Byggenæringens Landsforening

Rapport om flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen: Ledere med mest erfaring er minst kritiske til utenlandske ansatte

Del

Rapporten "Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen" ble lansert av BNL i dag. – Rapporten viser at jo mer erfaring med egne utenlandske ansatte ledere har, jo mindre kritiske er de til utenlandske generelt. Det ligger også et lite utnyttet potensial i å dra nytte av kunnskap og erfaringer hos utenlandske arbeidstakere, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Byggenæringen i Norge har vært preget av en økende grad andel utenlandsk arbeidskraft. Rapporten, har sett på følgende: Hva er de største utfordringene, men også mulighetene knyttet til flerkulturelle arbeidsplasser? Hvordan påvirkes sikkerhet og arbeidsmiljø når arbeidstakere med fra forskjellige land skal jobbe sammen? Hvilke strategier bedriftene bruker for å takle eventuelle utfordringer, og ikke minst hva påvirker ledernes holdninger til utenlandsk arbeidskraft?

 – Vi satte i gang dette forskningsprosjektet fordi vi ser det er stort behov for å frembringe ny kunnskap om muligheter og utfordringer ved bruk av utenlandsk arbeidskraft i byggenæringen, samt øke bevisstheten rundt kulturforskjeller, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Et av funnene i rapporten er at ansettelsesforhold viser seg å være av større betydning enn nasjonalitet, når det kommer til utfordringer knyttet til flerkulturelle arbeidsplasser.

– Varighet i relasjoner er viser seg å være viktig, for å bygge gode arbeidsplasser med godt arbeidsmiljø og god sikkerhet, sier Jon Sandnes videre.

Språk har ofte blitt pekt på som en barriere på arbeidsplasser. – I denne rapporten vises det til at språk og kulturrelaterte utfordringer får større grad konsekvenser for arbeidsutførelsen og arbeidsmiljøet enn for sikkerheten, sier Sandnes.

Rapporten viser imidlertid til at språk er viktig.

Studien kan ikke konkludere med at utenlandske arbeidstakere er involvert i flere ulykker enn norske arbeidstakere. Språkutfordringer oppleves likevel som en betydelig potensiell fare for misforståelser som kan lede til farlige situasjoner. Vi har derimot funnet eksempler på byggefeil, og språkbarriernes påvirkning på arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen, sier Jon Sandnes.

Rapporten viser også at organisering av arbeidet og ledere som har bevissthet rundt eventuelle kulturforskjeller, kan bidra til å redusere risiko og bedre arbeidsmiljøet.

 

Nøkkelord

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg saker fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Byggenæringens Landsforening

Prognoser for byggenæringen: Sterkt 2019 for nye yrkesbygg28.11.2018 10:48:10Pressemelding

Det er forventet vekst i alle deler av byggenæringen, bortsett fra nye boliger i 2019, men også der forventes det vekst i 2020. Nye yrkesbygg skal vokse med 8,8 prosent i 2019, noe som er den høyeste veksten på over 10 år. – Veksten i yrkesbygg betyr at norsk næringsliv øker investeringene, sammen med anleggssektoren skaper det forventninger om et godt år også i 2019, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom