Samferdselsdepartementet

Reduserte bompengesatsar for biogasskøyretøy i Oslo: Samferdselsministeren er positiv og vil ha rask avklaring

Del

Samferdselsminister Jon Georg Dale ber Vegdirektoratet så raskt som mogleg sjå på om køyretøy som bruker 100 prosent biogass kan få redusert takst i bomringen i Oslo. – Eg ønskjer ein snarast mogleg løysing for mindre bompengar for næringslivet, seier Dale.

Styringsgruppa for Oslopakke 3 har vedtatt å gi redusert takst til biogasskøyretøy. Styringsgruppa har bedt Vegdirektoratet starte dei nødvendige prosessane for å få til ein slik takstreduksjon.

I brev til Vegdirektoratet i dag ber samferdselsministeren om at Vegdirektoratet innan 11. juni nærare orientere han om kva for opplegg og plan dei har for å få avklart om det er noko til hinder for at forslaget om redusert takst kan gjennomførast.

- Vegdirektoratet skal vurdere korleis redusert takst eller fritak for køyretøy som brukar biogass kan handterast i samband med passering i bomringen. Dei skal sjå på korleis ein kan kontrollere at køyretøya bruker biogass eller anna gass. Eg har også bedt Vegdirektoratet om å involvere lokale myndigheter i arbeidet på egna måte, seier Dale. 

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Oppdatert versjon: Trafikkstasjonar: Regjeringa ønsker fleire forslag om avbøtande tiltak21.6.2019 11:09:29 CESTPressemelding

- Statens vegvesen leverer og skal fortsatt levere tenester til folk der dei er. I samband med at færre brukar trafikkstasjonane fordi det no finst gode digitale løysingar har Statens vegvesen foreslått å redusere talet på trafikkstasjonar. For å kunne oppretthalde eit godt tilbod i heile landet treng vi fleire konkrete forslag for korleis innbyggarane skal få eit best mogleg tilbod, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Trafikkstasjonar: Regjeringa ønsker fleire forslag om avbøtande tiltak21.6.2019 10:54:31 CESTPressemelding

- Statens vegvesen leverer og skal fortsatt levere tenester til folk der dei er. I samband med at færre brukar trafikkstasjonane fordi det no finst gode digitale løysingar har Statens vegvesen foreslått å redusere talet på trafikkstasjonar. For å kunne oppretthalde eit godt tilbod i heile landet treng vi fleire konkrete forslag til avbøtande tiltak for folk der trafikkstasjoner skal leggast ned, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom