Samferdselsdepartementet

Regjeringens konkurranse om smartere transport i gang: 100 millioner kroner i premiepotten

Del

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lanserte i dag konkurransen Smartere transport i Norge. – Jeg ønsker kreative og konkrete forslag til grønne mobilitetstjenester bygget på ny og smart teknologi. Målet er enklere reisehverdager og effektive transportløsninger. Vi har lagt 100 millioner kroner i premiepotten, som går til 1, 2 eller 3 vinnere, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Kongsberg. Foto: SD/Tor Midtbø
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Kongsberg. Foto: SD/Tor Midtbø

Det var på mobilitetskonferanse «Applied Autonomy Summit 2017» på Kongsberg i dag at konkurransen ble lansert. Regler for å delta blir nå sendt til alle landets fylkeskommuner og til Oslo. Det er disse som kan delta, og det må skje i samarbeid med andre offentlige eller private aktører.

Del av det grønne skiftet

- Smartere transport er en del av det grønne skiftet. Folk flest vil få enklere og tryggere reisehverdager, renere luft og mindre kø. Dette blir gjort mulig gjennom digitale tjenester, elektrifisering av bilparken og nye løsninger for kollektivtransport som er bedre tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Det er konkrete forslag til løsninger som kan bidra til en slik utvikling jeg vil ha, slik at vi kan prøve dem ut i norske byer og byområder, sier samferdselsministeren.

Inspirert av USA

Konkurransen Smartere transport i Norge er inspirert av tilsvarende konkurranser i USA, og ble første gang omtalt i Nasjonal transportplan 2018-2029. Målet er å utvikle og teste ut nye, effektive og miljøvennlige transportløsninger.

- Norge er langt fremme allerede, med en rekordhøy andel avanserte elbiler på veiene og godt utbygd infrastruktur for elektronisk kommunikasjon. Selvkjørende biler som snakker med hverandre og med omgivelsene krever utveksling av enorme datamengder. 5G og andre løsninger for rask og robust datakommunikasjon er derfor en absolutt forutsetning for at vi skal lykkes med å skape et tryggere, enklere og mer miljøvennlig transportsystem i Norge, sier Solvik-Olsen.

Muligheter for norske bedrifter og forskere

- Regjeringen legger til rette for trygg utprøving av nye løsninger gjennom å tilpasse lovverket. Samtidig har transportetatene våre og Avinor digitalisering og modernisering høyt på agendaen. Nå oppfordrer jeg alle fylker til å finne ut hvilke fremtidige transportløsninger som best vil tjene innbyggere og næringsliv. For å lykkes er det viktig å samarbeide med innovasjonsmiljøer og andre aktører. Norsk næringsliv og norske forskere har mye å bidra med når fremtidens transport skal utvikles, understreker Solvik-Olsen.

Panelet

Fristen for å levere inn forslag er 2. april 2018. Kun fylkeskommuner og Oslo kommune kan søke, i samarbeid med andre offentlige og private partnere.

Et panel på 6 medlemmer skal vurdere forslagene og gi en innstilling til Samferdselsdepartementet, som vil beslutte hvilke prosjekter som får tildelt midler. I panelet sitter:

Leder: Kristin Skogen Lund, NHO

Lund har vært administrerende direktør i NHO siden 2012. Hun har bak seg en rekke lederstillinger og styreverv i norsk og internasjonalt næringsliv, blant annet innenfor telekom, media og mat- og drikkeindustrien.

Kjetil Thorsen, Snøhetta

Thorsen er medgrunnlegger og partner i Snøhetta, et tverrfaglig design- og arkitektfirma. Han har vært sterkt involvert i flere av firmaets største prosjekter og har vært med på å definere og utvikle Snøhettas filosofi og arkitektoniske ambisjoner. Han har ledet flere prisbelønte konkurranser for offentlige og kulturelle bygninger – blant annet Lillehammer Kunstmuseum, Alexandria-biblioteket, Operahuset i Oslo, Serpentine Pavillion i Hyde Park og King Abdulaziz Center for World Culture i Saudi Arabia.

Per Ivar Selvaag, Montaag

Selvaag er leder for Montaag LLC, et norsk design studio med hovedkontor i Silicon Valley. Selvaag og Montaag jobber med klienter som søker å bygge tjenester og produkter basert på brukerforståelse.

Trond Hovland, ITS Norge

Hovland har lang erfaring med innovasjon og helhetlige utviklingsprosesser innen mobilitet og IKT. Han er opptatt av samarbeid og er daglig leder i nettverksforeningen ITS Norge.

Cecilie Prestrud, fra NTNU-faget "Teknologiforståelse, innovasjon og produktutvikling"

Prestrud er industridesigner med en bachelor fra San Francisco State University, og tar nå master i produktdesign ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Våren 2018 skal hun skrive masteroppgave om offentlig transport og skjulte handicap.

Shahabaz Basheer, fra NTNU-faget "Teknologiforståelse, innovasjon og produktutvikling"

Basheer tar master i "Innovation and Entrepreneurship" ved Universitetet i Oslo og jobber som studentassistent på "Centre for Entrepreneurship". Han har jobbet i 6 år i olje- og gassindustrien både i Norge og internasjonalt.

Teknologimilliarden

Det er satt av 100 millioner kroner til konkurransen i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan 2018-2023. Midlene er en del av teknologimilliarden som er omtalt i transportplanen, sammen med midler til Pilot-T og alternativt kjernenett.

Nøkkelord

Bilder

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Kongsberg. Foto: SD/Tor Midtbø
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Kongsberg. Foto: SD/Tor Midtbø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Bane NORs innspill til handlingsprogram for jernbanesektoren19.2.2018 13:50Pressemelding

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Byvekstavtaler: Startskudd for spleiselag som kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag14.2.2018 13:24Pressemelding

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Ny konkurranse om drift av helikopterruten Værøy-Bodø med kontraktoppstart 1. august 20198.2.2018 12:31Pressemelding

– For øysamfunnet Værøy er helikopterruten mellom Værøy og Bodø av stor betydning for befolkning og næringsliv. Statens kostnader ved rutedriften er imidlertid betydelige. I dag subsidierer staten hver tur/retur-billett på ruten Værøy-Bodø med over 10 000 kroner. Hovedmålet i arbeidet med ny konkurranse om Værøy-ruten har derfor vært å sikre et tilfredsstillende rutetilbud og samtidig hindre en fortsatt vekst i statens utgifter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom