Norsk Folkehjelp

Regjeringen er et hinder for en FN-prosess for å forby atomvåpen

Del

Flertallet i FN har bestemt seg for at det er på tide å forby atomvåpen, men Norge fungerer som bremsekloss. - La det ikke bli på dette Stortingets vakt at Norges regjering får fortsette å være et hinder for dette arbeidet, sier fungerende generalsekretær Per Nergaard i Norsk Folkehjelp.

På FNs internasjonale dag for avskaffelse av atomvåpen minner Norsk Folkehjelp om at faren øker for at atomvåpen skal bli brukt igjen. Atomvåpen er en global og overhengende trussel. I oktober vil det derfor på FNs generalforsamling bli fremmet en historisk resolusjon om å starte forhandlinger om en ny avtale som forbyr atomvåpen i 2017. Det ventes at den vil bli vedtatt med stort flertall. Før FNs generalforsamling skal stemme over denne resolusjonen, må Stortinget derfor gjøre det klart for regjeringen hvordan det såkalte atomforliket fra i vinter skal tolkes.

Atomforliket omfattet et enstemmig stortingsvedtak om å jobbe for et rettslig bindende rammeverk for å sikre målet om en verden fri for atomvåpen, samt et enda mer konkret oppdrag fra stortingsflertallet om å jobbe for et forbud. Likevel har regjeringen sluttet seg til et lite mindretall av FN-land som kaller seg Broadly Likeminded Group, og som aktivt har forsøkt å hindre oppstart av forbudsforhandlinger.

- Regjeringen demonstrerer med all tydelighet at den ikke vil respektere demokratiske spilleregler i denne saken. Atomvåpen er et så viktig tema at dette nå fortjener å bli tema i trontaledebatten når Stortinget åpner neste uke, sier Nergaard.

Regjeringen tolker atomforliket strengt kronologisk, og mener tilsynelatende at oppdraget fra Stortinget ikke forplikter den til å arbeide for et forbud eller et juridisk bindende rammeverk før etterat en atomvåpenfri verden allerede er blitt en realitet eller er nær ved å bli det.

- En slik tolkning av atomforliket betyr i så fall at Stortinget skyver oppgaven over på framtidige generasjoner. I tillegg bruker regjeringen atomforliket til å svekke det internasjonale politiske grunnlaget som nå vokser fram for et forbud. Dette kan umulig ha vært Stortingets intensjon, sier Nergaard.

Norsk Folkehjelp er sterkt uenig i den kronologiske tolkningen av atomforliket som regjeringen legger til grunn, og den resignerte holdningen til nyttverdien av å videreutvikle internasjonal humanitær rett. Målet med et forbud er å skape forutsetninger for nedrustning og fred. Internasjonale lover – og lover i samfunnet generelt – blir vedtatt for å endre en faktisk situasjon, ikke for å bekrefte at et problem har blitt løst. Alle andre våpenforbud i folkeretten har kommet på plass mens våpnene fortsatt eksisterer.

- Nedrustnings- og ikkespredningsavtaler kommer ikke som produkter av fred, men vice versa. Ønsker man nedrustning, kan man ikke sette seg ned og vente på godvær, sier Nergaard.

Lojalitet til NATO betyr ikke at vi ikke kan gjøre våre egne vurderinger av hva slags våpen som bør tillates under folkeretten. NATO-land har full anledning til å stemme for FN-resolusjoner mot atomvåpen. Regjeringens rolle i FN, og måten den tolker atomforliket på, viser at den har endret en lang linje i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Norge har aldri tidligere vært en nikkedukke på nedrustningsområdet og atomvåpenområdet. Vi har vært en selvstendig og stolt nedrustningsaktør.

Foran voteringen i FNs 71. generalforsamling må Stortinget derfor ta stilling til følgende:

Mener vi at atomvåpen skal fortsette å være lovlige våpen, eller at de bør være ulovlige?

Skal vi delta i FN-forhandlingene om et forbud mot atomvåpen, eller skal vi gjøre som atomvåpenstatene ønsker, og boikotte dem?

Kontaktpersoner:

Seniorrådgiver for mine-og våpenpolitikk, Grethe Østern
Telefon: +47 90078208
gretheo@npaid.org

Nøkkelord

Kontakter

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom