Presteforeningen

Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling

Del

I 2016 startet Presteforeningen opp en ny serie: Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling vil bringe rapporter fra forsknings-, utviklings- og utredningsarbeid som fagavdelingen står for eller er involvert i og som springer ut av Presteforeningens faglige engasjement som profesjonsforening. Serien redigeres av Presteforeningens fagavdeling.

2016:1 Per Kristian Aschim, Lars Johan Danbolt og Hans Stifoss-Hanssen: ABV for trosopplæringsmedarbeidere i stabskontekster, september 2016 (utgitt med støtte fra Trosopplæringsreformen «Størst av alt»)

Nøkkelord

Bilder

Lenker

Om Presteforeningen

Presteforeningen
Presteforeningen
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

23 08 16 00http://www.prest.no

Presteforeningen (PF) er landets største fagforening for prester, teologiske kandidater og teologistudenter. PF er medlem av hovedsammenslutningen Unio.

PF har som mål å bistå medlemmer med rådgivning og praktisk hjelp i den enkeltes arbeidsliv, fra man begynner på profesjonsutdanningen, gjennom livet som yrkesaktiv og i pensjonisttilværelsen. PF har godt skolerte tillitsvalgte i alle landets bispedømmer og prostier, lønns- og forhandlingsutvalg i andre tariffområder og egne fagutvalg for grupper av spesialprester.

Arbeidslivsavdelingen ved foreningens sekretariat i Oslo bistår både tillitsvalgte og enkeltmedlemmer. Avdelingen har ansatte med høy kompetanse innen arbeidsrett, tariff og andre arbeidslivsspørsmål. Presteforeningen er også en profesjonsforening. Vi har en egen fagavdeling som har sin oppmerksomhet rettet mot presteprofesjonen og teologien som fag. I samarbeid med de teologiske fakultetene, arbeidsgivere og medlemmer med praktisk erfaring innen ulike disipliner, arbeider avdelingen som aktør i et stort etter- og videreutdanningsapparat.

Følg saker fra Presteforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Presteforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Presteforeningen

5. april 1942 - dagen da prestene la ned sitt embete3.4.2017 21:26Aktuelt

5. april i år er det 75 år siden over 90 prosent av prestene i Norge la ned sine embeter i protest mot den nazistiske politikkens forsøk på å ta kontroll over samfunnslivet. Selve nedleggelsen fant sted under årets påskedagsgudsjeneste og skjedde ved at erklæringen Kirkens Grunn ble lest fra kirkens prekestol. Dokumentet hevdet kirkens åndelige frihet og suverenitet og var et oppgjør med en stat som ville tvinge kirken til å akseptere okkupasjonsmakten om den fortsatt skulle få drive sitt arbeid.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom