Fagforbundet

Reallønnsnedgangen må stoppes

Del

Teknisk beregningsutvalg (TBU) la i dag fram sin rapport med oversikt over lønns- og prisutviklingen i fjor, pluss at de kom med en bekrivelse av den økonomiske situasjonen og en prognose for prisvekst i 2017.

– Rapporten gir oss dokumentasjon som er viktig for lønnsforhandlingene vi snart skal inn i. Vi ser av tallene at oppgjøret blir utfordrende. Mange av våre medlemmer hadde ingen eller negativ reallønnsvekst i fjor. Dette må vi ta med oss til forhandlingsbordet i år, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

TBUs beregninger for 2016 viser at den avtakende lønnsveksten vi har sett de siste åra fortsetter. Årslønnsveksten varierer mellom næringene og yrkesgruppene, men det får størst konsekvenser for dem med lavest lønn. TBU slår fast at prisveksten i fjor var 3,6 prosent og lønnsveksten for ansatte i kommunene var på 2.5 prosent.

Frontfagmodellen, som Fagforbundet støtter, er normgivende for de øvrige oppgjørene. Det ser ut til at ansatte i industrien har fått lavere lønnsvekst enn anslått. Det kan skyldes flere forhold. Oljerelatert industri er i krise. Det har ført til nedbemanning som slår ut på lønnsveksten. Når høytlønnede funksjonærer går ut av virksomheten, faller gjennomsnittslønnen. Det kan forklare noe av den  lave veksten i årslønn.

– Rapporten fra teknisk beregningsutvalg viser at offentlig sektor holdt seg til anslaget for lønnsvekst som ble gjort for industrien i fjor. Vi må sørge for at mellomoppgjøret i 2017 sikrer våre medlemmer en positiv utvikling i kjøpekraften, sier Mette Nord.

Fagforbundets leder påpeker at partene i tariffoppgjøret må ta realitetene inn over seg og bidra til rettferdig fordeling og reallønnsutvikling for alle arbeidstakere.

Nøkkelord

Kontakter

Informasjonsrådgiver Kari-Sofie Jenssen, tlf 916 53 076

Informasjonsrådgiver Kjetil Vevle, tlf 484 08 598

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 360 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom