Redningsselskapet

Redningsselskapet med i beredskapsrådet i Sogn og Fjordane

Del

Dette betyr at grunnlaget er lagt for et godt og meningsfylt arbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap i fylket.

– Vi har- og jobber hele tiden aktivt med å komme inn i kommunale og fylkeskommunale beredskapsråd. Derfor ble vi veldig glad da vi sist fredag fikk denne gledelige telefonen fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om at vi er tatt opp som medlem, sier Stig Fredriksen,
beredskapsrådgiver i Maritim Avdeling.

Redningsselskapet utvikler samhandlingen innenfor samfunnssikkerhet og beredskap ved å være med i Fylkesmannens beredskapsråd.

Fylkesberedskapsrådet oppnevnes og ledes av fylkesmannen. Det består av representanter for regionale aktører med ansvar for kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, ledere fra politiet og øvrige nødetater, Forsvaret, Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner, fylkeskommunen og statlige etater med vesentlige beredskapsoppgaver i fylket.

Fylkesberedskapsrådets rolle er å
· drøfte relevante samfunnssikkerhets- og beredskapsspørsmål og være en arena for oversikt og gjensidige orienteringer
· bidra til et felles risiko- og sårbarhetsbilde og en felles plattform for planlegging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i fylket
· være forberedt på å bistå i fylkesmannens samordning av krisehåndtering

Redningsselskapets rolle er å
· som en av primærressursene innefor sjøredning bidra til utvikling av samhandlingen innenfor samfunnssikkerhet og redningstjenesten
· bidra i utvikling av risiko- og sårbarhetsanalyser
· stille RS ressurser til disposisjon for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i fylket
· utarbeide og vedlikeholde enhetlig beredskapsplan/ressursplan for RS
· delta i planleggingen og gjennomføringen av regionale og nasjonale SAR øvelser

Pr. i dag er RS representert i 9 av 17 fylkesberedskapsråd.

Kontakter

Bilder

Om Redningsselskapet

Redningsselskapet
Redningsselskapet
Drammensveien 288
0283 Oslo

06757http://www.redningsselskapet.no

Våre 1.500 redningsmenn og -kvinner bemanner 50 redningsskøyter langs hele kysten og på de to største innsjøene. Vi er som regel de første på stedet når uhellet er ute, og har som ambisjon å aldri være lenger unna deg enn en time. Vår visjon er «Ingen skal drukne». 

Følg saker fra Redningsselskapet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Redningsselskapet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Redningsselskapet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom