Medietilsynet

Radio Metro med ulovlige FM-sendinger i Oslo

Del

Radio Metro har fortsatt å sende på FM-nettet i Oslo-området etter at deres konsesjoner gikk ut 8. desember. – Når Radio Metro nå fortsetter med sine sendinger i Oslo uten konsesjon, er det ulovlig kringkasting. Medietilsynet kommer derfor til å sende ut varsel om sanksjon så snart som mulig, sannsynligvis allerede i dag, sier direktør Mari Velsand.

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto: Medietilsynet
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto: Medietilsynet

– Stortinget har besluttet at kommersielle lokalradioer i Oslo-området skulle slukke samtidig som de kommersielle riksdekkende radioene, og datoen for dette var 8. desember 2017. Medietilsynets oppgave er å følge opp at dette vedtaket gjennomføres, sier Velsand.

Den ordinære konsesjonsperioden for FM på lokalradio utløp 31.12.16. De lokalradioene som ønsket å fortsette sendingene, fikk allerede i november 2016 forlenget konsesjonene sine. For Radio Metros del ble konsesjonene i Oslo-området forlenget til 8. desember 2017.

Radio Metro gikk tidligere i dag ut med en pressemelding, der kanalsjef Svein Larsen mener det er feil at han må skru av sine sendere fordi konkurrentene ønsker det.
Larsen viser til at slukke-saken er klaget inn for ESA, og sier at han vil avvente ESAs sluttbehandling før de eventuelt slukker sine sendinger i Oslo.

Avgjørelsen om hvilke lokalradioer som skulle slukke sine FM-sendinger i 2017, ble politisk behandlet og vedtatt i Stortingsmelding 24 (2014-2015) Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto: Medietilsynet
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto: Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom