Valgdirektoratet

Registrert bosted 30. juni avgjør hvor du kan stemme

Del

Flytter du, og ønsker å stemme i din nye kommune, må du melde flytting til Folkeregisteret før 30. juni. Du har stemmerett og er manntallsført i den kommunen du er registrert i Folkeregisteret som bosatt 30. juni 2017. Melder du flytting etter denne datoen, har du stemmerett i din gamle kommune.

Reglene gjelder ved stortings- og sametingsvalget, og ekstraordinært kommunestyrevalg til Færder kommune.

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett ved valget. Det er Folkeregisterets opplysninger pr. 30. juni som er grunnlaget for manntallet. Det er altså velgerens adresse denne datoen som avgjør hvilken kommune han/hun har stemmerett i.

Dersom en flyttemelding har kommet fram til Folkeregisteret innen 30. juni, vil den nye adressen innføres i manntallet. Kommer flyttemeldingen fram til Folkeregisteret etter 30. juni, er det den gamle adressen som avgjør hvilken kommune velgeren har stemmerett i. Merk! Det er ikke tilstrekkelig å melde adresseendring til Posten. Det må meldes flytting til Folkeregisteret.

Her kan du lese om hvem som kan stemme

Her finner du skjema for innmelding i manntallet

Her kan du melde flytting til Folkeregistreret: http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Flyttemelding-til-folkeregisteret/

Nøkkelord

Kontakter

Om Valgdirektoratet

Valgdirektoratet
Valgdirektoratet
Postboks 2080
3101 Tønsberg

33 41 29 40http://valg.no

Valgdirektoratet skal bidra til å opprettholde høy tillit til valg og demokrati i Norge gjennom å sikre frie, direkte og hemmelige valg.

Valgdirektoratet har ansvar for valggjennomføringen på landsbasis. Dette innebærer å støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg, informasjon til velgere, opplæring av kommuner og fylkeskommuner, evalueringer, drift og forvaltning av valgadministrasjonssystemet EVA, samt valgfaglig utredning og analyse.

Valgdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet