Avinor

Rådgivere valgt for utbyggingsprosjekt ved Tromsø lufthavn

Del

En viktig milepæl i terminalprosjektet for Tromsø lufthavn er nådd - Rambøll Norge AS og Nordic – Office of Architecture er valgt som rådgivere i prosjekteringsarbeidet.

Illustrasjonsfoto ny terminal Tromsø (foto: Avinor)
Illustrasjonsfoto ny terminal Tromsø (foto: Avinor)

Avinor skal bygge ut lufthavnen i Tromsø. Skisseprosjektet er ferdigstilt, og prosjektet har kommet over i forprosjektfase. I den forbindelse har det blitt gjennomført en anbudsrunde på rådgivergruppe. Avinor mottok tilbud fra flere velrenommerte aktører, og etter å ha gjennomført en grundig evaluering og forhandlingsrunder er det besluttet å tildele kontrakten til Rambøll Norge AS og Nordic – Office of Architecture.

Kontrakten omfatter arkitekt og alle rådgivende ingeniørfag som er nødvendig for å levere forprosjektet, samt detaljplanlegging og oppfølging i byggetiden for terminal og flyoppstillingsplasser i Tromsø. Ved full gjennomføring og bestilling av samtlige opsjoner antas oppdraget å kunne ha varighet fra kontraktsinngåelse medio 2018 til 2021/22. Avtalens verdi i forprosjektfasen er på cirka 25 millioner kroner.

 - Med både rådgivere og lokal prosjektledelse på plass får vi nå god fremdrift i prosjektet. Vi vil fremover jobbe med tidsplanen, og vil ha detaljene rundt denne klare på nyåret. Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. I mellomtiden er utbedringen av toalettene ferdigstilt og området rundt sikkerhetskontrollen skal utvides, forteller Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. 

- Tromsø lufthavn er et viktig knutepunkt både regionalt og nasjonalt - en arktisk hub som forbinder nord og sør. Sammen med Avinor gleder vi oss til å utvikle Tromsø lufthavn til en effektiv, brukervennlig og fremtidsrettet lufthavn. Rambøll og Nordic – Office of Architecture er svært glade for tildelningen og ser frem til et godt samarbeid, sier tilbudsansvarlig i Rambøll Even Brobak og ansvarlig partner i Nordic – Office of Architecure, Bjørn Olav Susæg.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsfoto ny terminal Tromsø (foto: Avinor)
Illustrasjonsfoto ny terminal Tromsø (foto: Avinor)
Last ned bilde

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom