Norsk Friluftsliv

Regjeringen bekrefter at kommuner KAN forby vannscooter lokalt

Del

I flere medier hevder representanter fra vannscooterimportørene at kommunene ikke kan forby vannscooter i sine områder. Det er IKKE riktig. - Kystverket, Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet er tydelige på at kommuner som har gode grunner til å forby vannscooterkjøring, har full anledning til å gjøre dette, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Kan reguleres særskilt
På sine nettsider skriver både Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet at «bruk av vannscooter kan reguleres særskilt gjennom lokale ordensforskrifter for å ivareta hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv.»

I kjølvannet av regjeringens vannscooterfrislipp, sendte Norsk Friluftsliv nylig ut et brev til norske kommuner med informasjon om lovverket som kan brukes for å forby eller begrense vannscooterkjøring. Her finner du brevet.

Regelverket gir kommunene muligheten til å forby vannscooterkjøring i eget sjøområde, med unntak av farleder. De kan også forby bruk av vannscootere i vann og vassdrag. Dette er i tråd med regjeringens ønske om kommunalt selvstyre.

Forvirrende utspill fra vannscooterimportørene
Denne uken har det vært flere medieoppslag hvor vannscooterimportørene, med advokat Arve Lønnum i ryggen, har kommet med informasjon som skaper usikkerhet i kommunene om hva de kan og ikke kan regulere.

- Denne feilinformeringen er svært uheldig, sier Siri Meland i Norsk Friluftsliv.

Frykter flere ulykker
Norsk Friluftsliv, en paraplyorganisasjon for 16 norske friluftslivsorganisasjoner, har tidligere påpekt at den nylige opphevingen av vannscooterforskriften vil utgjøre en stor trussel for blant annet badende, padlere og sårbare sjøfuglbestander.

Endringen medfører at vannscootere nå kan kjøre i høy fart nærmere land, noe som vil medføre farlige situasjoner, mener paraplyorganisasjonen.

Nøkkelord

Bilder

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no/

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 16 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 900 000 medlemskap og flere enn 4 600 lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom