NHO Mat og Drikke

Regjeringspartiene handlingslammet om grensehandel

Del

- Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre er fullstendig handlingslammet i arbeidet for å redusere den sterkt økende grensehandelen, og utviser i tillegg en passivitet som nå vil skape ytterligere vanskeligheter i folkehelsesamarbeidet med næringslivet, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

- Hvordan regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti tror at bedrifter vil satse og investere i Norge med en slik budsjettpolitikk, er rett og slett vanskelig å forstå, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
- Hvordan regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti tror at bedrifter vil satse og investere i Norge med en slik budsjettpolitikk, er rett og slett vanskelig å forstå, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Mot et bakteppe av en voksende grensehandel vedtok regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti nærmest over natten, kraftige økninger i avgiftene på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer i statsbudsjettet for 2018. Til tross for blinkende varsellamper om fortsatt økende grensehandel, tap av konkurransekraft for norske mat- og drikkeprodusenter og utfordringer i folkehelsesamarbeidet, brukte likevel ikke regjeringen ett ord på å omtale denne problematikken i revidert nasjonalbudsjett. 

Etter forhandlinger med Kristelig Folkeparti er det nå enighet om at regjeringen skal utrede en reduksjon av særavgiften på alkoholfrie drikkevarer slik at avgiften differensieres ut fra sukkerinnhold. Grensen på 350 kroner for avgiftsfri import, som nå fører til at stadig økende mengder brus og godterier kommer avgiftsfritt inn til norske forbrukere som må betale noen av verdens høyeste avgifter dersom produktene kjøpes i Norge, omtales imidlertid ikke.  

 -  Dette forteller dessverre at de fire partiene ikke forstår at det er de samlede, høye norske avgiftene som driver grensehandelen, sier Brubakk.

-  Budsjettprosessen skaper også maksimal uforutsigbarhet, mener Brubakk. - Først øker de avgiftene nærmest fem på tolv. Etter seks måneder finner de ut at de må utrede hvordan en av disse avgiftene er innrettet. Når denne utredningen skal være ferdig og hva som deretter vil skje, er helt i det blå. Hvordan regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti tror at bedrifter vil satse og investere i Norge med en slik budsjettpolitikk, er rett og slett vanskelig å forstå. 

Det tidskritisk å reversere avgiftsøkningene i statsbudsjettet for 2018 for å unngå langsiktige og strukturelle skadevirkninger for norske mat- og drikkeprodusentenes konkurransekraft. Deretter er det nødvendig med en fullstendig gjennomgang av alle særavgiftene på mat- og drikkeprodukter. Målet må være å få en konsistent avgiftspolitikk som styrker norske mat- og drikkeprodusenters konkurransekraft i forhold til grensehandel og avgiftsfri import, og der forutsetningen er at særavgiftene har dokumentert effekt i forhold til folkehelse, miljø eller andre samfunnsmessige målsetninger.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Hvordan regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti tror at bedrifter vil satse og investere i Norge med en slik budsjettpolitikk, er rett og slett vanskelig å forstå, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
- Hvordan regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti tror at bedrifter vil satse og investere i Norge med en slik budsjettpolitikk, er rett og slett vanskelig å forstå, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Last ned bilde

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.600 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom