Kulturrådet

Regjeringen styrker Kulturrådets nasjonale oppdrag

Del

– Vi er glade for at regjeringen følger opp satsingen på kulturell og kreativ næring i kulturbudsjettet. Dette er en anerkjennelse av fagmiljøet i Kulturrådet, sier direktør Kristin Danielsen, i en kommentar til regjeringens budsjettforslag.

Kulturrådets direktør Kristin Danielsen. Foto: Ilja Hendel
Kulturrådets direktør Kristin Danielsen. Foto: Ilja Hendel

Regjeringen skriver i sin pressemelding at forslaget til statsbudsjett for 2018 er et grep for å styrke kultursektorens bærekraft og gi rom for mer skapende virksomhet. I 2017 fikk Kulturrådet i oppdrag å etablere et kontor for å styrke arbeidet med kulturell og kreativ næring i Trondheim, samt to tilskuddsordninger for enkeltkunstnere og støtteapparatet rundt de skapende kunstnerne i hele landet. Forslaget innebærer også et utvidet oppdrag som retter seg til kulturinstitusjonene.

– Kulturrådets oppdrag er å stimulere til et rikt og mangfoldig kunst- og kulturliv for flest mulig, noe regjeringens økte satsing på kreativ næring faktisk direkte bidrar til, sier Kristin Danielsen.

Hun forteller at første søknadsrunde for 2017-midlene er nylig avsluttet og at erfaringene fra derfra viser at det er et stort behov og potensial for videreutvikling av ordningen. – Vi ser helt klart at ordningen har vært etterlengtet og at den dekker et behov i kunstfeltene. Og mest av alt; at det er et stort potensial. Danielsen viser til at søknadsbunken innholder prosjekter innenfor samtlige kunstfelt. – Dette vitner om at det er mange som ønsker å drive mer næring i sitt kunstneriske virke og som evner å drive næring om de får litt økonomisk drahjelp

– Kulturrådet er Norges ledende fagmiljø for kunst og kultur, og er glade for at vi nå kan utvide satsingen og se feltene i en enda større sammenheng.  Kompetanseutviklingen og støtteapparatene rundt kunstnere må styrkes, sier Danielsen. 

Kulturrådet vil jobbe målrettet for å styrke
kunstnerøkonomien og strukturene mellom kunst og publikum.  – Det er flott at vi nå får utvidet oppdraget til også å rette seg mot kulturinstitusjonene. For å gjøre dette på best mulig måte må vi jobbe for å øke kunnskapsgrunnlaget og målrette vår tilstedeværelse og samhandling på en måte som gavner både kunstnere, institusjonene og publikum i hele landet, sier Danielsen.

Tre kontorer i 2018

I fjor besluttet regjeringen å flytte Kulturrådets forvaltning av museumsfaglige oppgaver til Bodø. Kontoret skal åpne i første halvår 2018, og fra neste år vil Kulturrådet dermed ha tre kontorer i ulike deler av landet. Driftsbudsjettet økes for å dekke merkostander som følge av flyttingen til Bodø og andre utgifter til nyetablering og økt tilstedeværelse andre steder i landet.

– Vi er inne i en omfattende omstilling der både utflytting og rekruttering tar store ressurser. Vi setter derfor pris på at merkostnadene til disse prosessene tas hensyn til i budsjettet. Nå kan vi ivareta vårt nasjonale oppdrag og sikre gode, faglige kontorer for kunst- og kulturlivet i hele landet, sier Kristin Danielsen.

Kulturrådet kommer tilbake med mer informasjon utover dagen. 

Kontaktpersoner

Kommunikasjonsdirektør Ingunn Eriksen, tel 481 37 234, e-post ingunn.eriksen@kulturradet.no

Direktør Kristin Danielsen, tel 416 77 568, e-post kristin.danielsen@kulturradet.no

Bilder

Kulturrådets direktør Kristin Danielsen. Foto: Ilja Hendel
Kulturrådets direktør Kristin Danielsen. Foto: Ilja Hendel
Last ned bilde

Om Kulturrådet

Kulturrådet
Kulturrådet
Mølleparken 2
0459 OSLO

21 04 58 00http://kulturradet.no

Følg saker fra Kulturrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom