Norges Rederiforbund

Rederiforbundets konjunkturrapport 2019: Fremtidstro i tøffe markeder

Del

Norske rederier forventer økt lønnsomhet og flere nyansettelser i 2019. Det viser Rederiforbundets konjunkturrapport for 2019, som ble overlevert til statsminister Erna Solberg i dag. Til tross for svært krevende markeder de siste årene, forventer både transportsegmentene og offshoresegmentene bedre lønnsomhet i 2019.

Statsminister Erna Solberg sammen med Thomas Wilhelmsen (t.v), konsernsjef i Wilhelmsen og Harald Solberg (t.h), administrerende direktør i Norges Rederiforbund.
Statsminister Erna Solberg sammen med Thomas Wilhelmsen (t.v), konsernsjef i Wilhelmsen og Harald Solberg (t.h), administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Norske rederier i utenriksfart hadde en samlet omsetning på 229 milliarder kroner i 2018, en oppgang på 11 prosent fra året før. Det er spesielt transportrederiene i internasjonal fart (deep sea) som vokste kraftig i 2018, drevet av en økning i fraktratene i andre halvdel av 2018. 60 prosent av rederiene forventer økt omsetning i 2019, mens 20 prosent forventer redusert omsetning og 20 prosent uendret.

Deep sea-rederiene er igjen den største gruppen i norsk utenriksfart. Inntektene økte vesentlig i 2018 og forventes å bli på totalt 120 milliarder kroner i 2019.

Skipsfarten er global

Resultatene fra medlemsundersøkelsen viser at norske rederiers inntekter fra markeder utenfor Norge utgjør 61 prosent, 139 milliarder kroner, av samlet omsetning i 2018.

For nærskipsfarten (short sea) er Tyskland fortsatt det største markedet, etterfulgt av Storbritannia. For deep sea-rederiene er USA og Kina viktigst. Norge og Storbritannia er viktigst for offshore- og rigg-rederiene.

Fortsatt krevende offshoremarkeder

Offshoresegmentene forventer fortsatt krevende markeder med høye opplagstall, fortsatt press på ratene og forholdsvis korte tidshorisonter på kontraktene.

Flere år med store kostnadsreduksjoner og effektivitetsforbedringer, kombinert med omfattende konsolideringer i leverandørindustrien, har gitt vesentlig økt lønnsomhet på norsk sokkel. Kombinasjonen av store kostnadsreduksjoner og en mer stabil oljepris, som er vesentlig høyere enn på de laveste nivåene, har ført til svært gode marginer for oljeselskapene.  

- Når aktivitetsnivået tar seg opp og markedene strammer seg til på kapasitetssiden må oljeselskapene også forvente en vesentlig økning av ratene på skipsoperasjoner, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Færre skip i opplag 

Antall skip i opplag nådde toppen vinteren 2017. Pr. februar 2019 ligger 112 skip og 20 rigger i opplag, mot 137 skip og 25 rigger i februar 2018. Medlemmene i Norges Rederiforbund forventer at antall skip i opplag vil falle til 78 skip og 15 rigger ved utgangen av året. Denne reduksjonen i antall skip og rigger i opplag skyldes en kombinasjon av økt aktivitet og salg av skip.

Ruster seg for fremtiden 

I årets medlemsundersøkelse oppgir halvparten av rederiene at de vil fornye flåten og bygge nye skip i løpet av de neste fem årene. Rederiene anslår at de vil kontrahere til sammen 137 skip og fem rigger i løpet av perioden. Det er særlig innen deep sea og short sea at størsteparten av kontraheringene er ventet. Over 40 prosent av rederiene, i hovedsak nærskipsfartsrederiene, anser norske verft som aktuelle ved bygging av nye fartøy.

- Nærskipsfarten står foran en omfattende flåtefornyelse. Dette er en stor mulighet til å utvikle og implementere ny teknologi som kan gi oss en mer miljøvennlig og konkurransedyktig nærskipsfartflåte, samtidig som vi utvikler teknologi som kan eksporteres til et større marked, sier Harald Solberg.

Nye havnæringer – nye muligheter

Norske rederier, offshorevirksomheter og leverandørbedrifter er godt posisjonert til å ta en større rolle i fornybar­markedet, som for eksempel innen offshore vindkraft, eller havvind. Tre av ti rederier har aktivitet i havvindmarkedet i dag.

27 prosent av rederiene oppgir at havvindmarkedet er interessant for deres virksomhet de neste fem årene. Blant offshore service-rederiene oppgir 55 prosent at de vurderer aktivitet i havvindmarkedet de neste fem årene.

18 prosent av rederiene oppgir at de vurderer havbruksnæringen som interessant de neste fem årene, mens 14 prosent sier det samme om havbunnsmineraler.

Nøkkelord

Kontakter

Christine Korme, kommunikasjonsdirektør, ck@rederi.no, mobil: 918 25 519

Bilder

Statsminister Erna Solberg sammen med Thomas Wilhelmsen (t.v), konsernsjef i Wilhelmsen og Harald Solberg (t.h), administrerende direktør i Norges Rederiforbund.
Statsminister Erna Solberg sammen med Thomas Wilhelmsen (t.v), konsernsjef i Wilhelmsen og Harald Solberg (t.h), administrerende direktør i Norges Rederiforbund.
Last ned bilde
Statsminister Erna Solberg holder en 3D-printet modell av et skip som brukes til demonstrasjon av digital tvilling for skip. Hos Wilhelmsen under lansering av Rederiforbundets konjunkturrapport for 2019.
Statsminister Erna Solberg holder en 3D-printet modell av et skip som brukes til demonstrasjon av digital tvilling for skip. Hos Wilhelmsen under lansering av Rederiforbundets konjunkturrapport for 2019.
Last ned bilde
Harald Solberg, administrerende direktør, Norges Rederiforbund
Harald Solberg, administrerende direktør, Norges Rederiforbund
Last ned bilde

Om Norges Rederiforbund

Norges Rederiforbund
Norges Rederiforbund
Rådhusgaten 25
0116 Oslo

22 40 15 00https://rederi.no
Norges Rederiforbund er den ledende arbeidsgiver-, beredskaps- og interesseorganisasjonen for norsktilknyttede rederivirksomheter. Våre medlemmer er kjernen og drivkraften i det norske maritime miljø. Rederiene alene skaper verdier for mer enn 100 milliarder kroner årlig. Rederiforbundets 140 medlemmer har 1 800 skip og rigger verden over, og sysselsetter over 50 000 sjøfolk og offshorearbeidere fra mer enn 50 forskjellige nasjoner.

Følg saker fra Norges Rederiforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Rederiforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Rederiforbund