Rambøll

Rambøll skal planlegge for ny bydel i Stavanger

Del

Hva gjør en by attraktiv? Hvilke kvaliteter bør ligge i uterommene? Det skal Rambøll være med å definere etter at de nylig vant oppdraget med å utforme landskapsplan for Madla-Revheim.

Fv. Nathaniel Behrends, Kenjiro Kito og Else Dybkjær (fagansvarlig).
Fv. Nathaniel Behrends, Kenjiro Kito og Else Dybkjær (fagansvarlig).

I løpet av de neste ti årene skal Madla-Revheim, som ligger 5 kilometer utenfor Stavanger sentrum, utvikles. Det skal bygges 4000 nye boliger hvor over 10.000 mennesker skal bo. I tillegg skal det tilrettelegges for næring, handel, skole, barnehager, sykehjem, idrettsanlegg, lekeplasser og parker, alt en god bydel trenger.

- Vi ønsker å bidra til en tilrettelegging med mennesker i sentrum, med gode rom for sosiale møter og aktiviteter, sier Marianne Berge, oppdragsleder for den tverrfaglige prosjektgruppen i Rambøll.

Blågrønn struktur
I et så langt utbyggingsperspektiv som området har, er det viktig å kartlegge hvilke tiltak i strukturen som bør være på plass tidlig. Landskapsplanen skal definere innholdet i den blågrønne strukturen, terrengformingen, samt løsninger for overvannshåndtering.  Den overordnede landskapsplanen skal ligge til grunn når detaljregulering starter for nye boligområder.

Oppdraget er delet inn i to, overordnede tema og programmering. Landskapsplanen skal dekke delene i områdereguleringen som er vist som grønnstruktur og idrett, samt felles lekeområder.

Rambøll er pådrivere for bærekraftig byutvikling. Det fokuseres på menneskers plass i den utbygde by og på hva som påvirker trivsel og folkehelse. For Madla-Revheim området vil det planlegges for positiv utvikling av: den fysiske-, sosiale- og kulturelle konteksten.

Vann som positivt element
Håndtering av overvann som et positivt element i boligområde ligger til grunn for både landskapsplanen og hele områdeplanen. I dette boligområdet vil åpne vannspeil både skape attraksjoner og infiltrere overvannet i grunnen for å bevare mest mulig av det opprinnelige naturmiljøet.

-Vi vil ha et mål om å kunne bevare mest mulig av eksisterende kvaliteter som vegetasjon og steingjerder. Våre landskapsarkitekter vil søke å forme terrenget slik at tidligere formasjoner dannet av istiden bevares og at vi gjerne også forsterker opplevelsen av dette ved å jobbe med terrenget på en smart og attraktiv måte, forteller Berge.

Kontakter

Bilder

Fv. Nathaniel Behrends, Kenjiro Kito og Else Dybkjær (fagansvarlig).
Fv. Nathaniel Behrends, Kenjiro Kito og Else Dybkjær (fagansvarlig).
Last ned bilde
Hvordan bygge en bydel...
Hvordan bygge en bydel...
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Hoffsveien 4
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll en global samfunnsrådgiver innen bygg & arkitektur, transport, energi, vann, miljø & helse, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1400 medarbeidere fordelt på 20 kontorer. Virksomheten har totalt 12 800 medarbeidere lokalisert i 35 land.

I Rambøll er vi opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Følg saker fra Rambøll

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Rambøll

Rambøll med ny VVA-avtale for Færder kommune7.3.2018 08:41Pressemelding

-Vi ser frem til et givende samarbeid om spennende prosjekter i årene fremover. Denne rammeavtalen er viktig for oss og bekrefter vår posisjon som rådgiver i Vestfold, sier Atle Gulbrandsen fra Rambøll. Tjøme og Nøtterøy ble slått sammen til Færder fra første januar i år. Til sammen har kommunen rundt 27.000 innbyggere, men i sommermånedene mer enn dobles antallet på grunn av stor tilstrømming til sommerparadiset. Dette gir særegne utfordringer for infrastruktur både over og under bakken og Rambøll er stolt over å kunne hjelpe kommunen med å løse sine oppgaver. Avtalen løper i 2+1+1 år.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom