Norges Jeger- og Fiskerforbund

Raser mot fiskeforbud i Oslofjorden

Del

Fiskeridirektoratet foreslår å stenge for alt fritidsfiske i sjøen i en rekke områder langs kysten, i perioden fra januar til mai. Blant annet vil hele indre Oslofjord fredes, i tillegg til viktige fiskeområder i Østfold, Telemark og andre fylker. Dette betyr full stopp i fisket for tusenvis av fiskere i landets mest brukte fritidsfiskeområde. Norges Jeger- og Fiskerforbund protesterer på det sterkeste, og mener man bommer i det viktige arbeidet med å ivareta torskebestanden.

Blir det snart slutt på dette fisket?
Blir det snart slutt på dette fisket?

Støtter vern av torsken
Situasjonen for kysttorsken i Skagerrak og Oslofjorden er svært dårlig. Det er derfor kommet et forslag på høring om å etablere et verneregime i området fra Lindesnes til svenskegrensen for å møte den dårlige bestandsutviklingen. Blant annet foreslås det et generelt forbud mot å fiske torsk nord for en grense strukket fra fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Telemark til grensen mot Sverige.
Norges Jeger- og Fiskerforbund(NJFF) slutter opp om et slikt verneregime for torsken i området.

Men, i tillegg foreslås det totalforbud for alt annet fiske i 14 utpekte gyteområder for torsken i perioden 1. januar til 30. april, noe NJFF mener er svært dramatisk for utøvelsen av fritidsfiske i svært viktige områder. I praksis rammer dette tusenvis av isfiskere og andre som fisker på denne tiden av året.

Alt for omfattende tiltak
- En slik generell fredning av all fisk for å verne torsken er et alt for omfattende tiltak som rammer bredt og hardt uten tilstrekkelig faglig belegg, uttaler informasjonssjef i NJFF, Espen Farstad.
- Fisket vintertid i de foreslåtte fredningssonene foregår i stor grad på andre arter (sild, hvitting, makrell, ulike flatfisk mm) og med redskap og metoder som ikke selekterer torsk.

- Indre Oslofjord er Norges mest benyttede sportsfiskeområde, og genererer således hundretalls millioner kroner i direkte og indirekte økonomisk utbytte for samfunnet. Treffsikre tiltak er avgjørende for legitimiteten til tiltakene.

Manglende tillit
- Fiskeridirektøren påpeker at et totalforbud i gyteperioden er mest effektivt da det ville vært umulig å kontrollere at det ikke ble fisket torsk om det var tillatt å fiske etter andre arter i gytefeltene. I dette ligger det en grunnleggende mistillit til at sportsfiskerne ikke vil forholde seg til gjeldende regelverk, og det er oppsiktsvekkende, uttaler Farstad.

- Vi er selvsagt innstilt på å yte vårt for at torsken ikke skal beskattes når bestandene er dårlige, og støtter altså opp om torskefredningen, men å stanse fiske på alle andre arter virker totalt meningsløst og vil neppe bli forstått av de mange brukerne av fjorden.

Tar opp saken politisk
NJFF har bedt om et møte med Nærings- og fiskeridepartementet for om mulig å få justert forslaget fra Fiskeridirektoratet slik at det ikke rammer annet fiske enn det som skal til for å ta vare på torsken. 
- Vi får ha tiltro til at det politiske nivået ser verdien i et aktivt fritidsfiske og vil spille på lag med oss i arbeidet med å ivareta torsken, uttaler Farstad. 

Bilder

Blir det snart slutt på dette fisket?
Blir det snart slutt på dette fisket?
Last ned bilde
I all tid har vi fisket på isen når muligheten byr seg.
I all tid har vi fisket på isen når muligheten byr seg.
Last ned bilde
Det er folkehelse i friluftslivet.
Det er folkehelse i friluftslivet.
Last ned bilde

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom