rundt 165 millioner i tilskudd og lån til landbruket. Dette utgjør en økning på 23 prosent fra 2016.

-Vi opplever stor investeringslyst i landbruket om dagene. Landbruk er en viktig næring for hele regionen, og vi er entusiastiske for den utbyggingen og fornyingen vi nå ser, sier Fægri Damm-Larsen.

-Vår portefølje av låneprodukter er med å gi risikoavlastning i faser hvor vi opplever det som viktig for våre kunder. Dette bidrar til kapital og ro til å fokusere på den utviklingen de jobber med.  Våre lån gis til bedrifter innenfor et vidt spekter av norsk næringsliv, sier Fægri Damm-Larsen.

Gode resultater
I 2017 leverte Innovasjon Norge tjenester for 7,3 milliarder kroner til norsk næringsliv. Det er en økning på 24 prosent fra 2014 til 2017. Samtidig reduserte selskapet driftskostnadene med seks prosent. 

-På vegne av alle mine kolleger er det gledelig å kunne presentere 2017-resultatene, vårt beste resultat så langt, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth. - Ni av ti bedrifter oppgir at Innovasjon Norges bidrag i høy eller middels grad har vært utslagsgivende for at deres prosjekt ble satt i gang. Det viser at vi bidrar til omstillingen av norsk næringsliv, gjennom at nye og etablerte bedrifter utvikler seg. Det er vår rolle, sier Traaseth. 

Den samlede bevilgningen til Innovasjon Norge i 2017 var 3,8 milliarder kroner sammenlignet med 3,7 milliarder kroner i 2016.  I tillegg til de årlige bevilgningene bidro utlånsvirksomheten til en samlet innsats i form av tilskudd og lån til næringslivet fra Innovasjon Norge på i alt 7,3 milliarder kroner i 2017 sammenlignet med 6,7 i 2016. Når private investorer og andre går inn med kapital i tillegg, betyr det i alt 20,8 milliarder kroner til innovative virksomheter. Dette er en økning sammenlignet med 2016, hvor vi utløste 20,1 milliarder kroner. 

Utgjør en forskjell 
Analyser fra SSB indikerer at støtte fra Innovasjon Norge gjør en forskjell for bedriftene. Beregningene for 2017 viser at bedrifter som benytter Innovasjon Norge har over seks prosent gjennomsnittlig høyere årlig vekst i verdiskaping, sammenlignet med bedrifter som ikke gjør det, målt over en treårsperiode. Produktiviteten har økt 2 prosentpoeng mer hos dem som har benyttet seg av Innovasjon Norges støtte.  

-Økt verdiskaping og produktivitet er kanskje de beste indikatorene på at virkemidlene har ønsket effekt på omstillingen av norsk næringsliv.  Effekten av finansiering fra Innovasjon Norge holder seg stabilt på et høyt nivå, avslutter Traaseth. 

Innovasjon Norges resultater 2014 – 2017

 • Innovasjon Norges kunder vokser mer enn bedrifter som ikke er kunder. Salgsinntektene øker med 12,7 (2016: 12,3) prosentpoeng mer, verdiskaping 6,1 prosentpoeng (2016: 6,2) og produktivitet 2,1 prosentpoeng (2016: 2,2) mer enn de som ikke er kunder av Innovasjon Norge.
 • Ni av ti sier at Innovasjon Norge har vært utslagsgivende for deres innovasjonsprosjekter.
 • Vi har økt andelen av våre samlede tilsagn til miljøprosjekter fra 47 prosent til 49 prosent. 
 • Innovasjon Norge tilbakebetalte i perioden 2014 – 2017 800 millioner kroner i utbytte og overføringer til eierne.
 • 94 prosent av alle saker ble besluttet lokalt, nær kundene i 2017.
 • Økt risikokapital til norsk næringsliv: i 2017 finansierte vi rundt 1,5 milliarder kroner i risikolån. Det er en økning på rundt 50 prosent fra 2016. 
 • Mer til gründere: i 2017 ga Innovasjon Norge mer enn 100 millioner kroner i oppstartslån til gründere.
 • I 2017 gikk 2,7 milliarder kroner, tilsvarende 39 prosent av alle tilsagn om finansiering, til prosjekter med innovasjon på internasjonalt nivå.
 • Vi har i 2017 levert ni prosent økning i våre tjenester til norsk næringsliv (7,3 mrd) med uendret kostnadsnivå. 
 • I 2017 deltok 900 norske bedrifter Innovasjon Norges Go Global arrangementer og 750 bedrifter mottok rådgivning eller deltok på kurs i regi av Eksportsenteret. 600 bedrifter mottok internasjonal markedsrådgivning fra våre utekontorer.  
 • Sykefraværet for i 2017 er på 2,92 prosent (2016: 3,6 prosent) Til sammenligning var sykefraværet i offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 6,4 prosent.
 • Innovasjon Norge vurderes som en attraktiv arbeidsplass. Selskapet ble i 2017 kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver blant økonomiutdannede i en survey gjennomført av Universum.
 • Kvinneandelen i Innovasjon Norge var 55 prosent ved utgangen av 2017.

Kontakter

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom