Medietilsynet

Radio Metro fikk ikke medhold av Medieklagenemnda

Del

Medieklagenemnda gir Medietilsynet medhold i å ilegge Radio Metro gebyr for radiosendinger uten tillatelse i Oslo-området i desember 2017. – Medietilsynet er fornøyd med at Medieklagenemnda er enig med tilsynet i at det var nødvendig å reagere strengt mot klare brudd på kringkastingsregelverket, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Illustrasjon. Foto: Medietilsynet
Illustrasjon. Foto: Medietilsynet

Radio Rox og Radio Metros kanaler Radio Metro Stor-Oslo, The Beat Asker og Bærum og Radio Metro-Follo sendte uten gyldig konsesjon i Oslo-området i perioden 9. til 15. desember i fjor. Etter at Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sendte ut varsel om tvangsmulkt, avviklet kanalene sendingene én uke etter at konsesjonene utløp.

Medietilsynets vedtak står

Medietilsynet fattet i mars i år vedtak om gebyr for Radio Metro på 57.000 kroner og for Radio Rox på 10.750 kroner for bruddet på kringkastingsregelverket. I vedtaket la Medietilsynet vekt på at regelbruddet kan ha hatt en konkurransevridende effekt.
– Sendingene pågikk i et befolkningstett område og nådde nesten én million mennesker. Det er derfor sannsynlig at radioene kan ha tjent på å ikke forholde seg til konsesjonens utløp, sier Mari Velsand.

Begge selskapene klaget vedtaket inn til Medieklagenemnda, som nå altså har gitt Medietilsynet medhold og forkastet klagen. Både ileggelse av gebyr og gebyrets størrelse blir dermed i tråd med Medietilsynets vedtak. Vedtaket kan ikke påklages.

Medieklagenemnda viser i sitt vedtak til at klager brøt kringkastingsloven §§ 2-1, jf. 2-2 ved å formidle kringkasting via konsesjonspliktig senderanlegg uten nødvendig konsesjon. Nemnda konkluderer med at Medietilsynet dermed hadde adgang til å ilegge gebyr i henhold til kringkastingsforskriften og at utmålingen var i tråd med de grenser som oppstilles i forskriften.

Les Medieklagenemndas avgjørelse på klagesaken fra Radio Metro her.

Les Medieklagenemndas avgjørelse på klagesaken fra Radio Rox her.

Om Medieklagenemnda
Medieklagenemda er en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt av Kulturdepartementet. Nemnda behandler klager på Medietilsynets vedtak i medhold av kringkastingsloven § 2-14, bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier og forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjon. Foto: Medietilsynet
Illustrasjon. Foto: Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Medietilsynet meiner NRK leverte eit solid allmennkringkastingstilbod i 201812.6.2019 12:35:37 CESTPressemelding

Medietilsynet meiner NRK leverte et solid tilbod som oppfyller samfunnsoppdraget i 2018, men allmennkringkastaren oppfylte heller ikkje i fjor krava til program for unge på samisk og nynorskdel. – NRK har styrkt programtilbodet sitt på samisk for unge, og det er grunn til å forvente at kravet blir oppfylt i år. For nynorskdelen er det framleis eit stykke fram, så her bør innsatsen styrkast, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom