Forsvarsbygg

Reinare luft på Bardufoss

Del

Forsvarsbygg investerer i miljøvenleg oppvarming på Bardufoss. Gamal oljefyring blir erstat-ta med miljøvenleg flisfyring og CO2 erstattast av vassdamp.

Kontrakt: Odd-Egil Reinås, dagleg leiar Bioenergy AS og Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg. 
(Foto: Beate Ingebrigtsen)
Kontrakt: Odd-Egil Reinås, dagleg leiar Bioenergy AS og Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg. (Foto: Beate Ingebrigtsen)

- Når ein stor oljefyrt varmesentral blir teken ut av bruk og erstatta med eit moderne flisfyringsanlegg, er det eit miljøtiltak som monnar. Omlegginga i Bardufoss leir sparar klimaet for påkjenninga av inntil 5200 tonn CO2 kvart år, seier prosjektleiar Stian Rene Nilsen i Forsvarsbygg.

Kontrakten Forsvarsbygg har inngått med Bioenergy AS i september 2016 er estimert til ein verdi på vel 175 millionar kroner inkl. MVA.

Miljøvenleg

- Oljefyrane blir fasa ut, og både Bardufoss og Heggelia leir blir oppvarma med varmt sirkulerande vatn frå eit nytt fjernvarmeanlegg som blir drifta og eigd av Bioenergy. Leveransen av varmtvatn skal etter planen starte opp rett over nyttår og etter det gå i 20 år frå oppstart-tidspunktet. - Når fjernvarmeanlegget på Bardufoss står ferdig, har Forsvarsbygg sett i drift fem anlegg som til saman sparar miljøet for tonnevis av CO2-utslepp i året. Dette er ei styrt avvikling av fossilt brennstoff i militærleirane, seier Nilsen.

Reduserte kostnader

Fjernvarmeleverandøren etablerer ein ny energisentral basert på biobrensel med ein grunnlast på fliskjelar med ein kapasitet på 4,2 MW og ein spisslast/backup med fyringsolje med ein kapasitet på 12 MW.

Med denne avtalen får Forsvarsbygg ein fast energipris levert i 20 år. Energiprisen kan berre krevjast indeksregulert i samsvar med endringa i SSB sin konsumprisindeks.

På denne måten blir kostnadene på energi haldne på eit stabilt nivå og gjev føreseielege rammer for driftskostnadene for Forsvarsbygg. Finansieringa er støtta av Enova.

BILETTEKST:

Kontrakt: Odd-Egil Reinås, dagleg leiar Bioenergy AS og Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg. (Foto: Beate Ingebrigtsen)

Nøkkelord

Kontakter

PRESSEVAKT
Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig både innenfor og utenfor ordinær kontortid og nås på telefonnummer 47 7777 47

Bilder

Kontrakt: Odd-Egil Reinås, dagleg leiar Bioenergy AS og Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg. 
(Foto: Beate Ingebrigtsen)
Kontrakt: Odd-Egil Reinås, dagleg leiar Bioenergy AS og Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg. (Foto: Beate Ingebrigtsen)
Last ned bilde
Bardufoss får tilsvarande fjernvarmeanlegg som ved Garnisonen I Sør-VAranger, Høybuktmoen. Foto: Beate Ingebrigtsen
Bardufoss får tilsvarande fjernvarmeanlegg som ved Garnisonen I Sør-VAranger, Høybuktmoen. Foto: Beate Ingebrigtsen
Last ned bilde

Lenker

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
PB 405 Sentrum
0103 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.

Følg saker fra Forsvarsbygg

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarsbygg på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forsvarsbygg

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom