Norges idrettsforbund

Regjeringen og Norges idrettsforbund går sammen for å bryte stillheten rundt seksuelle overgrep i idretten

Del

Regjeringen og Norges idrettsforbund lanserer filmen #starttotalk som belyser seksuell trakassering og overgrep i idretten. - Vi vil at trenere, ledere og foreldre tar ansvar, bryter stillheten og gjør det lettere å si i fra om seksuell trakassering og overgrep, sier Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident i NIF.

Robin Wiksten, Kristin Kloster Aasen, Daniel Folkøy og Håvard Øvregård diskuterer filmen. Foto: Sofie Torlei Olsen, NIF.
Robin Wiksten, Kristin Kloster Aasen, Daniel Folkøy og Håvard Øvregård diskuterer filmen. Foto: Sofie Torlei Olsen, NIF.

Norges idrettsforbund, sammen med Barne- og likestillingdepartementet og Kulturdepartementet, deltar aktivt i Europarådets arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. Nå lanserer de kampanjen #starttotalk som er en felles satsing for å redusere usikkerhet og frykt rundt et vanskelig tema.

- Vi ser at seksuell trakassering og overgrep dessverre også skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. Vi må senke terskelen for å si ifra, enten det gjelder egne opplevelser, eller uønsket oppførsel mot andre, sier Kristin Kloster Aasen.

Last ned filmen her. 

Ønsker å skape oppmerksomhet
Linda Hofstad Helleland, barne- og likestillingsminister, mener debatten om seksuell trakassering og overgrep innen idretten har hatt for lite oppmerksomhet i Norge.
- Jeg er glad for at NIF sammen med regjeringen ønsker å skape oppmerksomhet rundt et viktig tema. Vi må tørre å tro at overgrep skjer også i idretten. Det vil gjøre det lettere for både voksne og barn å snakke om dette, sier Linda Hofstad Helleland.

Aktuell problemstilling
Norges idrettsforbund har de siste årene opplevd en økning i antall henvendelser knyttet til seksuell trakassering og overgrep i idretten.

- Temaet er relevant i alle idrettslag.Enten har det skjedd i ditt idrettslag, eller så skjer det nå, eller så vil det skje i fremtiden om du ikke tar opp temaet. Filmen viser situasjoner som kan skje i idretten, og idrettsforbundet håper å nå ut til flere med våre verktøy, sier Håvard Øvregård, rådgiver verdiarbeid i NIF.

Daniel Folkøy og Robin Wiksten er begge fotballtrenere i Ready, og mener at filmen kan være med å bevisstgjøre voksnes forhold ovenfor barn.

- Jeg tror det er viktig å synliggjøre voksnes rolle ovenfor barn, og spesielt hvordan barn skal kunne gi varsle. Filmen er med på å belyse et viktig tema, og gjør flere bevisste på dette problemet, sier Folkøy.

Idrettsklubben Ready jobber aktivt med temaet, og har satt i gang flere verktøy for å jobbe med dette. Ett av verktøyene er dokumentet «trygge barn og unge» som sendes ut til alle nye trenere i klubben.

- Dokumentet inneholder blant annet retningslinjer for hvordan man forholder seg til å det å være alene med spillere. Man skal eksempelvis aldri ha spillersamtaler i et lukket rom, sier Folkøy.

Ønsker åpenhet rundt temaet

- Vi forsøker å ha en åpen dialog med barna. Om noe er som de ikke ønsker, skal barna vite at de kan komme til oss å si ifra, slik at vi kan forsøke å gjøre det bedre for dem. Det viktigste er å lytte til barna, og at de føler seg sett og hørt, sier Wiksten.

Idretten skal være en trygg arena
- Nesten alle barn er med i norsk idrett, og mange deltar i flere idretter. Der skal de være trygge, og foreldre skal kunne vite at deres barn ikke risikerer å bli utsatt for seksuell trakassering og overgrep. Jeg er veldig fornøyd med at NIF går så aktivt inn i dette temaet. Nå må særforbundene og idrettskretsene ta dette opp lokalt over hele landet, sier kulturminister Trine Skei Grande.


Norges idrettsforbund har laget en samleside om informasjon om seksuell trakasering og overgrep i idretten. Nettsiden inneholder blant annet retningslinjer og hva idrettslag skal gjøre dersom man ønsker å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep.
Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/overgrep

Bilder

Robin Wiksten, Kristin Kloster Aasen, Daniel Folkøy og Håvard Øvregård diskuterer filmen. Foto: Sofie Torlei Olsen, NIF.
Robin Wiksten, Kristin Kloster Aasen, Daniel Folkøy og Håvard Øvregård diskuterer filmen. Foto: Sofie Torlei Olsen, NIF.
Last ned bilde

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg saker fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom