Ruter

Reis kollektivt til Norway Cup

Del

Arbeid i tunneler og på jernbanen kan føre til lange køer og vanskelige kjøreforhold i og rundt Oslo, særlig i forbindelse med Norway Cup. Sett bilen hjemme og reis kollektivt, så kommer alle raskere fram.

I sommer, og særlig i uke 31, kan de bli utfordrende å komme seg rundt i Oslo. For mye biltrafikk kan i verste fall føre til lange køer og vanskelig fremkommelighet. Oppfordringen fra Ruter, Statens vegvesen, NSB og Bane Nor er derfor å la bilen stå hjemme og reise kollektivt til verdens største fotballturnering i Oslo fra 29. juli til 5. august.

Slik reiser du enklest til Ekebergsletta og de andre banene

Til og fra kampene reiser du enklest med trikk, T-bane eller buss. Alle med deltakerarmbånd reiser gratis med Ruters transportmidler i sone 1 under Norway Cup.

reiseplanleggeren og RuterReise-appen er alle banene lagt inn, skriv Norway cup i søkefeltet og velg banen du skal til for å finne den enkleste kollektive reisemåten til fotballkampen.

Sjekk ruter.no for mer informasjon om kollektivtilbudet til Norway Cup. Ruter er tilstede på Europarådets plass ved Jernbanetorget de første dagene, så stikk innom og få svar på det du måtte lure på. På nettsidene til NSB finner du informasjon om hvordan du reiser med tog i og rundt Oslo i sommer.

Beregn god tid, følg skilting og bruk innfartsparkeringene

Har du likevel behov for å kjøre bil, beregn ekstra god tid og følg skiltingen for omkjøringer. Sett gjerne bilen fra deg og benytt kollektive transportmiddel på siste del av strekningen. På denne måten unngår vi kø og bidrar til at utøverne kommer raskere fram til kampene sine.

Både nord og sør for Oslo er det tilgjengelig innfartsparkeringer som er knyttet til et busstilbud. Det er etablert en egen innfartsparkering for Norway Cup på Rosenholm stasjon, sør for Oslo. Herfra går det buss til Ekebergsletta hele dagen.

Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med Ruters pressevakt på presse@ruter.no eller 40001518.

Kontakter

Bilder

Om Ruter

Ruter
Ruter
PB 1030 Sentrum
0104 Oslo

400 06 700https://ruter.no

Ruter står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. Oslo og Akershus er et av de raskest voksende hovedstadsområdet i Europa, og det er forventet en befolkningsvekst opp mot 250.000 mennesker i løpet av de neste 15 årene. Bare i 2016 ble det foretatt 350 millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus.

Vi jobber sammen med kundene, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter, for å gjøre kollektivtrafikken, sammen med sykkel og gange, til et naturlig førstevalg. Vi har også et mål om at alle transportmidler kun skal benytte fornybar energi i 2020, for å redusere lokale og globale klimautslipp.