Hold Norge Rent

Refusjonsordningen for marint avfall åpner nye muligheter

Del

Med tilskudd fra Miljødirektoratet videreføres refusjonsordningen for marint avfall av Hold Norge Rent. Mer penger i potten og høyere refusjonssatser gir gode muligheter for både strandryddere og avfallsselskaper til å bli med på dugnaden.

Foto: www.FarOutFocus.no, Hans Petter Sørensen
Foto: www.FarOutFocus.no, Hans Petter Sørensen

Marin forsøpling er stort og alvorlig miljøproblem og årlig tilføres norske strender og havbunnen langs kysten vår ca. 36 000 tonn søppel. Minst 80 % av dette er plast, og så mye som 60 % av avfallet kommer fra landbaserte kilder. Fugler og marine dyr påføres store skader, lidelse og død når de spiser og setter seg fast i dette avfallet.

 – Formålet med refusjonsordningen er å stimulere til rydding av marint avfall på frivillig basis. Dette bør ikke medføre kostnader for de frivillige som rydder, og avfallsselskapene som tar imot avfallet, har nå mulighet til å få sine kostnader refundert, forklarer Lise Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent.

Ordningen bygger videre på fjorårets refusjonsordning, men i år med flere ressurser og utbedringer basert på fjorårets erfaringer og tilbakemeldinger.

– Vi er allerede mektig imponert over både antall ryddere og mengde avfall samlet inn hittil i år, og vi håper at refusjonsordningen vil stimulere til enda flere strandryddeaksjoner, og at enda flere avfallsselskaper blir med på laget, sier Gulbransen.

Miljødirektoratet og Hold Norge Rent håper refusjonsordningen fører til et enda større engasjement for strandrydding, og at ryddingen fortsetter utover høsten. Det er fortsatt mange måneder igjen av ryddesesongen, og i år lanserer Hold Norge Rent en høstaksjon under vignetten «Hold høsten ren».

– Vi håper så mange som mulig benytter seg av refusjonsordningen. Det er for eksempel bare å bli med på vår høstaksjon i forbindelse med den internasjonale strandryddedagen 17. september, oppfordrer prosjektleder for refusjonsordningen, Mari Mo Osterheider.

Dette er refusjonsordningen (infoboks):

  • Alle som har hatt utgifter til transport, innlevering og behandling av marint avfall som er samlet inn på frivillig basis, kan søke om å få sine utgifter refundert.
  • Både offentlige og private aktører kan søke refusjon.
  • Søknadsskjema publiseres 1. september
  • Søknadsfrist er 30. oktober
  • Ryddeaksjonen(e) og antall kg avfall må registreres i Hold Norge Rents ryddeportal, http://holdnorgerent.no/ryddenstrand
  • Dokumentasjon på utgifter må vedlegges søknaden.
  • Mer informasjon på http://holdnorgerent.no/refusjonsordningen

Ta kontakt med prosjektleder Mari Mo Osterheider på refusjon@holdnorgerent.no for mer informasjon, bilder og intervjuavtaler.

Nøkkelord

Kontakter

Mari Mo Osterheider

Prosjektleder

+47 905 69 619

refusjon@holdnorgerent.no

Bilder

Foto: www.FarOutFocus.no, Hans Petter Sørensen
Foto: www.FarOutFocus.no, Hans Petter Sørensen
Last ned bilde

Lenker

Om Hold Norge Rent

Hold Norge Rent
Hold Norge Rent
Øvre Vollgate 6
0158 Oslo

400 01 438http://holdnorgerent.no

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningens overordnede mål er å engasjere frivillige til opprydding av søppel og farlig avfall i norsk natur og å forebygge forsøpling av miljøet. Vi rydder Norge!

Følg saker fra Hold Norge Rent

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Hold Norge Rent på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Hold Norge Rent

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom