Norsk Folkehjelp

Regjeringen kutter støtte til organisasjoner som vil forby atomvåpen

Del

Utenriksdepartementet har avslått samtlige søknader innkommet i 2015 fra sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider globalt for å forby atomvåpen og opplyse om den risiko de utsetter oss for.

Organisasjonene som i løpet av de siste dagene har fått avslag fra Utenriksdepartementet er International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), Reaching Critical Will, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, Pax, Acronym Institute, Article 36 og Norsk Folkehjelp. De sistnevnte seks organisasjonene sitter alle i det internasjonale styret til ICAN, som har kontor i Genève og som ble nevnt som en av favorittene til Nobels Fredspris i 2015.

-Med disse avslagene blir linjeskiftet som regjeringen har gjennomført i norsk atomvåpenpolitikk enda tydeligere. På FNs generalforsamling arbeidet regjeringen aktivt for å bistå atomvåpenstatene med å hindre at det skapes politisk grunnlag for oppstart av internasjonale forhandlinger om å forby atomvåpen. Nå vil den altså heller ikke videreføre støtten som Norge i flere år har gitt til disse organisasjonene for at de skal kunne øke kunnskap om atomvåpens humanitære og utviklingsmessige konsekvenser og fremme behovet for et forbud, sier Tørres.

-Kuttet i støtten kommer etter at organisasjonene har begynt å kritisere den nye norske regjeringens politikk på området. Dette bryter med en av grunnpilarene i den norske modellen, og kan skremme organisasjoner fra å kritisere regjeringen i fremtiden, legger Tørres til.

Stortingsflertallet mener at «Norge må spille en aktiv rolle som pådriver i det internasjonale arbeidet mot spredning av atomvåpen og arbeide langsiktig for et forbud mot atomvåpen.» Tørres mener at Stortinget nå må spørre Brende hvordan han mener at regjeringen arbeider langsiktig for et forbud mot atomvåpen når den aktivt motarbeidet dette på FNs generalforsamling og heller ikke vil videreføre støtten til sivilsamfunnets innsats på området.

-Det er vanskelig ikke å se dette som et politisk signal fra regjeringen om at den oppfatter sivilsamfunnsorganisasjonens innsats på området som uønsket, sier Tørres.

Hun påpeker at svarene til de aktuelle organisasjonene i tillegg har kommet usedvanlig sent på året, noe som gir dem dårlig tid til å skaffe alternative inntekter. For ICAN betyr dette at ansatte i Genève må sies opp fra nyttår. Både for ICAN og de andre organisasjonene får det norske kuttet stor betydning for deres evne til å fortsette sin innsats.

Tørres er bekymret for at regjeringen i 2016 i enda større grad vil svikte det pågående internasjonale arbeidet for å få startet opp forhandlinger om å forby atomvåpen, da det i den nylig inngåtte avtalen om statsbudsjett for 2016 kuttes 90 millioner kroner fra den aktuelle bevilgningsordningen.

-Jeg oppfordrer på det sterkeste Stortinget til å sende utvetydig beskjed til regjeringen om at dette arbeidet må prioriteres. Stortinget må også be regjeringen invitere sivilsamfunnsorganisasjonene til å sende inn nye søknader i 2016. Det er uhørt om Norge ikke skal fortsette å støtte det internasjonale arbeid med nedrustning og for visjonen om en atomvåpenfri verden. Hvis man har en visjon om en atomvåpenfri verden, må man jo faktisk jobbe i den retning, sier Tørres.

For mer informasjon ta kontakt med generalsekretær Liv Tørres på tel: 91626288

Nøkkelord

Kontakter

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom