Samferdselsdepartementet

Regjeringa innfører eit eige rabattkort for personreiser på ferjer

Del

- Regjeringa ønskjer å gjera det så enkelt som mogleg å ferdast i trafikken. No sørgjer vi for at dei som reiser utan køyretøy får bli del av AutoPASS-ordninga, slik ordninga var tidlegare. Dette er viktig for dei det gjeld, for det skal framleis vera enkelt å ta ferje i Noreg, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

No får reisande utan køyretøy bli del av AutoPASS-ordninga for ferjer. Foto: Kjell Brataas/Samferdselsdepartementet
No får reisande utan køyretøy bli del av AutoPASS-ordninga for ferjer. Foto: Kjell Brataas/Samferdselsdepartementet

Etter at regjeringa bad Vegdirektoratet sjå på regelverket for AutoPASS på ferjer, kom direktoratet med eit framlegg til å oppretta eit eige AutoPASS ferjekort for personreiser, som ein første delleveranse. Samferdselsdepartementet endrar no regelverket slik at ordninga kan innførast.

- Når AutoPASS for ferje vart innført frå årsskiftet, var det ikkje intensjonen at folk skulle oppleve eit dårlegare tilbod. På den bakgrunn har eg teke fleire initiativ for å auke fleksibiliteten. Vi kjem til å levere dette fortløpande gjennom denne hausten, seier Dale.

Før sommaren gav departementet Vegdirektoratet i oppdrag å sjå på utforminga av takstregelverket, med sikte på justeringar av korleis regelverka fungerer. Siktemålet er å finna løysingar slik at vilkåra for å oppnå rabatt skal vere like god tidlegare ordningar.

Samferdselsministeren peikar på at det er bede om ei løysing slik at idrettslag og i framtida kan reisa slik dei gjorde tidlegare. Utover første delleveranse med eige personkort for personar, er direktoratet bede om å sjå på ordningar for mellom anna forskottsbetaling for næringslivet.

- Eg har forsikra meg om at dette arbeidet har høg prioritet i vegdirektoratet, slik at folk så raskt som råd får betre tenester enn i dag, seier samferdselsministeren.

Nøkkelord

Bilder

No får reisande utan køyretøy bli del av AutoPASS-ordninga for ferjer. Foto: Kjell Brataas/Samferdselsdepartementet
No får reisande utan køyretøy bli del av AutoPASS-ordninga for ferjer. Foto: Kjell Brataas/Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Rogaland og Agder fredag 6. september5.9.2019 10:54:31 CESTPressemelding

Samferdselsminister Jon Georg Dale besøker Rogaland og Agder fredag 6. september. På morgenen besøker Dale bedriften Velde Asfalt i Sandnes og er i tilgjengelig for intervjuer om bompengepakkens betydning for Nord-Jæren. I Agder får statsråden orientering om utfordringer knyttet til gjerder langs jernbanen og besøker bedriften GE Healthcare. Pressen er invitert til å delta på alle deler av programmet.

Raskare framdrift i togtrafikkpakkane: Jernbanedirektoratet kunngjer konkurransen om Trafikkpakke 4 allereie no3.9.2019 12:32:00 CESTPressemelding

- Erfaringane frå dei to fyrste konkurransane om trafikken på Sørlandsbanen og på strekningane i nord, er gode. Togtilbodet blir minst like bra som i dag, samstundes som staten skal bruke vesentleg mindre skattepengar på å kjøpe togtilbod enn før. Det er difor all grunn til å halde god framdrift i konkurransane, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom