SOS-barnebyer

Regjeringen tilbyr FN å holde en giverlandskonferanse for Syria: Barn alene på flukt må få beskyttelse

Del

Det høye antallet barn som flykter alene er svært bekymringsfylt, og det kreves en massiv innsats av hele det internasjonale samfunnet for å sørge for at disse får den beskyttelse og omsorg de trenger. SOS-barnebyer håper Norges lederrolle som giver vil gjenspeile seg også på dette området.

SOS-barnebyer er glade for regjeringens initiativ til å være vertskap for en giverlandskonferanse og til å styrke hjelpen til Syria, transittlandene og nærområdene.

Barn ser foreldre bli drept
SOS-barnebyers generalsekretær, Svein Grønnern, trekker frem viktigheten av at giverlandene sikrer barns rettigheter og beskyttelse i krisen.

Grønnern understreker at vi ikke må glemme hvilken enorm påkjenning flukten har på barn som har opplevd krig, levd på flukt, mistet skolegang og alt det vi forbinder med en trygg barndom.

- Mange barn har sett sine foreldre bli drept eller blitt adskilt fra dem i krig eller på flukt. Disse barna trenger trygge rammer og normalitet i hverdagen så fort som mulig, sier han.

Mange barn reiser alene og det er avgjørende at barna får beskyttelse og oppfølging. Det er nødvendig å få til en koordinert humanitær innsats for å sikre flyktningbarnas farlige reise gjennom Europa og gi beskyttelse til de som søker tilflukt i områdene rundt Syria, sier Grønnern.

Flyktningleire er farlige for barn
Grønnern fremhever barnas sårbarhet mens de er på flukt eller er i flyktningleirer.

- Vi tar det for gitt at myndighetene prioriterer barna som lever i flyktningleire, spesielt de som er alene. Mange lever helt uten beskyttelse og blir utsatt for vold og overgrep. Disse barna trenger normalitet. Forholdene de lever under er katastrofale, sier han.

- Når du ser bilder fra flyktningleire forstår du at det ikke er et sted å være for barn. Vi må gi dem beskyttelse, omsorg og utdanning. De trenger trygt hjem.

Mange av flyktningleirene er farlige for barn. Barn som er alene uten omsorgspersoner kan bli ofre for vold, overgrep og utnyttelse. De står i fare for å bli rekruttert til prostitusjon, narkotikasalg og annen kriminalitet. Mange leire i områdene rundt Syria har mangelfulle sanitærforhold og kan heller ikke dekke barnas behov for søvn, mat, hygiene eller utdanning.

- Vi kan ikke tillate at en hel generasjon barn lever hele barndommen sin i en flyktningleir. Det er en trussel mot samfunnets framtid, sier Grønnern.

Trygge hjem er svært god investering
Grønnern ber derfor Norge og de andre giverlandene være klare i sin prioritering av barns rett til beskyttelse i det videre arbeidet.

- I SOS-barnebyer er vi også opptatt av at barns behov for omsorg dekkes. Barn må fortest mulig ut av flyktningleire, mottak eller andre midlertidige boforhold og inn i et trygt hjem.

Et trygt hjem er grunnlaget for at et barn skal vokse og utvikle seg. Det er den beste investering i det enkelte barn, men er også en god investering for stabilitet og utvikling i de områdene som nå tar i mot et stort antall flyktninger.

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon
Informasjonssjef Synne Rønning
synne@sos-barnebyer.no
91791411

Lenker

Om SOS-barnebyer

SOS-barnebyer
SOS-barnebyer
Mariboes gate 13
0105 Oslo

23 35 39 00http://www.sos-barnebyer.no

SOS-barnebyer er en politisk og religiøs uavhengig organisasjon og arbeider i henhold til FNs barnekonvensjon. SOS-barnebyers hovedoppgave er å jobbe for at alle barn får vokse opp i en omsorgsfull familie. SOS-barnebyer jobber bâde internasjonalt og i Norge.

Følg saker fra SOS-barnebyer

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SOS-barnebyer på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SOS-barnebyer

Egmont Fonden gir 3,5 millioner til vennetiltak for flyktningbarn6.12.2016 15:19Pressemelding

– Vi kan ikke dele ut bestevenner, men vi vil legge til rette for ekte, gode relasjoner, sier Sissel Aarak i SOS-barnebyer. Med støtte fra Egmont Fonden skal organisasjonen gjøre integreringen enklere for barn som har flyktet alene til Norge. I løpet av 2017 skal ungdom i 15 kommuner være med på et helt nytt prosjekt, der de blir kjent med jevnaldrende som har flyktet alene til Norge. Prosjektet er en del av Våre nye barn, en modell for bosetting og integrering av enslig mindreårige flyktninger, og et samarbeid mellom SOS-barnebyer, Asker kommune og Husbanken. Forebygge utenforskap SOS-barnebyer har fått 3,5 millioner kroner i støtte fra Egmont Fonden til å utvikle og etablere initiativ og metoder for bruk i norske kommuner, slik at veien inn i samfunnet blir best mulig for barn alene på flukt. – Vi vet at barn og unge venter lenge før de blir bosatt i en kommune. Når de endelig får et hjem, blir de ofte sittende mye alene. Mange har minimalt eller ingen kontakt med norske ungdommer, o

Verdens første humanitære toppmøte må prioritere barn uten omsorg22.5.2016 11:00Pressemelding

Den 23. mai kaller FN for første gang inn til et humanitært toppmøte for å finne bedre løsninger på verdens rekordstore behov for humanitær hjelp. SOS-barnebyer retter i den anledning fokuset mot de barna som ikke har familie og omsorg. – Vi må prioritere disse barnas behov for gode oppvekstvilkår fordi det er svaret på flere av de humanitære utfordringene verden står overfor, sier leder for barns rettigheter i SOS-barnebyer Norge, Elizabeth Lie.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom